Een stalenset koppelen aan een webpagina linking-a-swatch-set-to-a-web-page

Nadat u een Staalset hebt gepubliceerd, kunt u de bijbehorende URL of insluitcode gebruiken in uw website of toepassing. Vervolgens kunt u de URL of de insluitcode naar wens implementeren, zodat gebruikers de stalenset op uw website of toepassing kunnen bekijken.

NOTE
De URL is pas actief als u het element publiceert.

URL van stalenset kopiëren copying-a-swatch-set-url

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen in het deelvenster Middelenbladeren de optie Swatch Set.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de stalenset bevat waarvan u de insluitcode wilt kopiëren.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten aan de rechterkant de optie Copy URL rechts van de gewenste viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

Staalset-URL's toevoegen aan uw webpagina adding-swatch-set-urls-to-your-web-page

De gemeenschappelijkste manier om de Reeksen van het Monster op te stellen is een verbinding (door een navigatiepictogram) op uw Web-pagina te plaatsen. Als deze optie is geselecteerd, wordt een dynamische pagina (ASP of JSP) gestart die de stalenset in een pop-upzoomvenster weergeeft. Met de zoomkoppeling wordt een pop-upvenster geopend dat de eigenlijke zoomfunctie bevat.

Zie voor meer informatie en codevoorbeelden HTML5-zoomviewer insluiten in de Adobe Viewers Reference Guide.

De insluitcode van een Staalset-viewer kopiëren copying-the-embed-code-of-a-swatch-set-viewer

Met de functie Code insluiten kunt u de viewercode voor de geselecteerde stalenset controleren. U kunt de code ook naar het klembord kopiëren, zodat u de code op uw webpagina's kunt plakken en de viewer kunt implementeren. U mag de code niet bewerken in het dialoogvenster Code insluiten.

De insluitcode van een Staalsetviewer kopiëren:

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen in het deelvenster Middelenbladeren de optie Swatch Set.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de stalenset bevat waarvan u de insluitcode wilt kopiëren.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten aan de rechterkant de optie Embed Code rechts van de gewenste viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Code insluiten Copy to Clipboard.

  Het bewerken van de code is niet toegestaan in het dialoogvenster Code insluiten.

 5. Selecteren Close.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26