Werken met middelenmappen working-with-asset-folders

Bestandselementen in de Adobe Dynamic Media Classic worden opgeslagen in mappen. Deze mappen worden in alfabetische volgorde weergegeven in het deelvenster Elementenbibliotheek. Voordat u bestanden uploadt van uw computer of netwerk naar Adobe Dynamic Media Classic, wordt u gevraagd een naam op te geven voor de map waarin de bestanden worden opgeslagen. Maak deze mappen voordat u bestanden uploadt.

Zorg ervoor dat u een mapstructuur en -organisatie instelt voor het opslaan van uw bestanden op Adobe Dynamic Media Classic voordat u bestanden uploadt.

Mappen weergeven, verplaatsen, verbergen en openen displaying-moving-hiding-and-opening-folders

In de elementenbibliotheek worden bestanden in een mappenstructuur weergegeven. Wanneer u een map selecteert in de elementenbibliotheek, wordt de inhoud van die map weergegeven in het deelvenster Bladeren. Gebruik de volgende technieken om mappen te zoeken in de mappenstructuur:

 • Submappen weergeven: Selecteer de Expand Folder om de submappen in een map weer te geven. Dit pictogram bevindt zich links van mapnamen.

 • Een map verplaatsen: U kunt een map verplaatsen door deze te slepen en neer te zetten op de nieuwe locatie of door File > Move Folder.

 • Mappen verbergen: Selecteer de Collapse Folder als u submappen wilt samenvouwen om ze te verbergen voor weergave. Dit pictogram bevindt zich links van mapnamen.

 • Een map openen: Selecteer een map als u de inhoud ervan wilt weergeven in het deelvenster Bladeren.

TIP
U kunt de Asset Library verbergen of weergeven door de optie Expand of Collapse controle aan de linkerkant. Vouw het deelvenster Middelenbibliotheek samen wanneer u meer ruimte nodig hebt om in het deelvenster Bladeren te werken.

Mappen maken

 1. Selecteer in de elementenbibliotheek de map waarin u een map wilt maken.

 2. Selecteer de Add Folder knop. Dit pictogram bevindt zich boven aan de mappenlijst.

 3. Voer een beschrijvende naam in voor de nieuwe map of submap. Typ het in het veld naast het mappictogram.

  note note
  NOTE
  U kunt ook mappen maken in Adobe Dynamic Media Classic wanneer u bestanden uploadt via FTP. De Include Subfolders als u uploadt via FTP, wordt de mapstructuur op uw computer in het systeem gerepliceerd. Bestanden en submappen op uw computer of netwerk worden gerepliceerd in de Asset Library en de elementen die u uploadt, worden in deze mappen geplaatst.

Mappen verwijderen en hernoemen deleting-and-renaming-folders

Selecteer een map en gebruik de volgende technieken om de map te verwijderen of de naam ervan te wijzigen:

 • Verwijderen: Selecteer de Remove Folder knop. Middelen in een verwijderde map worden in de map Prullenbak geplaatst. Je kunt ze daar herstellen.

 • Naam wijzigen: Dubbelklik op de naam en voer een nieuwe naam in.

NOTE
U kunt geen mappen of elementen kopiƫren, omdat hierdoor dubbele mappen en elementen op Adobe Dynamic Media Classic worden gemaakt en duplicaten niet zijn toegestaan.
recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26