Primaire afbeeldingen publiceren publishing-master-images

Als u uw afbeeldingsbestanden publiceert, worden deze gepubliceerd naar Dynamic Media Image Servers, waar ze beschikbaar zijn op uw website en toepassing. Bovendien activeert Adobe Dynamic Media Classic tijdens het publicatieproces de URL-tekenreeksen die u nodig hebt voor uw website en toepassing.

Primaire afbeeldingen markeren voor publicatie marking-master-images-for-publish

Primaire afbeeldingen moeten zijn gemarkeerd voor publicatie, zodat ze naar Dynamic Media Image Servers kunnen worden gekopieerd. U kunt uw primaire afbeeldingen voor publicatie markeren in het deelvenster Bladeren door de optie Mark for Publish pictogram. U kunt afbeeldingen ook markeren voor publicatie wanneer u ze uploadt naar Adobe Dynamic Media Classic.

Uw primaire afbeeldingen publiceren publishing-your-master-images

  1. Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Publish. Selecteer in het dialoogvenster Publiceren de optie Bij (One-Time of Recurring), voert u desgewenst een naam in voor de publicatietaak

  2. Selecteren Submit Publish.

NOTE
De URL is pas actief als u het element publiceert.
recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26