Gebruikersrollen van Media Portal media-portal-user-roles

Het Portaal van media verstrekt de volgende rollen, elk met verschillende toegangsrechten en toestemmingen. Wanneer u een gebruiker aanmeldt, wijst u de gebruiker een van de volgende rollen toe:

  • Media Portal Administrator: Kan beheerders, contribuanten en gebruikers toevoegen en verwijderen. De beheerder kan ook toegangsrechten voor groepen instellen, FTP-accounts beheren, door een bedrijf goedgekeurde conversie-indelingen (voorinstellingen) toewijzen, e-mail naar gebruikers van het Media Portal verzenden en het gebruik en de opslagrapportage van het portaal weergeven.

  • Media Portal User: heeft toegang tot mappen en bestanden. Een gebruiker kan alleen door bestanden bladeren, deze voorvertonen en downloaden. Deze rol is geschikt voor kanaal of de dienstpartners die toegang tot uw collectief-goedgekeurde activa nodig hebben.

  • Media Portal Contributor: Kan bestanden en metagegevens uploaden, voorvertonen en doorbladeren in gebieden waarvoor een beheerder machtigingen heeft verleend. Een contribuant kan geen bestanden downloaden. Medewerkers kunnen metagegevens bewerken, de namen van bestanden wijzigen, bestanden naar andere mappen verplaatsen en bestanden verwijderen.

  • Media Portal Contributor-User: heeft toegang tot mappen en bestanden. Een gebruiker van de contribuant kan door afbeeldingen en metagegevens bladeren, deze voorvertonen, downloaden en uploaden. Gebruikers van Contribute kunnen de namen van bestanden wijzigen, bestanden naar andere mappen verplaatsen en bestanden verwijderen.

In deze tabel worden de taken beschreven die gebruikers met verschillende rollen kunnen uitvoeren. Beheerders en gebruikers die een bijdrage leveren, kunnen alle taken uitvoeren die in deze tabel worden vermeld:

Taak
Gebruiker
Medewerker
Medewerker-gebruiker
Door mappen en bestanden bladeren
X
X
X
Metagegevens doorbladeren
X
X
X
Bestanden voorvertonen
X
X
X
Bestanden zoeken
X
X
X
Bestanden uploaden naar Adobe Dynamic Media Classic
X
X
Metagegevens van elementen bewerken en importeren
X
X
Mappen maken, hernoemen en verwijderen
X
X
Metagegevens van elementen exporteren
X
X
Bestandsnamen wijzigen
X
X
Bestanden verplaatsen naar andere mappen
X
X
Bestandsnamen wijzigen
X
X
Bestanden verwijderen
X
X
Bestanden exporteren (downloaden) vanuit Adobe Dynamic Media Classic
X
X
recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26