Snel starten: Zoomen quick-start-zoom

Met Zoomen kunt u op interactieve wijze details met een hoge resolutie weergeven in afbeeldingen. U kunt bijvoorbeeld de kleuren, opties, hoeken en details van een afbeelding bekijken in een dynamische, volledig configureerbare, geïntegreerde viewer. Deze viewer kan worden ingesloten op een webpagina of worden weergegeven in een pop-upvenster. U kunt afbeeldingen van dichtbij controleren en afbeeldingen met hoge resoluties pannen om ze nauwkeurig te bekijken. Zooming biedt uw klanten een aantrekkelijke, informatieve en interactieve kijkervaring.

Adobe Dynamic Media Classic beschikt ook over Bewerken met instructies voor zoomen. Hiermee kunt u de belangrijke functies in een afbeelding benadrukken. Als u bijvoorbeeld de aandacht van kijkers op een logo wilt richten, kunt u een zoomdoel voor het logo maken. Wanneer gebruikers dit zoomdoel selecteren, zoomen ze op het logo.

Alle zoomafbeeldingen worden gemaakt en aangeboden op basis van afzonderlijke primaire afbeeldingen, afbeeldingen en databasegestuurde kenmerken. Met Adobe Dynamic Media Classic zooming worden de tijd en kosten voor het maken en leveren van afbeeldingen aanzienlijk verminderd. Met Zoomviewers kunt u in- en uitzoomen op afbeeldingen. De zoomviewer bevat knoppen die u kunt selecteren om te zoomen en te pannen; u kunt ook pannen door op het scherm te slepen. Met Voorinstellingen van Zoomviewer kunt u de zoomviewer configureren waarin u in- en uitzoomafbeeldingen zoomt.

Zie Zoomdoel: Dynamic Imaging en Zoomen: Dynamic Imaging trainingsvideo's.

De volgende Zoom Quick Start is ontworpen om u snel aan de slag te krijgen met Zoomtechnieken in Adobe Dynamic Media Classic. Voer stap 1 tot en met 6 uit. Na elke stap, is er een verwijzing naar een onderwerprubriek waar u meer informatie kunt vinden.

1. Zoomafbeeldingen uploaden

Begin door uw zoomafbeeldingen naar Adobe Dynamic Media Classic te uploaden. Voor optimaal zoomen raadt Adobe Dynamic Media Classic aan dat de afbeeldingen ten minste 2000 pixels groot zijn.

Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Upload om afbeeldingen van uw computer of netwerk te uploaden naar een map op Adobe Dynamic Media Classic. Zie Zoomafbeeldingen uploaden.

2. Zoomdoelen maken voor zoomen met instructies

Zoomdoelen bieden een manier waarop u specifieke gedeelten van een afbeelding kunt markeren. U kunt bijvoorbeeld de aandacht richten op de delen van een afbeelding die deze uniek of onderscheidend maken. In het venster Zoomviewer worden Zoomdoelen weergegeven in de vorm van miniatuurafbeeldingen aan de zijkant van de afbeelding. Als u een van deze zoomdoelminiaturen selecteert, wordt automatisch ingezoomd op het gedeelte van de afbeelding dat u opgeeft.

Als u een zoomdoel wilt maken, selecteert u Edit en kies Zoomdoelen of open een afbeelding in het deelvenster Bladeren in de gedetailleerde weergave en selecteer Zoom Targets. Gebruik vervolgens de zoomgereedschappen op de pagina Zoomdoeleditor, zodat u een deel van de afbeelding als doel kunt isoleren. Zie Zoomdoelen maken voor zoomen met instructies.

3. Voorinstellingen Zoomviewer instellen

Met Voorinstellingen voor zoomviewer bepaalt u de stijl en het gedrag van uw zoomviewers. U kunt Voorinstellingen van de zoomviewer instellen als u een beheerder bent. Adobe Dynamic Media Classic wordt ook geleverd met voorinstellingen voor de zoomviewer met de standaardvoorinstelling ‘aanbevolen werkwijze’.

Ga naar Setup > Viewer Presets. Selecteer op de pagina Voorinstellingen viewer de optie Add, kiest u een platform en een zoomviewer en selecteert u vervolgens Add. Kies vervolgens de gewenste opties op het tabblad Configure Viewer pagina.

Adobe Dynamic Media Classic-aanbiedingen Zoom Viewer Preset opties waarmee u de knopstijl en het algehele uiterlijk van de viewer kunt selecteren. U kunt ook de zoominstellingen voor uw website aanpassen. Zie Voorinstellingen Zoomviewer instellen.

4. Voorvertoning van afbeeldingen weergeven met de zoomviewer

U kunt een voorvertoning van afbeeldingen weergeven in een zoomviewer om te zien wat de zoomervaring is wanneer afbeeldingen worden ingezoomd.

Als u verschillende voorinstellingen voor de zoomviewer wilt bekijken en wilt zien hoe deze de zoomervaring weergeven, selecteert u een afbeelding in het deelvenster Bladeren en selecteert u Preview. Ga naar Presets > Zoom en selecteer vervolgens een voorinstelling met het menu Zoomen.

Zoomknoppen worden weergegeven. U kunt zien hoe de zoomafbeeldingen er op uw website uitzien. Selecteer de zoomknoppen (en Zoomdoelen) zodat u de instellingen kunt testen van de voorinstelling Zoomviewer die u hebt gekozen. Zie Afbeeldingen voorvertonen met verschillende zoomweergaven.

5. Zoomafbeeldingen publiceren

Als u uw zoomafbeeldingen publiceert, worden deze op Dynamic Media Image Servers geplaatst, zodat ze op uw website en toepassing kunnen worden geleverd. Als onderdeel van het publicatieproces activeert Adobe Dynamic Media Classic URL-tekenreeksen. Deze URL-tekenreeksen noemen zoomafbeeldingen van Dynamic Media Image Servers naar uw website of toepassing.

Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Publish. Selecteer in het dialoogvenster Publiceren Submit Publish. Zie Zoomafbeeldingen publiceren.

6. Zoomviewers koppelen aan uw webpagina

Adobe Dynamic Media Classic maakt de URL-bijschrifttekenreeksen die nodig zijn voor het zoomen op afbeeldingen en activeert deze wanneer u afbeeldingen publiceert naar Dynamic Media Image Servers. U kunt deze URL-tekenreeksen kopiëren vanuit het dialoogvenster Preview pagina. Nadat u de koorden URL kopieert, zijn zij beschikbaar aan uw Websites en toepassingen. Zie Zoomviewers koppelen aan uw webpagina.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26