Adobe Analytics-rapporten configureren configuring-adobe-analytics-reports

Ga naar het scherm Adobe Analytics Configuration om Adobe Analytics te vertellen welke informatie u wilt opnemen in Adobe Analytics-rapporten. Na uw configuratierapporten, maakt dit scherm een lijst, voor elke kijkergebeurtenis u informatie over, een overeenkomstige variabele van Adobe Analytics en een variabele van Adobe Dynamic Media Classic wilt. Deze variabele-variabele-Adobe Dynamic Media Classic van viewergebeurtenissen-Adobe Analytics bepalen welke informatie wordt gerapporteerd.

Naast het koppelen van viewergebeurtenissen aan variabelen, biedt het scherm Adobe Analytics Configuration hulpprogramma's voor het activeren, bewerken en verwijderen van viewergebeurtenissen.

NOTE
Wanneer u de Adobe Analytics-rapportinstellingen in Adobe Analytics wijzigt, moet u zich vanuit Adobe Dynamic Media Classic opnieuw aanmelden bij Adobe Analytics, de Adobe Analytics-configuratie-instellingen opnieuw opslaan en vervolgens opnieuw publiceren.

Zie Aanmelden bij Adobe Analytics.

Zie Configuratiegegevens publiceren.

Adobe Analytics-variabelen toewijzen aan Adobe Dynamic Media Classic-viewergebeurtenissen en -variabelen assigning-adobe-analytics-variables-to-scene-viewer-events-and-variables

Gebruik het Adobe Analytics-configuratiescherm om viewergebeurtenissen te koppelen aan Adobe Analytics-variabelen en Adobe Dynamic Media Classic-variabelen. Kies voor elke viewergebeurtenis één Adobe Analytics-variabele en één Adobe Dynamic Media Classic-variabele. Voor instructies over het openen van het scherm Adobe Analytics Configuration raadpleegt u Aanmelden bij Adobe Analytics.

Adobe Analytics-variabelen toewijzen aan Adobe Dynamic Media Classic-viewergebeurtenissen en -variabelen:

 1. Nadat u zich bij Adobe Analytics van binnen Dynamic Media Classic hebt aangemeld en een rapportreeks, op de pagina van de Configuratie van Adobe Analytics, in de juiste lijstkolom selecteert, activeer een kijkersgebeurtenis door te selecteren Enable.

 2. Geef onder de kolom Variabelen de optie voor het variabele paar weer door de pijlknop voor de gewenste viewergebeurtenis te selecteren.

  Zie Viewer-gebeurtenissen.

 3. Voeg een Adobe Dynamic Media Classic-variabele toe.

  Zie Adobe Dynamic Media Classic-variabelen.

 4. Voeg een Adobe Analytics-variabele toe.

 5. (Optioneel) Als u nog een variabelepaar wilt toevoegen, selecteert u Add.

 6. Selecteren Save.

  Nadat u Save De viewergebeurtenis, de Adobe Analytics-variabele en de Adobe Dynamic Media Classic-variabele worden weergegeven in het scherm Adobe Analytics Configuration.

 7. Selecteer in de rechterbenedenhoek de optie Close.

 8. Ga naar Publish > Submit Publish om een publicatiebericht met de afbeeldingsserver uit te voeren.

  Publiceren is nodig, zodat de informatie in de viewers beschikbaar is op Adobe Dynamic Media Classic-servers.

Viewer-gebeurtenissen viewer-events

Viewergebeurtenissen beschrijven acties die gebruikers met Dynamic Media Classic-viewers uitvoeren. Wanneer een gebruiker een actie, zoals het selecteren van een duimnagel of het beginnen of het tegenhouden van een video in werking stelt, "uitzendt de kijker"een gebeurtenis aan de Web-pagina. Gegevens die aan die gebeurtenis zijn gekoppeld, worden ook geduwd.

In de volgende tabel worden de viewergebeurtenissen beschreven die u kunt toevoegen aan het Adobe Analytics-configuratiescherm.

Viewer-gebeurtenis
HTML5-viewerplatformondersteuning en -viewers
Beschrijving
LADEN
X (eCatalog, Flyout, SpinSet, Video, Zoom)
Wanneer een gebruiker een viewer start
PAGINA
X (eCatalog)
In eCatalogs, wanneer een gebruiker een pagina draait; in gerichte gezoemkijkers, wanneer een gebruiker een verschillend doel of een kleurenmonster selecteert.
WISSELEN
X (eCatalog, Flyout, SpinSet, Video, Zoom)
Wanneer een gebruiker een andere miniatuur selecteert om een andere afbeelding weer te geven.
ITEM
X (eCatalog)
In viewers die afbeeldingen met hyperlinks ondersteunen waarin rollovers zijn gedefinieerd, beweegt de gebruiker de aanwijzer over een afbeelding met hyperlinks om de rollovertekst te lezen.
HREF
X (eCatalog)
Wanneer een gebruiker een URL selecteert in een Afbeeldingskaart in viewers die afbeeldingen met hyperlinks ondersteunen.
DOEL
Wanneer een gebruiker in beoogde zoomviewers een zoomdoel selecteert om naar een gedeelte van een afbeelding te zoomen.
ZOEKEN
In eCatalogs, wanneer een gebruiker een woordonderzoek voert.
AFSPELEN
X (Video)
Wanneer een gebruiker in videoviewers Afspelen selecteert om een video af te spelen.

Opmerking: Als u op Adobe Analytics gebaseerde videoverslagen gebruikt, hoeft u geen variabelen aan deze viewergebeurtenis toe te wijzen wanneer u Adobe Analytics in Adobe Dynamic Media Classic configureert. De videorecart werkt met Adobe Dynamic Media Classic HTML5 Video- en MixedMedia-viewers buiten de box. De videospeler genereert trackinggegevens voor weergave in Adobe Analytics Video Reports. Zie Adobe Analytics-videorapporten inschakelen.
PAUZE
X (Video)
Wanneer een gebruiker in videoviewers Pause een video bevriezen.

Opmerking: Als u op Adobe Analytics gebaseerde videoverslagen gebruikt, hoeft u geen variabelen aan deze viewergebeurtenis toe te wijzen wanneer u Adobe Analytics in Adobe Dynamic Media Classic configureert. De videorecart werkt met Adobe Dynamic Media Classic HTML5 Video- en MixedMedia-viewers buiten de box. De videospeler genereert trackinggegevens voor weergave in Adobe Analytics Video Reports. Zie Adobe Analytics-videorapporten inschakelen.
STOPPEN
X (Video)
Wanneer een gebruiker in videoviewers Stop om het afspelen van een video te stoppen.

Opmerking: Als u op Adobe Analytics gebaseerde videoverslagen gebruikt, hoeft u geen variabelen aan deze viewergebeurtenis toe te wijzen wanneer u Adobe Analytics in Adobe Dynamic Media Classic configureert. De videorecart werkt met Adobe Dynamic Media Classic HTML5 Video- en MixedMedia-viewers buiten de box. De videospeler genereert trackinggegevens voor weergave in Adobe Analytics Video Reports. Zie Adobe Analytics-videorapporten inschakelen.
MILESTONE
X (Video)
In videoviewers worden mijlpaalgebeurtenissen gegenereerd wanneer de gebruiker 0, 25, 50, 75 of 100 procent van de video afspeelt.

Opmerking: Als u op Adobe Analytics gebaseerde videoverslagen gebruikt, hoeft u geen variabelen aan deze viewergebeurtenis toe te wijzen wanneer u Adobe Analytics in Adobe Dynamic Media Classic configureert. De videorecart werkt met Adobe Dynamic Media Classic HTML5 Video- en MixedMedia-viewers buiten de box. De videospeler genereert trackinggegevens voor weergave in Adobe Analytics Video Reports. Zie Adobe Analytics-videorapporten inschakelen.
STAAL
X (Flyout, Zoom)
Deze viewergebeurtenis wordt toegewezen aan de PAGE-viewergebeurtenis in Adobe Dynamic Media Classic.
ZOOMEN
X (eCatalog, SpinSet, Zoom)
Niet bijgehouden door Adobe Analytics.
PAN
X (eCatalog, SpinSet, Zoom)
Niet bijgehouden door Adobe Analytics.
SPIN
X (SpinSet)
Niet bijgehouden door Adobe Analytics.

Adobe Dynamic Media Classic-variabelen scene-variables

Kies voor elke viewergebeurtenis in het configuratiescherm van Adobe Analytics een Adobe Analytics-variabele en een Adobe Dynamic Media Classic-variabele. Adobe Dynamic Media Classic-variabelen vertegenwoordigen gegevens die u voor een rapport kunt verkrijgen. Bijvoorbeeld de searchTerm De variabele maakt een lijst van sleutelwoorden die in eCatalog onderzoeken worden gebruikt.

In de volgende tabel worden Adobe Dynamic Media Classic-variabelen beschreven:

Adobe Dynamic Media Classic-variabele
Beschrijving
element
Adobe Dynamic Media Classic-element-id of videopadbestand.
viewerId
Een willekeurig getal dat aan elk ander viewertype wordt toegewezen.
pageLabel
In eCatalogs, de pagina die een kijker toont.
label
De labelwaarde (een tekenreeks).
frame
De pagina of paginaverwijzing in een Afbeeldingsreeks.
rollover_keyRaw
De gehele HREF-waarde, niet alleen een verwerkt deel ervan.
rollover_keyProc
De id van een item waarnaar wordt verwezen in een afbeelding met hyperlinks (geldig voor href- en itemgebeurtenissen).
searchTerm
Een term die wordt gebruikt in het zoeken naar eCatalog.
timeStamp
Afspelen, Stoppen en Pauzeren gekozen in videoviewers.
vordering
Het percentage van een gebeurtenis milestone dat is voltooid.
targetId
De id-waarde (een getal).

Viewer-gebeurtenissen activeren, bewerken en verwijderen activating-editing-and-deleting-viewer-events

In het configuratiescherm van Adobe Analytics kunt u viewergebeurtenissen activeren, bewerken en verwijderen:

 • Activeren: Select Enable om te activeren of Disable om een geselecteerde viewergebeurtenis te deactiveren.

 • Bewerken: Selecteer een viewergebeurtenis en selecteer de optie View/Edit De grijze knop Variabelen. Kies in de vervolgkeuzelijsten met de variabelen Adobe Dynamic Media Classic en Adobe Analytics een andere variabele uit elke respectievelijke lijst. Zie voor meer informatie Adobe Analytics-variabelen toewijzen aan Adobe Dynamic Media Classic-viewergebeurtenissen en -variabelen.

 • Verwijderen: Selecteer een viewergebeurtenis en selecteer de optie View/Edit De grijze knop Variabelen. Selecteren Delete.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26