Een eCatalog aan een Web-pagina koppelen linking-an-ecatalog-to-a-web-page

Uw websites en toepassingen hebben via URL-tekenreeksen of ingesloten code toegang tot Dynamic Media Image Server-inhoud, inclusief eCatalogs. Deze URL-tekenreeksen worden geactiveerd tijdens het publicatieproces. Als u de URL-tekenreeks of ingesloten code voor uw eCatalog wilt plaatsen in uw webpagina's en toepassingen, kopieert u deze vanuit Adobe Dynamic Media Classic.

NOTE
De URL is pas actief als u het element publiceert.

Een eCatalog-URL kopiëren copying-an-ecatalog-url

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen in het deelvenster Middelenbladeren de optie Catalog.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de eCatalog bevat waarvan u de code voor insluiten wilt kopiëren.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten aan de rechterkant de optie Copy URL rechts van de gewenste viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie URL kopiëren.

ECatalog URLs aan uw Web-pagina toevoegen adding-ecatalog-urls-to-your-web-page

De gemeenschappelijkste manier om een eCatalog op te stellen is een verbinding in de vorm van een de omslagpagina van de eCatalogduimnagel op uw Web-pagina te plaatsen. Werk samen met uw IT-team om ervoor te zorgen dat de eCatalog wordt gestart in een schoon, gecentreerd pop-upvenster. Vraag uw IT-team om de werkbalk en adresbalk in de browser niet weer te geven.

Zie voor meer informatie en codevoorbeelden de HTML5 eCatalog Viewer insluiten in de Adobe Viewers Reference Guide.

De insluitcode van een eCatalog-viewer kopiëren copying-the-embed-code-of-an-ecatalog-viewer

Met de functie Code insluiten kunt u de viewercode voor de geselecteerde eCatalog controleren. U kunt de code aan het klembord ook kopiëren zodat kunt u het in uw Web-pagina's voor plaatsing van de kijker kleven. U mag de code niet bewerken in het dialoogvenster Code insluiten.

De insluitcode van een eCatalog-viewer kopiëren:

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen in het deelvenster Middelenbladeren de optie Catalog.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de eCatalog bevat waarvan u de code voor insluiten wilt kopiëren.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in het deelvenster URL's aan de rechterkant de optie Embed Code.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Code insluiten Copy to Clipboard.

  Het bewerken van de code is niet toegestaan in het dialoogvenster Code insluiten.

 5. Selecteren Close.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26