Voorinstellingen afbeelding maken en inschakelen creating-and-enabling-image-presets

Wanneer gebruikers afbeeldingselementen exporteren met gebruik van Media Portal, kunnen zij een voorinstelling voor afbeelding kiezen in het dialoogvenster Geselecteerde elementen exporteren. Een voorinstelling voor afbeeldingen is een verzameling vooraf gedefinieerde instellingen die de grootte, afbeeldingskwaliteit, indeling, resolutie en andere aspecten van de weergave van een afbeelding tijdens het exporteren wijzigen.

Beheerders van Media Portal kunnen voorinstellingen voor afbeeldingen maken om te bepalen hoe afbeeldingen opnieuw worden opgemaakt wanneer ze worden geëxporteerd. Met Voorinstellingen voor afbeeldingen kunt u afbeeldingen opnieuw opmaken volgens de specificaties van uw bedrijf wanneer gebruikers afbeeldingen exporteren uit de Adobe Dynamic Media Classic. Gebruikers kunnen de afbeeldingen niet alleen opnieuw opmaken, maar naar de exacte specificaties van een voorinstelling voor afbeeldingen exporteren.

Bij het exporteren van afbeeldingselementen gelden de volgende beperkingen:

  • De breedte × hoogte moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 100 MB per afbeelding. De afbeelding kan bijvoorbeeld niet groter zijn dan 10 K × 10 K of een van de onderstaande aspecten, zoals 8 K × 12 K.
  • Er is een maximum van 1-GB totale dossiergrootte per de uitvoerbaan.
  • Per exporttaak kunt u maximaal 500 elementen in totaal gebruiken.
NOTE
Deze beperkingen gelden alleen voor het exporteren van afgeleide afbeeldingselementen, niet voor het exporteren van primaire bestanden.

Als u voorinstellingen voor afbeeldingen wilt maken, raadpleegt u Voorinstellingen afbeelding.

Gebruikers kunnen tijdens het exporteren van bestanden voorinstellingen voor afbeeldingen kiezen op de website Exportopties opgeven die beschikbaar zijn voor gebruikers van Media Portal.

Als u wilt kiezen welke voorinstellingen afbeelding beschikbaar zijn voor de leden van een groep, raadpleegt u Toegangsrechten voor een groep kiezen voor Voorinstelling afbeelding.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26