Zoomdoelen en afbeeldingen met hyperlinks opnemen in stalensets including-zoom-targets-and-image-maps-in-swatch-sets

Als u Zoomdoelen en Afbeeldingen met hyperlinks definieert voor de afbeeldingen in de stalenset, worden deze doelen en toewijzingen weergegeven in de Staalsetviewer. De gebruikers, bijvoorbeeld, kunnen een Kaart van het Beeld in de Vastgestelde Kijker van het Monster selecteren en een nieuwe pagina op uw Website met informatie over een punt openen. Gebruikers kunnen een doelminiatuurafbeelding selecteren in de Staalsetviewer en automatisch inzoomen op een gedeelte van een afbeelding.

Als u Zoomdoelen en afbeeldingen met hyperlinks beschikbaar wilt maken voor gebruikers, maakt u Zoomdoelen en Afbeeldingskaarten voor de afbeeldingen in de stalenset. U kunt dat doen met de gereedschappen Afbeeldingen met hyperlinks of Zoomdoelen in het scherm Staalset of in het deelvenster Bladeren (in de gedetailleerde weergave).

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26