Efficiënter gebruik van metagegevens maken making-more-efficient-use-of-metadata

Alle bestanden op Adobe Dynamic Media Classic bevatten metagegevens. Met metagegevens wordt een bestand beschreven en geïdentificeerd. Deze worden gebruikt voor het zoeken naar en ordenen van elementen. Als u de metagegevens van een element wilt weergeven, opent u het in de gedetailleerde weergave en bekijkt u het deelvenster Metagegevens. De metagegevensvelden in dit deelvenster bieden beschrijvende informatie over het element.

Metagegevens zijn niet nuttig bij zoekopdrachten en middelenorganisatie, tenzij ze correct worden ingevoerd in metagegevensvelden. Als u metagegevens correct wilt invoeren en ervoor wilt zorgen dat alle juiste metagegevensvelden metagegevens bevatten, kunt u voorinstellingen voor metagegevens maken. A voorinstelling metagegevens is een vooraf gedefinieerde set metagegevensitems. In plaats van zelf metagegevens in te voeren, kunnen gebruikers in de gedetailleerde weergave een voorinstelling voor metagegevens kiezen om metagegevensvelden te vullen met vooraf gedefinieerde gegevens.

Als u voorinstellingen voor metagegevens wilt maken, raadpleegt u Voorinstellingen metagegevens.

Als u metagegevensvelden wilt maken waarin de elementen waarmee u werkt, op unieke wijze worden beschreven, raadpleegt u Door gebruiker gedefinieerde velden.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26