XML-bestanden xml-files

Websites die een op XML gebaseerd systeem gebruiken om afbeeldingen en afbeeldingsgegevens te beheren, kunnen XML-bestanden uploaden naar Adobe Dynamic Media Classic. U kunt een van deze bestanden aanwijzen als het bestand met voorbewerkingsregels voor het serveren van afbeeldingen. Dit bestand herstructureert de standaard Image Serving protocol-indeling om te voldoen aan de werklogica van uw server. Op het scherm van de Opstelling, kunt u een dossier van XML specificeren dat als de de definitiedossierweg van de heersenset dient. Deze weg het plaatsen wordt gevestigd onder het Beheer van de Catalogus op het het Publiceren van de Server van het Beeld scherm. Zie Afbeeldingsserver.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26