Middelen zoeken in Adobe Dynamic Media Classic searching-assets

Als u bestandsmiddelen wilt zoeken in Adobe Dynamic Media Classic, kunt u elementen op type weergeven, elementen sorteren in het deelvenster Bladeren, een eenvoudige zoekopdracht uitvoeren, een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren en naar elementen filteren.

NOTE
De persoonlijke pagina van de Opstelling biedt opties om te kiezen hoe u onderzoeken wilt leiden. U kunt bijvoorbeeld een standaardzoektype kiezen en aangeven of u door de gebruiker gedefinieerde velden wilt opnemen in zoekopdrachten. Zie voor meer informatie Persoonlijke instelling.

Elementen weergeven op type viewing-assets-by-type

Als u alleen bestanden van een bepaald type wilt zien terwijl u bladert, klikt u in de Asset Library aan de linkerkant, in het dialoogvenster Show kiest u een bestandstype. Alleen elementen van het type dat u wilt weergeven, worden weergegeven in de elementenbibliotheek.

NOTE
Als u het deelvenster Asset Library aan de linkerkant niet ziet, klikt u op de rechterdriehoekpijl aan de linkerkant, halverwege het Dynamic Media Classic-venster, om de Asset Library te openen.

Bestanden sorteren in het deelvenster Bladeren sorting-files-in-the-browse-panel

U kunt de inhoud van een map of zoekresultaten die in het deelvenster Bladeren aan de rechterkant worden weergegeven, sorteren. Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Sort en kies vervolgens een optie. De opties zijn Name, Size (KB), Type, Date Created, en Last Modified.

U kunt ook Ascending of Descending om elementen in oplopende of aflopende volgorde te sorteren op basis van de criteria die u kiest.

In de Lijstweergave kunt u sorteren door een kolomnaam te selecteren.

Gebruik het veld Zoeken in de elementenbibliotheek zodat u eenvoudige zoekopdrachten kunt uitvoeren. U kunt items zoeken op naam of zoeken op items waarvan de metagegevens een trefwoord bevatten.

 1. In de Middelenbibliotheek, in Folders selecteert u de map die u wilt doorzoeken in een bepaalde map en de bijbehorende submappen.

 2. Selecteer links van het veld Zoeken in de elementenbibliotheek de optie Magnifying Glass om de vervolgkeuzelijst te openen.

 3. Kies in de vervolgkeuzelijst een optie die beschrijft hoe smal of breed de zoekopdracht moet zijn. U kunt Within All Files & Folders, Within Selected Folder, of Within Selected Folder & Subfolders.

 4. Voer in het veld Zoeken een zoekterm in.

 5. Selecteer rechts van het veld Zoeken de optie Go of drukken Enter.

  De resultaten van uw onderzoek verschijnen in het Browse paneel op het recht.

Selecteer in de elementenbibliotheek, direct onder het veld Zoeken, de optie Advanced Search om te zoeken aan de hand van vele criteria, waaronder waarden in metagegevensvelden.

Geef een of meer van de volgende criteria op in uw geavanceerde zoekopdracht:

 • Filteren op elementtype: Verklein uw zoekopdracht tot één type element. Kies een elementtype in het menu.

 • Bestanden en mappen: Kies waar u wilt zoeken: Within All Files & Folders, Within Selected Folder, of Within Selected Folder & Subfolders.

 • Alle publicatiestatussen: Zoek naar bestanden die zijn gemarkeerd als klaar voor publicatie, die niet zijn gemarkeerd als klaar voor publicatie, of naar alle bestanden.

 • Voorwaarden: Als u criteria voor metagegevens opgeeft voor zoeken, moet u aangeven of de zoekopdracht moet voldoen aan alle voorwaarden (een ALLE-zoekopdracht) of aan een willekeurige voorwaarde (een OF-zoekopdracht).

 • Zoekcriteria: Maak een of meer zoekvelden voor het zoeken naar metagegevens. Zoekvelden maken:

  1. In Geavanceerd zoeken, onder Search criteria en links van de Add a Field ) selecteert u het pijlpictogram omlaag om de vervolgkeuzelijst te openen. Kies een metagegevensweergave. U kunt All properties with values, Compact View, IPTC, Metadata Server Publish Fields, of XMP.
  2. Selecteer de Add a Field en kies een veldnaam.
  3. Kies een Contains optie: Contains, Does Not Contain, Begins With, Ends With, of Equals.
  4. Kies een waarde voor numerieke velden of voer een aangepast datumbereik in.
  5. (Optioneel) Herhaal stap 1-4 om meer zoekvelden te maken.

Selecteer de Remove a search field pictogram (cirkel met "X" binnenin) zodat het zoekveld wordt verwijderd.

Selecteer in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Geavanceerd zoeken de optie Search om met de zoekopdracht te beginnen. De resultaten van het onderzoek verschijnen in het Browse paneel op het recht. U kunt elke zoekvoorwaarde wijzigen en Search om de zoekopdracht opnieuw uit te voeren.

Selecteren Clear als u de zoekcriteria wilt wissen en een nieuwe zoekopdracht wilt starten. Selecteren Close wanneer u klaar bent met zoeken om het deelvenster Zoeken te sluiten.

Elementen filteren met behulp van metagegevens filter-assets-using-metadata

Filter elementen op het tabblad Filters van de Asset Library. Als u elementen wilt filteren, gebruikt u metagegevenswaarden als criteria. Nadat u een metagegevensveld hebt gekozen waarop u wilt filteren, worden op het tabblad Filters alle metagegevenswaarden weergegeven die zijn ingevoerd in het veld dat u hebt gekozen. Het bevat ook het aantal elementen waaraan elke waarde is toegewezen. In een filterbewerking op de knop Creator metagegevensveld, de Filters worden alle namen weergegeven die zijn ingevoerd in het dialoogvenster Creator metagegevensveld voor verschillende elementen. Het bevat ook voor elke naam het aantal elementen dat aan de naam is toegewezen. Vervolgens selecteert u een metagegevenswaarde om alle elementen weer te geven waaraan die waarde is toegewezen. In het voorbeeld selecteert u de optie Prairie Cat metagegevenswaarde om alle elementen weer te geven waarin de naam Prairie Cat is ingevoerd in het Creator metagegevensveld. U kunt filteren met meerdere metagegevensvelden als filtercriterium.

U kunt filterbewerkingen opslaan zodat ze meerdere malen worden uitgevoerd.

NOTE
Alleen metagegevensvelden in de standaardweergave Metagegevens kunnen worden gebruikt voor filterbewerkingen. Op de pagina Weergaven metagegevens wordt de naam van de standaardweergave Metagegevens weergegeven.

Zie Weergaven metagegevens.

Een filterbewerking uitvoeren running-a-filter-operation

Voer de volgende stappen uit, zodat u elementen kunt zoeken door te filteren met de bijbehorende metagegevenswaarden:

 1. Selecteer in de Asset Library de optie Filters tab.

  De criteria van de vorige filterbewerking worden weergegeven in het deelvenster Filters. Het deelvenster Filters bestaat uit deelvensters, waarbij elk deelvenster een metagegevensveld vertegenwoordigt. In de deelvensters kunt u kiezen met welke metagegevensvelden en binnen elk veld u een metagegevenswaarde voor de filterbewerking wilt filteren.

  Als u een filterbewerking wilt uitvoeren die u hebt gemaakt en opgeslagen, selecteert u Select Preset en kies vervolgens de naam van de bewerking in het menu.

  Zie Filterbewerkingen opslaan, herhalen en verwijderen.

 2. Klikken Field op een deelvenster volgt u deze instructies, zodat u het filtermenu kunt weergeven en de filterbewerking kunt samenstellen:

  • Een metagegevensveld kiezen: Selecteer de naam van het veld in het filtermenu.

   note note
   NOTE
   Alleen de namen van metagegevensvelden in de standaardweergave Metagegevens worden weergegeven in het filtermenu.

   Zie Weergaven metagegevens.

  • Een metagegevensveld toevoegen: Select Add a Panel. Nadat het deelvenster op het deelvenster Filters wordt weergegeven, selecteert u de desbetreffende selectie Field en kiest u de naam van een metagegevensveld in het filtermenu.

  • Een metagegevensveld verwijderen: Select Remove This Panel in het filtermenu.

  Wanneer u een metagegevensveld kiest, wordt in het deelvenster ervan het volgende weergegeven:

  • Alle metagegevenswaarden worden in het veld ingevoerd.
  • Voor elke metagegevenswaarde het aantal elementen op basis van de waarde.
 3. Herhaal stap 2 zo vaak als nodig is om alle metagegevensvelden voor de filterbewerking op deelvensters weer te geven.

 4. Selecteer in elk deelvenster een metagegevenswaarde waarop u wilt filteren. U kunt niet meer dan één metagegevenswaarde in elk deelvenster selecteren.

  Elementen die overeenkomen met alle waarden die u hebt geselecteerd, worden weergegeven in het deelvenster Bladeren.

  note note
  NOTE
  Een veld tijdelijk verwijderen uit de filterbewerking door op Deselect All. Deze optie bevindt zich boven aan elk deelvenster, boven de waarden van metagegevens.
 5. (Optioneel) Selecteer Select Preset > Save Current As New Presets en voer vervolgens een naam in in het dialoogvenster Save in.

Filterbewerkingen opslaan, herhalen en verwijderen saving-repeating-and-deleting-filter-operations

Volg de onderstaande instructies op het tabblad Filters, zodat u filterbewerkingen kunt opslaan, herhalen en verwijderen:

 • Filterbewerking opslaan: Ga naar Select Preset > Save Current As New Presets en voer vervolgens een naam in in het dialoogvenster Save in.

 • Filterbewerking herhalen: Kies Select Preset en kiest u de naam van een filterbewerking in het menu. Het menu bevat filterbewerkingen die u hebt opgeslagen.

 • Een filterbewerking verwijderen uit het menu Voorinstelling selecteren: Voer de filterbewerking uit. Ga vervolgens naar Select Preset > Delete Preset in het menu.

De metagegevensserver gebruiken using-the-metadata-server

De metagegevensserver is een openbare API die u kunt gebruiken om via http-verzoeken te zoeken naar elementen op basis van metagegevens.

Ga naar om de metagegevensserver te configureren Setup > Application Setup > Publish Setup > Metadata Server.

Op de pagina Publiceren Metagegevensserver kunt u de volgende opties instellen:

 • Instant Publish: Hiermee worden eventuele wijzigingen in metagegevens automatisch doorgevoerd wanneer deze worden aangebracht, zoals nieuwe elementen, trefwoordwijzigingen, enzovoort.

 • XMP Packet: Hiermee publiceert u het XMP. Dit pakket wordt niet gebruikt voor het zoeken, maar verstrekt de meest bijgewerkte XMP.

 • Keywords: Hiermee publiceert u uw trefwoorden naar de metagegevensserver voor gebruik in zoekopdrachten.

 • Metadata Server Publish Fields: Selecteer de velden die u in de metagegevens wilt opnemen. Met deze optie kunt u bepalen hoeveel informatie over uw elementen beschikbaar is voor het publiek. Deze velden worden ook weergegeven in Metagegevensweergaven, maar kunnen alleen worden gewijzigd op de metagegevensserver.

Selecteren Publish Now om de taak te starten. Er wordt een bevestiging weergegeven met de mededeling dat de taak is gestart.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26