De map Prullenmand beheren managing-the-trash-folder

Items die u uit Adobe Dynamic Media Classic verwijdert, worden naar de map Prullenbak verplaatst. Deze verwijderde items blijven zeven dagen in deze map staan totdat ze zijn hersteld of permanent zijn verwijderd. U kunt verwijderde items controleren door de optie Trash onder aan de elementenbibliotheek en items op de mappagina Prullenbak weergeven.

Alle gebruikers kunnen items in de map met prullenmand terugzetten naar de mappen waaruit ze zijn verwijderd. Alle gebruikers kunnen ook de prullenmand leeg maken met alle inhoud ervan.

Als u items verwijdert uit de map met prullenmand, worden items definitief verwijderd uit Adobe Dynamic Media Classic. Items die worden verwijderd uit de map met prullenmand kunnen niet meer worden hersteld. Voor informatie over het instellen van meldingen voor bedrijfsbeheerders wanneer elementen automatisch uit de prullenbak worden verwijderd, raadpleegt u Algemene instellingen van toepassing.

NOTE
Middelen die naar de map Prullenmand zijn verplaatst, zijn nog steeds geregistreerd op Adobe Dynamic Media Classic. Stel dat u een bestand probeert te uploaden dat dezelfde naam heeft als een verwijderd bestand in de map Prullenbak. Adobe Dynamic Media Classic behandelt het element dat u wilt uploaden als een gedupliceerd element. In dat geval wordt aan de naam een nummer toegevoegd.

De map Prullenmand about-the-trash-folder

Als u een item in een map verwijdert, wordt het item in de map Prullenbak geplaatst. Het volgende gebeurt wanneer u een item verwijdert en naar de map Prullenbak verplaatst:

  • Hoewel het item uit uw Adobe Dynamic Media Classic-map is verwijderd, kan de id ervan niet aan een ander element worden toegewezen zolang het in de prullenmand blijft staan. Als u een element probeert te uploaden met dezelfde naam als een bestand in de map Prullenmand, voegt Adobe Dynamic Media Classic een cijfer toe aan de naam van het element.
  • Het item kan niet worden gepubliceerd. Zelfs als het item was gemarkeerd voor publicatie toen u het wist, wordt het niet gepubliceerd.
  • Het item blijft in de map Prullenbak totdat het wordt hersteld, een periode van zeven dagen of iemand anders kiest het Empty the Trash gebruiken. Na zeven dagen verwijdert een automatische opschoonbewerking het item definitief.

Elementen herstellen vanuit de map Prullenmand restoring-assets-from-the-trash-folder

Het is niet nodig dat de persoon die een middel heeft verwijderd het herstelt; iedereen kan activa van de omslag van het Afval herstellen. Elementen die worden hersteld, worden geplaatst in de mappen waaruit ze zijn verwijderd. Als deze mappen niet meer bestaan, maakt Adobe Dynamic Media Classic ze opnieuw en worden de herstelde elementen in de opnieuw gemaakte mappen geplaatst.

Ga als volgt te werk om middelen van de map Prullenmand te herstellen naar de mappen waaruit ze zijn verwijderd:

  1. Selecteer onder aan het deelvenster Elementenbibliotheek de optie Trash pictogram om de map Prullenmand te openen.
  2. Selecteer de elementen die u wilt herstellen.
  3. Ga naar File > Restore from trash.

Elementen definitief verwijderen in de map Prullenbak permanently-deleting-assets-in-the-trash-folder

Wanneer u middelen in de omslag van het Afval schrapt, worden de activa permanent geschrapt. Middelen worden na zeven dagen automatisch uit de prullenmand verwijderd.

U kunt elementen permanent uit de map Prullenbak verwijderen door de optie Trash pictogram. Voer op de mappagina Prullenbak een van de volgende handelingen uit:

  • Afzonderlijke elementen verwijderen: U kunt elementen permanent verwijderen. Selecteer de gewenste elementen en klik op File > Empty From Trash.

  • Alle elementen verwijderen: Ga naar File > Empty trash.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26