Video-SEO (Optimalisatie zoekmachine) video-seo-search-engine-optimization

SEO is het proces om het volume van verkeer aan een Website van onderzoeksmotoren te verbeteren. Terwijl zoekprogramma's uitblinken in het verzamelen van informatie over op tekst gebaseerde inhoud, kunnen ze niet voldoende informatie over video verkrijgen. Deze informatie moet aan hen worden verstrekt.

Met Adobe Dynamic Media Classic Video SEO kunt u videometagegevens toepassen om zoekprogramma's beschrijvingen van uw video's te bieden. Adobe Dynamic Media Classic biedt u de mogelijkheid om videositemaps en mRSS-feeds te maken. Deze standaard XML-bestanden worden gebruikt voor het verzenden van videogegevens naar zoekprogramma's:

 • Video Sitemap: Hiermee wordt Google precies aangegeven waar en wat de video-inhoud op een site is. Op Google kunnen dus volledig naar video's worden gezocht. Een videositemap kan bijvoorbeeld de actieve tijd en de categorieën video's opgeven. Voor informatie over videobeelden raadpleegt u Videositemaps en alternatieven voor videositemap.

 • mRSS-feed (Media Echt eenvoudige syntaxis): Wordt gebruikt door uitgevers van inhoud om mediabestanden te importeren in Yahoo! Video zoeken. Voor informatie over mRSS feeds, zie Videositemaps en alternatieven voor videositemap.

NOTE
Google ondersteunt zowel het Video Sitemap- als het mRSS-feed-protocol voor het verzenden van informatie naar zoekmachines.

Adobe Dynamic Media Classic kan videobeelden Sitemaps en mRSS-feeds genereren op basis van metagegevens die bij elke video worden opgeslagen. Wanneer u videositemaps en mRSS-feeds maakt, bepaalt u welke metagegevensvelden van videobestanden moeten worden opgenomen. Op deze manier beschrijft u uw video's aan onderzoeksmotoren zodat de onderzoeksmotoren verkeer aan video's op uw Website nauwkeuriger kunnen leiden.

NOTE
Voordat u een video-itemap of MRSS-feed maakt, moet u weten welke velden de zoekmachine in het XML-bestand nodig heeft en hoe u deze velden kunt structureren. Als u een geslaagde video-Sitemap of mRSS-feed wilt maken, moet deze voldoen aan de vereisten van het zoekprogramma.

Nadat u deze hebt gegenereerd, maakt Adobe Dynamic Media Classic rapporten over videoitems en MRSS-feeds. Deze rapporten zijn beschikbaar op de VideoSEO- pagina van het Rapport.

NOTE
Voor de videobeelden Sitemaps en de feeds mRSS, vangt Adobe Dynamic Media Classic meta-gegevens slechts van video's die voor publicatie duidelijk zijn. Markeer video's voor publicatie om de bijbehorende metagegevens op te nemen in Video-items en MRSS-feeds.

Video-SEO-instellingen kiezen

Selecteer Video SEO-instellingen voor Video Sitemaps en MRSS-feeds op het tabblad Video Search Engine Optimization Settings pagina. Ga naar Setup > Application Setup > Video SEO > Settings.

In de General Setting of u videositemaps, mRSS-feeds of beide wilt genereren. In de Generation Settings gebied, metagegevensvelden toewijzen aan invoervelden.

Nadat u instellingen hebt gekozen, selecteert u Save (of Save & Generate) om de videositemap, mRSS-feeds of beide te maken.

Algemene instellingen instellen choosing-general-settings

Op de Generation Mode drop-down lijst, kies een rapportwijze:

 • Video Sitemap: Maak een videositemap.

 • mRSS Feed: Maak een Media RSS-feed (mRSS).

 • Beide: Maak beide typen XML-bestanden.

 • Uit: Kies deze optie om het genereren van videositemaps en Media RSS-feeds (mRSS) te stoppen.

Op de Automatic/Manual Mode kiest u of u automatisch of handmatig wilt genereren:

 • Automatische modus: Adobe Dynamic Media Classic genereert elke dag automatisch één videositemap, Media RSS-feed (mRSS) of beide. Selecteer de Mark for Publish zodat u het door Adobe Dynamic Media Classic gegenereerde XML-bestand automatisch kunt markeren voor publicatie.

  • Markeren voor publicatie Markeringen voor het publiceren van het XML-bestand dat wordt gegenereerd.
 • Handmatige modus: Adobe Dynamic Media Classic genereert de video Sitemap, Media RSS (mRSS)-feed of beide wanneer u Generate of Save & Generate in het scherm Optimalisatie-instellingen voor video zoeken. Kies ook de volgende opties:

  • Geen verdere instellingen: Hiermee wordt het gegenereerde XML-bestand niet gemarkeerd voor publicatie.

  • Markeren voor publicatie: Markeringen voor het publiceren van het XML-bestand dat wordt gegenereerd.

  • Gedeeltelijke generatie toestaan: Zoekprogramma's kunnen een XML-bestand afwijzen als het geen volledige metagegevens voor alle video's bevat. Met deze optie wordt het XML-bestand gegenereerd, zelfs als voor bepaalde video's geen metagegevens beschikbaar zijn. Een waarschuwing wordt geregistreerd op het scherm van het Rapport. Kies deze optie als u het XML-bestand wilt exporteren en de ontbrekende gegevens handmatig wilt verwerken.

Generatie-instellingen kiezen choosing-generation-settings

In het gedeelte Instellingen genereren worden invoervelden weergegeven voor de videositemap, de mRSS-feed of beide. In het deelvenster Metagegevens worden de namen van metagegevensvelden weergegeven. In het gedeelte Algemene instellingen kunt u invoervelden toewijzen aan metagegevensvelden. Op deze manier geeft u Adobe Dynamic Media Classic de locatie op waar u metagegevens voor de videositemap en/of MRSS-feed wilt verkrijgen.

 1. Kies een metagegevensweergave in het menu Weergaven Metagegevens. Nadat u een weergave hebt gekozen, worden de namen van metagegevensvelden weergegeven in het deelvenster Metagegevens.
  Zie Weergaven metagegevens.

 2. Sleep namen van metagegevensvelden van het deelvenster Metagegevens naar de invoervelden Openingspagina, Titel, Beschrijving, Labels en Categorie. De velden Openingspagina, Titel en Beschrijving zijn vereist.

  note note
  NOTE
  U kunt ook handmatig gegevens invoeren in invoervelden.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw instellingen wilt opslaan zonder het XML-bestand te genereren, selecteert u Save.

  • Selecteer Save & Generate.

   Het XML-bestand wordt gegenereerd en opgenomen in het taaklogbestand. Video Sitemap (video-sitemap) en een Media RSS-feed (mRSS) worden opgeslagen in de hoofdmap van uw bedrijf.

NOTE
Publiceer de videospecificaties of de MRSS-feed voordat u deze kunt verzenden naar zoekprogramma's. Video Sitemap en Media RSS (mRSS) de voederdossiers worden opgeslagen in de wortelomslag van het bedrijf. Markeer deze XML-bestanden voor publicatie, indien nodig, en selecteer Publish.

Video-items en RSS-Feed-bestanden verzenden naar een zoekprogramma submitting-video-sitemap-and-mrss-feed-files-to-search-engines

Video Sitemap en Media RSS (mRSS) de voederdossiers worden opgeslagen in de wortelomslag van het bedrijf:

 • https://{publish-server}/is/content/{companyname}/mrss-feed.xml
 • https://{publish-server}/is/content/{companyname}/video-sitemap.xml

Kopieer een van deze URL's naar de webstramiengereedschappen van het zoekprogramma om het bestand Video Sitemap of Media RSS (mRSS) naar zoekprogramma's te verzenden.

Video SEO-rapporten weergeven viewing-video-seo-reports

Bekijk video SEO rapporten op de Videopagina van het Rapport van de Optimalisering van de Motor van het Onderzoek van het Onderzoek. Ga naar Setup > Application Setup > Video SEO > Reports.

Als de fouten voorkwamen toen een rapport werd geproduceerd, zijn zij vermeld op de pagina van het Rapport.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26