ECatalog-afbeeldingen met hyperlinks maken creating-ecatalog-image-maps

Een afbeelding met hyperlinks is een gebied op een eCatalog-pagina waarop u met de muis kunt schuiven of waarop u een afbeelding met hyperlinks kunt selecteren om acties van verschillende soorten te activeren. Wanneer u de aanwijzer bijvoorbeeld op een Afbeeldingskaart plaatst, wordt een beschrijving van een item weergegeven met de rollover-tekst. Wanneer u een afbeelding met hyperlinks selecteert, wordt een andere handeling uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een webpagina openen zodat gebruikers meer kunnen weten over een item of dit kunnen kopen, of u kunt een video starten om een item in gebruik te zien.

Voor eCatalogi, tekent u Kaarten van het Beeld op het lusje van de Pagina's van de Kaart van het eCatalogscherm. Dit scherm bestaat uit het gebied Afbeeldingskaart waar de eCatalog-pagina's worden weergegeven en, rechts, de lijst Afbeeldingskaart. Terwijl u Afbeeldingskaarten maakt, worden de namen ervan ingevoerd in de lijst Afbeeldingskaart.

 1. De rollover van de eCatalog selecteren Edit knop.

 2. Selecteren Map Pages.

 3. Selecteer links in het scherm Map Pages de gewenste pagina.

 4. Teken in het gebied Afbeeldingskaart een rechthoekige of veelhoekige (veelzijdige) afbeelding met hyperlinks:

  • Rechthoekige kaart - Selecteer het gereedschap Afbeeldingskaart rechthoek en sleep op de pagina om de rechthoek te maken.

  • Veelhoekige kaart - Selecteer het gereedschap Veelhoekafbeelding met hyperlinks en selecteer vervolgens zo vaak als nodig is rond de omtrek van de afbeelding. Terwijl u selecteert, tekent Adobe Dynamic Media Classic de randen van de Afbeeldingskaart.

   Nadat u een afbeelding met hyperlinks hebt getekend, wijst Adobe Dynamic Media Classic er een naam aan toe in de lijst Afbeeldingskaart. Adobe Dynamic Media Classic voegt een volgnummer toe aan de naam van de eCatalog-pagina waarin u werkt.

 5. (Optioneel) Kies in de lijst Afbeeldingskaart de optie Name kunt u een nieuwe naam voor de Afbeeldingskaart invoeren. Plaats geen lege spaties in de naam die u invoert.

 6. U kunt gebruikers een nieuwe webpagina laten openen wanneer ze de Afbeeldingskaart selecteren. Voer in de URL-kolom in de lijst Afbeeldingskaart de URL van de webpagina in.

  Selecteer Edit en voert u een sjabloon in.

Zie Een sjabloon gebruiken om JavaScript en URL's in te voeren.

 1. (Optioneel) Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen de optie Rollover Text en voer vervolgens de tekst in die gebruikers op het scherm moeten zien wanneer zij hun aanwijzers over de Afbeeldingskaart bewegen.

 2. (Optioneel) Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen de optie Other Actions en voer een kenmerk in om een vervaging- of focusactie te activeren wanneer gebruikers hun aanwijzers over een afbeelding met hyperlinks bewegen.

  Zie Andere handelingen voor afbeeldingen met hyperlinks definiëren.

 3. Selecteren Save.

 4. (Optioneel) Selecteer Preview om de eCatalog met de standaard vooraf ingestelde eCatalogKijker te bekijken.

Als u een afbeelding met hyperlinks wilt verwijderen, selecteert u de naam in de lijst Afbeeldingskaart en selecteert u Delete. Als u een afbeelding met hyperlinks tijdelijk wilt uitschakelen zonder de afbeelding met hyperlinks te verwijderen, schakelt u de optie Afbeeldingskaart op in het deelvenster Lijst met afbeeldingen met hyperlinks uit.

Veelzijdige media insluiten in een eCatalog embedding-rich-media-in-an-ecatalog

Met de optie Rijke media van eCatalog kunt u video's in MP4-indeling toevoegen of sets met afbeeldingen die u aan een eCatalog hebt toegevoegd. Wanneer een gebruiker het gebied Afbeelding met hyperlinks in de eCatalog selecteert, wordt de bijbehorende spelset of video weergegeven. Deze functionaliteit is vooral handig als u wilt dat klanten een onderdeel in gebruik zien of een onderdeel vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven bekijken.

U kunt knopinfo ook weergeven wanneer klanten hun aanwijzers over de Afbeeldingskaart bewegen, zodat ze weten wat ze selecteren.

Veelzijdige media insluiten in een eCatalog:

 1. Teken een eCatalog-afbeelding met hyperlinks.

  Zie ECatalog-afbeeldingen met hyperlinks tekenen.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen de optie Rich Media.

 3. Navigeer in het paneel Middelen toevoegen aan de linkerkant naar een map met de centrifugeset of het videoelement (MP4-indeling) dat u wilt insluiten.

 4. Sleep het element naar de afbeelding met hyperlinks.

 5. (Optioneel) Kies in de lijst Afbeelding met hyperlinks onder Tool Tip Voer de tekst in die gebruikers op het scherm moeten zien wanneer ze de muisaanwijzer op de Afbeeldingskaart plaatsen.

 6. Selecteren Save.

Ga als volgt te werk om eCatalog Image Maps te bewerken, beginnend op het tabblad Kaartpagina's van het eCatalog-scherm:

 • De positie aanpassen - Selecteer het gereedschap Pannen en verplaats de aanwijzer in de buurt maar niet boven de rand van de kaart. Wanneer de aanwijzer een pijl met vier punten toont, sleept u de hele afbeelding met hyperlinks naar een nieuwe locatie.

  Zie De positie, vorm en grootte van afbeeldingskaarten aanpassen.

 • Vorm en grootte wijzigen - Als u het formaat van een rechthoekige afbeelding met hyperlinks wilt wijzigen, selecteert u het gereedschap Pannen. Plaats de aanwijzer vervolgens boven een rand of een hoek en sleep wanneer u het pictogram met de dubbele pijl ziet. Als u de grootte van een veelhoekige afbeelding met hyperlinks wilt wijzigen, sleept u een vierkante selectiegreep. Als u een selectiegreep wilt maken, selecteert u de rand van de Afbeeldingskaart en sleept u.

  Zie De positie, vorm en grootte van afbeeldingskaarten aanpassen.

 • Afbeeldingen met hyperlinks verwijderen - Selecteer het gereedschap Pannen, selecteer de afbeelding met hyperlinks om deze te selecteren en selecteer vervolgens Delete.

  Als u alle afbeeldingen met hyperlinks uit een eCatalog wilt verwijderen, selecteert u de optie Order Pages en selecteert u vervolgens Clear Maps.

 • Overlappende afbeeldingen met hyperlinks verwerken - Sleep om de volgorde van Afbeeldingskaarten in de lijst Afbeeldingskaart te wijzigen.

  Zie Overlappende afbeeldingen met hyperlinks verwerken.

 • Afbeeldingen met hyperlinks kopiëren naar andere pagina's - Selecteer Copy Maps To (Controleer of u zich op het tabblad Kaartpagina's bevindt). Selecteer in het scherm Afbeeldingen selecteren de pagina of pagina's waarop u de afbeeldingen met hyperlinks wilt kopiëren en selecteer Select.

  Zie Afbeeldingen met hyperlinks kopiëren naar andere afbeeldingen.

NOTE
Naast het kopiëren van Afbeeldingskaarten naar verschillende pagina's in een eCatalog, kunt u alle Kaarten van het Beeld in een eCatalog aan een verschillende eCatalog kopiëren. Zie Afbeeldingen met hyperlinks kopiëren tussen eCatalogi.

Afbeeldingskaartgegevens controleren en importeren reviewing-and-importing-image-map-data

Het scherm Kaartoverzicht biedt metagegevens over uw eCatalog. U kunt de gegevens van de Kaart van het Beeld van het Beeld voor uw eCatalog ook groeperen die op het scherm van de Samenvatting van de Kaart beginnen. Door op deze manier gegevens met afbeeldingen met hyperlinks te importeren, kunt u gemakkelijker URL's met afbeeldingskaart en rollovertekst invoeren.

Als u het scherm Kaartoverzicht wilt weergeven, selecteert u op het tabblad Kaartpagina's van het eCatalog-scherm de optie Summary.

Overzicht van de gegevens van Image Map controleren review-image-map-data-summary

 1. Selecteer in het scherm Map Pages de optie Summary.

  In het scherm Kaartoverzicht ziet u hoeveel Afbeeldingen met hyperlinks, URL's, beschrijvingen van rollover-tekst en andere acties zich in uw eCatalog bevinden.

 2. Als er fouten met de rollover-toets optreden, selecteert u de fout in het dialoogvenster Rollover_Key Error om te zien wat in uw spreadsheet moet veranderen om de fout te verbeteren. U kunt de tekst van dit bericht selecteren en kopiëren en deze in uw werkblad plakken.

 3. Selecteren Preview zodat u een pagina in de eCatalogKijker kunt onderzoeken; selecteer X om het Summiere scherm te sluiten en aan het scherm van de Pagina's van de Kaart terug te keren, of Close om terug te keren naar Bladeren.

Afbeeldingskaartgegevens importeren import-image-map-data

In plaats van de gegevens van de Kaart van het Beeld op elke pagina in te gaan, kunt u de gegevens voor uw volledige eCatalog in het Summiere scherm van de Kaart invoeren. U importeert de gegevens van de Kaart van het Beeld in de vorm van een lusje-afgebakend dossier of van XML DTD. De velden in het bestand moeten in de volgorde staan die wordt weergegeven in het scherm Kaartoverzicht: Naam, inhoudsopgavelabels, Kaarten, URL's, Rollover-tekst, Overige handelingen en Zoeken. Door de gegevens van de Kaart van het Beeld in te voeren bespaart u het probleem om de gegevens in de Lijst van de Kaart van het Beeld in te gaan aangezien u elke Kaart van het Beeld creeert.

NOTE
Voordat u de gegevens van de Kaart van het Beeld invoert, moet u reeds de Kaarten van het Beeld hebben gecreeerd.

Ga als volgt te werk om Image Map-gegevens voor door u gemaakte afbeeldingen met hyperlinks te importeren en te beginnen in het scherm Map Summary:

 1. Selecteren Import Map Data.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Metagegevens importeren de optie Browse en selecteer vervolgens het door tabs gescheiden of XML DTD-bestand.
 3. Typ in het veld Taaknaam een naam voor het bestand (zorg ervoor dat u de extensie behoudt).
 4. Selecteren Upload.

U kunt alle afbeeldingen met hyperlinks in een eCatalog kopiëren naar een andere eCatalog. Het kopiëren van Afbeeldingen met hyperlinks op deze manier is een handige methode voor het kopiëren van afbeeldingen met hyperlinks tussen vertalingen in vreemde talen van dezelfde eCatalog. Adobe Dynamic Media Classic raadt aan om eCatalogi te kopiëren met hetzelfde aantal pagina's en met dezelfde afbeeldingen, zodat het kopiëren lukt.

NOTE
Als de eCatalog waarnaar u Afbeeldingen met hyperlinks kopieert al Afbeeldingen met hyperlinks bevat, worden deze Afbeeldingen met hyperlinks verwijderd wanneer de kopie wordt gemaakt.

Ga als volgt te werk om alle afbeeldingen met hyperlinks in een eCatalog te kopiëren naar een andere eCatalog:

 1. Selecteer de eCatalog met de Kaarten van het Beeld u wilt kopiëren, en de het omvergooien van eCatalog selecteren Edit knop.
 2. Selecteer op het tabblad Order Pages de optie Copy Maps.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Element selecteren de eCatalog waar u de Afbeeldingskaarten wilt kopiëren en selecteer vervolgens Select.

Adobe Dynamic Media Classic geeft een waarschuwingsbericht weer als de eCatalog (de eCatalog waarnaar u afbeeldingen met hyperlinks kopieert) een ander aantal pagina's of afbeeldingen van een andere grootte heeft. Selecteren Continue om de afbeeldingen met hyperlinks te kopiëren, ondanks de waarschuwing.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26