Aanmelden bij Adobe Analytics log-in-to-adobe-analytics

Verifieer dat u een lid van de groep van de Toegang van de Dienst van het Web in Adobe Analytics bent. Doe dit voordat u zich aanmeldt om Adobe Analytics-rapporten te configureren en Adobe Analytics-rapportvariabelen aan te passen aan Adobe Dynamic Media Classic-gebeurtenissen. Leden in deze groep hebben toegang tot alle rapporten in de opgegeven rapportsets. Doe dit gebruikend de Diensten API van het Web van het Experience Cloud, ongeacht de toestemmingen die in de interface worden geplaatst. Ga in Adobe Analytics naar Admin Tools > User Management > Edit Groups.

Wanneer u zich aanmeldt, kunt u de Experience Cloud-Org-id invoeren om de meest recente videoanalytische implementatie te gebruiken. Als u ervoor kiest om uw id niet in te voeren, werkt het rapporteren van video nog steeds. De gegevens worden echter mogelijk niet correct geïntegreerd met andere gegevens voor die client van buiten Adobe Dynamic Media Classic.

NOTE
Als uw Adobe Analytics-account voor aanmelding is gemigreerd naar op Adobe IMS gebaseerde verificatie (Identity Management System), werkt het invoeren van directe referenties niet.

Aanmelden bij Adobe Analytics vanuit Adobe Dynamic Media Classic log-in-to-analytics-from-dmc

Begin met het integreren van Dynamic Media Classic met Adobe Analytics OAuth. De Adobe Analytics OAuth-integratie met Dynamic Media Classic wordt doorgaans slechts eenmaal per gebruiker uitgevoerd.

 1. Toegang Adobe Developer Console. Zorg ervoor dat uw account beheerdersmachtigingen heeft voor de organisatie waarvoor de integratie is vereist.

 2. Selecteer in de rechterbovenhoek van de startpagina het juiste bedrijf in de vervolgkeuzelijst. (Het onderstaande screenshot is alleen ter informatie. De werkelijke bedrijfsnaam die u selecteert, kan variëren.)

  Een nieuw project maken

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Boven aan de pagina, vanaf de Home tab, selecteert u Create a new project.
  • Boven aan de pagina, vanaf de Projects tab. Selecteer in de rechterhoek van de pagina de optie Create a new project.
 4. Selecteer op de projectpagina de optie Add API.

 5. Op de Add an API pagina, selecteert u Adobe Analytics.

 6. Selecteer in de rechterbenedenhoek van de pagina de optie Next.

  Een API toevoegen

 7. Op de Configure API pagina, selecteert u USER AUTHENTICATION OAuth.

 8. Selecteer in de rechterbenedenhoek van de pagina de optie Next.

 9. Op de Configure API pagina, selecteert u OAUTH 2.0 Web.

 10. In de Default redirect URI Typ het volgende pad precies zoals wordt weergegeven in het tekstveld:

  https://exploreadobe.com/dynamic-media-upgrade/

 11. In de Redirect URI pattern Typ het volgende pad precies zoals wordt weergegeven in het tekstveld:

  https://exploreadobe\.com/dynamic-media-upgrade/

 12. Selecteer in de rechterbenedenhoek van de pagina de optie Save configured API.

 13. In het navigatievenster, links op de Adobe Analytics-pagina, onder Credentials, selecteert u OAuth Web.

 14. Onder Credential details Ga als volgt te werk:

  • Onder Client ID, selecteert u Copy de waarde kopiëren. U hebt deze waarde nodig voor de daaropvolgende configuratie Analytics in de Dynamic Media Classic-bureaubladtoepassing die moet worden uitgevoerd.
  • Onder Client Secret, selecteert u Retrieve client secret om de bijbehorende waarde weer te geven. Selecteren Copy de waarde kopiëren. U hebt deze waarde nodig voor de volgende Adobe Analytics-configuratie in de Dynamic Media Classic-bureaubladtoepassing die moet worden uitgevoerd.

Adobe Analytics configureren in Adobe Dynamic Media Classic configure-analytics-in-dmc

NOTE
Na uw eerste configuratie van Adobe Analytics in Dynamic Media Classic kunt u de configuratie alleen in de volgende gevallen opnieuw uitvoeren:
 • Een nieuw rapport wordt toegevoegd in Analytics en de gebruiker wil beginnen gegevens naar dat nieuwe rapport te verzenden.
 • De trackingserver wordt bijgewerkt in Adobe Analytics.
 • Een nieuwe volgvariabele wordt geïntroduceerd in een rapport en u wilt een specifieke variabele van de Kijker in het gebruikersinterface van Dynamic Media Classic met die nieuwe variabele van de Analytics verbinden.
 1. Ga in de rechterbovenhoek van de Adobe Dynamic Media Classic-bureaubladtoepassing naar Setup > Application Setup.

 2. In het linkerdeelvenster, onder Application Setup, selecteert u Adobe Analytics.

 3. Op de Adobe Analytics Configuration pagina, selecteert u Adobe Analytics Login.

 4. In de Adobe Analytics Login in het dialoogvenster CLIENT ID en de CLIENT SECRET plakken de waarden die u eerder hebt gekopieerd.

 5. Selecteer rechtsonder in het dialoogvenster de optie Login en voer uw Adobe IMS-aanmelding (Identity Management Services) uit.

  Wanneer u zich met succes hebt aangemeld, verschijnt het dialoogvenster Adobe Analytics-aanmelding opnieuw samen met het dialoogvenster COMPANIES vervolgkeuzelijst, geopend door de bedrijven die u ter beschikking staan.

 6. Van de COMPANIES kiest u een bedrijf.

  Nadat u een bedrijf hebt geselecteerd, SUITES de drop-down lijst, die door de Reeksen van het Rapport in werking wordt gesteld die voor het geselecteerde bedrijf beschikbaar zijn, wordt zichtbaar.

 7. Van de SUITES kiest u een rapportsuite.

  note note
  NOTE
  Standaard moet de gebruiker weten dat beide COMPANIES en SUITES vervolgkeuzelijsten zijn leeg. De gebruiker moet daarom in elke lijst een waarde selecteren.
 8. Selecteren OK zodat kunt u de configuratie opslaan.

  note note
  NOTE
  De Adobe Analytics Server veld wordt gevuld met een voorgestelde externe traceringsserver die overeenkomt met de naamruimte voor analysemogelijkheden wanneer u OK. Als u een andere trackingserver gebruikt, werkt u deze in dit veld bij om gegevensverlies te voorkomen.
 9. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de Adobe Analytics-configuratiepagina de optie Save om ervoor te zorgen dat de configuratie van uw Adobe Analytics-account wordt bijgewerkt.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26