Snel starten: Afbeeldingsgrootte quick-start-image-sizing

Afbeeldingsgrootte heeft betrekking op de mogelijkheid van Adobe Dynamic Media Classic om meerdere afgeleide afbeeldingen te maken op basis van één afbeelding met hoge resolutie. In plaats van handmatig meerdere afbeeldingen voor uw website of toepassing te maken, bijvoorbeeld een miniatuur en een afbeelding in een vergrote weergave, geeft u één primaire afbeelding op. Adobe Dynamic Media Classic genereert alle gewijzigde afbeeldingen op dezelfde manier als u ze vraagt. Het dynamisch leveren van afbeeldingen op basis van één primaire afbeelding heeft veel voordelen:

  • U hoeft niet handmatig meerdere exemplaren van de afbeelding met verschillende grootten te maken. U levert één primaire afbeelding aan Adobe Dynamic Media Classic en Adobe Dynamic Media Classic genereert derivaten van verschillende grootte van de primaire afbeelding.
  • U kunt de grootte van een afbeeldingstype snel wijzigen op uw website of in de toepassing. Als u bijvoorbeeld alle miniatuurafbeeldingen wilt wijzigen, kunt u de voorinstelling "miniatuurafbeelding" wijzigen. Een vooraf ingesteld Beeld-het is gelijkaardig aan macro-is een inzameling van grootte en het formatteren attributen. U kunt de voorinstelling "miniatuurafbeelding" wijzigen om de grootte van alle miniatuurafbeeldingen te wijzigen op de hele website of in de toepassing.
  • U hoeft de primaire bestanden en alle verschillende derivaten niet intern of extern te beheren in een van uw systemen voor inhoud- of middelenbeheer.

U kunt meerdere afgeleide afbeeldingen maken met een verschillende grootte van hetzelfde primaire bestand met hoge resolutie.

Zie Afbeeldingsgrootte: Dynamic Imaging trainingsvideo.

De volgende snelstarthandleidingen voor Afbeeldingsgrootte zijn ontworpen om u te helpen snel aan de slag te gaan met technieken voor afbeeldingsgrootte in Adobe Dynamic Media Classic. Voer de stappen 1 tot en met 5 uit. Na elke stap is er een kruisverwijzing waar u meer informatie kunt vinden als u die nodig hebt.

1. primaire afbeeldingen uploaden

Begin door uw primaire afbeeldingen naar Adobe Dynamic Media Classic te uploaden. Wat de grootte betreft, raadt Adobe Dynamic Media Classic u aan afbeeldingen te gebruiken van het grootste formaat dat u op uw website of toepassing wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt dat gebruikers in- of uitzoomen op afbeeldingen, uploadt u afbeeldingen die minstens 2000 pixels groot zijn. Adobe Dynamic Media Classic ondersteunt veel bestandsindelingen voor afbeeldingen, maar TIFF- en PNG-afbeeldingen zonder gegevensverlies worden aanbevolen.

Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Upload om bestanden van uw computer te uploaden naar een map op Adobe Dynamic Media Classic. Zie primaire afbeeldingen uploaden.

2. Voorinstellingen afbeelding instellen

Net als bij een macro is een voorinstelling voor afbeeldingen een verzameling vooraf gedefinieerde opdrachten voor grootte en opmaak die onder een naam zijn opgeslagen. Met een voorinstelling voor afbeeldingen bepaalt u de grootte en opmaak van afbeeldingen die worden geleverd op Dynamic Media Image Servers. U kunt de Voorinstellingen van het beeld op uw plaatsen als u de status van de bedrijfbeheerder hebt. Adobe Dynamic Media Classic wordt ook geleverd met standaardvoorinstellingen voor afbeeldingen en u kunt deze gebruiken om afbeeldingen dynamisch te leveren.

Als u een voorinstelling voor afbeeldingen wilt maken (als u een beheerder bent), gaat u op de algemene navigatiebalk naar Setup > Application Setup > Image Presets. Selecteer vervolgens Add om een voorinstelling voor afbeeldingen te maken, of selecteer Edit om een bestaande voorinstelling voor afbeeldingen te wijzigen.

De voorinstelling Afbeelding die u maakt, wordt toegevoegd aan het menu Voorinstelling afbeelding op de pagina Voorvertoning. Met de nieuwe voorinstelling voor afbeeldingen kunt u afbeeldingen dynamisch weergeven op uw websites en toepassingen. Zie Voorinstellingen afbeelding instellen.

3. Voorinstellingen voorvertoning afbeelding

In de volgende stap kunt u een voorvertoning weergeven van de voorinstellingen voor afbeeldingen die uw beheerder heeft ingesteld op verschillende vooraf ingestelde formaten.

Ga naar Setup > Image Presets en bladert u naar een voorinstelling voor afbeeldingen.

Experimenteer met de verschillende voorinstellingen voor afbeeldingen. Ontdek hoe uw afbeelding eruitziet wanneer deze dynamisch bij verschillende formaten wordt geleverd aan uw website of toepassing.

Zie Een voorvertoning van een afbeeldingselement weergeven op basis van de voorinstelling Afbeelding.

4. Publiceer uw primaire afbeeldingen

Het publiceren van uw primaire afbeeldingsbestanden heeft twee essentiële doelen:

  • Uw primaire afbeeldingen publiceren naar Dynamic Media Image Servers, zodat afbeeldingen dynamisch kunnen worden geleverd aan uw website en toepassing.
  • Met Publiceren activeert u de URL-tekenreeksen voor het aanroepen van afbeeldingen van Dynamic Media Image Servers naar uw website of toepassing. Na publicatie kunt u waar nodig de door Adobe Dynamic Media Classic gegenereerde URL's kopiëren en plaatsen op uw website of toepassing.

Selecteer op de algemene navigatiebalk de optie Publish om een publicatietaak te starten. Selecteer in het dialoogvenster Publiceren Submit Publish. Zie Primaire afbeeldingen publiceren.

5. Koppel URL's aan uw webtoepassing

Adobe Dynamic Media Classic maakt URL-bijschrifttekenreeksen voor afbeeldingen. Wanneer u afbeeldingen publiceert naar Dynamic Media Image Servers, worden de URL's actief. U kunt deze URL-tekenreeksen kopiëren vanuit het deelvenster Bladeren (in de gedetailleerde weergave) of het scherm Voorvertoning. Nadat u de URL-tekenreeksen hebt gekopieerd, kunt u deze gebruiken in uw website en toepassingen. De URL voor afbeeldingsgrootte vervangt de verwijzing naar een statische afbeeldingsnaam in de webpaginacode. De URL verwijst naar een primaire afbeeldingsnaam die door de database wordt vervangen voor elke nieuwe afbeelding die moet worden weergegeven.

URL-tekenreeksen die zijn gegenereerd met Voorinstellingen afbeelding bevatten de naam van een voorinstelling voor afbeeldingen. Deze naam staat in dollartekens ($). Bijvoorbeeld: $thumbnail$ Dit kan de voorinstelling Afbeelding zijn die is ontworpen om primaire afbeeldingen met een miniatuurgrootte weer te geven. Zie URL's koppelen aan uw webtoepassing.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26