Persoonlijke instelling personal-setup

Alle gebruikers kunnen montages op het Persoonlijke scherm van de Opstelling veranderen. Ga naar Setup > Personal Setup.

NOTE
Het persoonlijke scherm van de Opstelling maakt een lijst van welke gebruikersrol u in Adobe Dynamic Media Classic hebt: De Beheerder van het Bedrijf, Beheerder, of Gebruiker.

De Persoonlijke montages van de Opstelling controleren het standaardgedrag van het Browse paneel, hoe u e-mail, en wachtwoordmontages ontvangt. Vergeet niet te selecteren Save nadat u deze instellingen hebt gewijzigd.

Mijn accountgegevens

Hiermee worden uw accountnaam, naam, gebruikersnaam (e-mailadres) en toegewezen gebruikersrol geïdentificeerd.

Desktop

 • Afbeeldingscache wissen: Hiermee verwijdert u alle Adobe Dynamic Media-afbeeldingsbestanden in de cache van de computer.
 • Asset Cache wissen: Hiermee verwijdert u alle Adobe Dynamic Media-bestanden met middelen uit de cache van uw computer.

U kunt de cache van afbeeldingen en elementen niet alleen wissen met de bureaubladtoepassing, maar u kunt de cache ook handmatig rechtstreeks wissen vanuit het bestandssysteem. Navigeer op basis van uw besturingssysteem naar het volgende:

 • macOS: ~/Library/Application\ Support/com.adobe.DMCDesktop/Local\ Store/
 • Windows®: C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming\com.adobe.DMCDesktop\Local Store

Extensie Creative Suite

Adobe Dynamic Media Creative Suite Extension installeren:

 1. Ga in Adobe Dynamic Media Classic op de werkbalk naar Setup > Personal Setup Selecteer onder Extensie Creative Suites de optie Download Now om de s7csxs.zxp bestand.
 2. Selecteer de Installation en System Requirements koppelingen voor aanvullende informatie over de extensie.

Browser

 • Thumbnail Size: hiermee bepaalt u de standaardgrootte van miniatuurafbeeldingen in de rasterweergave in het deelvenster Bladeren.

 • Default Asset Library View: Hiermee bepaalt u of de elementen in de elementenbibliotheek voor samenstellen als miniaturen of op naam worden weergegeven. Als u met grote hoeveelheden elementen werkt in de Asset Library, kunt u de elementen op naam bekijken. Als u bijvoorbeeld een grote eCatalog maakt met veel PDF-bestanden, kunt u de elementen op naam weergeven om de lijst korter te maken.

 • Default Browse Sort Order: Hiermee bepaalt u de volgorde waarin elementen standaard worden weergegeven in het deelvenster Bladeren. Kies een sorteercriterium in het menu en bepaal of u oplopende of aflopende sortering wilt.

 • Default Browse Location: Hiermee kunt u de bladerlocatie instellen op de standaardlocatie, de laatste bladermap of een specifieke locatie waarnaar u navigeert en die u herkent. U kunt ook de locatie van de browsers instellen om de bestanden en mappen in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

 • Default Browse View: Hiermee wordt bepaald of de rasterweergave of lijstweergave de standaardweergave is die u ziet wanneer u het deelvenster Bladeren voor het eerst opent.

 • Splash Screen Display: Hiermee wordt bepaald of er welkomstschermen worden weergegeven, inclusief het welkomstwelkomstscherm.

 • Show ToolTips: Hiermee bepaalt u of knopinfo wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer over knoppen, menu's en navigatiekoppelingen beweegt. Knopinfo beschrijft de interface-items op het scherm.

 • Checkerboard Background: geeft een laag met een schaakbordpatroon achter afbeeldingen weer, zodat u gemakkelijk de transparante gebieden van een afbeelding met een alfakanaal kunt zien.

 • Show File Size: Hiermee geeft u de bestandsgrootte van een element weer wanneer u bladert.

 • Include UDFs in Search: Schakel deze optie uit als u de systeemprestaties voor de meeste metagegevenszoekopdrachten die u uitvoert, wilt verbeteren.

  Als de meeste zoekopdrachten in metagegevens van nut zijn wanneer u door de gebruiker gedefinieerde velden opneemt, kunt u deze optie selecteren en inschakelen. Als alternatief kunt u Geavanceerd zoeken gebruiken om u een gerichtere en snellere zoekervaring te bieden dan door door de gebruiker gedefinieerde velden op te nemen.

  Zie Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren.

  Zie ook Door gebruiker gedefinieerde velden.

 • Basic Search Type: U kunt uit twee opties kiezen: Contains zoekt de volledige tekenreeks naar de opgegeven waarde; StartsWith zoekt vanaf het begin van de tekenreeks en retourneert sneller resultaten dan Contains. Beide opties overschrijven de standaard die is ingesteld in Setup > Application Setup > Application General Settings door de beheerder.

 • Show Command Feedback: Selecteer deze optie om de weergave van opdrachtaanvragen naar de server in te schakelen. Schakel deze optie uit.

 • Show Dialog During Export: Selecteer deze optie om tijdens het exporteren een pop-updialoogvenster weer te geven. Als u deze optie uitschakelt (uitschakelt), kunt u nog steeds naar de pagina Taken gaan om de resultaten van de export op te halen.

E-mail

 • Email Options: Kies hoe Adobe Dynamic Media Classic u per e-mail op de hoogte moet brengen wanneer het uploaden en publiceren taken zijn voltooid. U kunt berichten voor het voltooien van een taak alleen ontvangen als er waarschuwingen of fouten zijn opgetreden.
 • Email Scope: Hiermee bepaalt u of u alle e-mailberichten voor uw bedrijf ontvangt of alleen e-mailberichten over uploaden en publiceren die u hebt gestart.
 • Email Types: Hiermee wordt bepaald of u op de hoogte wordt gesteld wanneer het uploaden van taken en het publiceren van taken zijn voltooid.

Taal

 • Preferred Language: Bepaalt de taal die u voor de interface wilt gebruiken.

Wachtwoord

 • Current Password: Voer het wachtwoord voor uw huidige wachtwoord in.

 • New Password: Voer een nieuw, geldig wachtwoord in. Uw wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het moet 8-25 tekens lang zijn.
  • Bevat ten minste één kleine letter.
  • Bevat ten minste één hoofdletter.
  • Bevat ten minste één getal.
  • Bevat ten minste een van de volgende speciale tekens: # $ &: _ : { }
 • Re-Type Password: Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in om te bevestigen dat u het correct hebt ingevoerd.

 • Password Expiration: Hiermee wordt bepaald of uw wachtwoord na 72 dagen verloopt als beveiligingsmaatregel. Als u Ja hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om na 72 dagen een wachtwoord te maken.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26