ICC-profielen icc-profiles

Een ICC-profiel (International Color Consortium) is een bestand waarin wordt beschreven hoe u afbeeldingsbestanden correct kunt omzetten van de ene kleurruimte naar de andere. Met ICC-profielen kunt u de juiste kleuren voor uw afbeeldingen verkrijgen. Als u bijvoorbeeld een ICC-profiel wilt kiezen voor een correcte weergave van afbeeldingen die zijn ontworpen voor afdrukken op een computermonitor. Dit profiel zet de afbeelding om in een andere kleurruimte en zorgt ervoor dat de kleuren online correct worden weergegeven.

In Adobe Dynamic Media Classic kunt u een ICC-profiel kiezen om afbeeldingen om te zetten in een andere kleurruimte wanneer u de afbeeldingen uploadt. Alle standaard Photoshop ICC-profielen zijn standaard beschikbaar in Adobe Dynamic Media Classic. Selecteer het menu Kleurprofiel om de namen van kleurprofielen weer te geven in het scherm Uploaden. Kies vervolgens Aangepast van > Naar en kies een ICC-profielnaam in de menu's Omgezet van en Omgezet naar.

Zie Opties voor het bewerken van afbeeldingen tijdens het uploaden.

Naast het gebruik van de standaard-ICC-profielen kunt u andere ICC-profielen uploaden naar Adobe Dynamic Media Classic en deze beschikbaar maken voor kleurruimteconversie. Schakel over naar de gedetailleerde weergave in het deelvenster Bladeren om de profielklasse, het type kleurruimte en het PCS-type van een ICC-profiel te onderzoeken.

ICC-profielen uploaden uploading-icc-profiles

U kunt ICC-profielen uploaden met dezelfde technieken als waarmee u bestanden uploadt. U kunt ICC-profielen opslaan in elke Adobe Dynamic Media Classic-map.

Zie Uw bestanden uploaden.

Een ICC-profiel controleren examining-an-icc-profile

Als u een ICC-profiel wilt bekijken, selecteert u het in het deelvenster Bladeren en geeft u het weer in de gedetailleerde weergave. In de gedetailleerde weergave wordt deze informatie over ICC-profielen weergegeven:

  • Profile Class: Het ICC (International Color Consortium) definieert elke klasse voor een type toepassing. Invoerprofielen zijn bijvoorbeeld van toepassing op apparaten zoals digitale camera's en scanners en op printers.

  • Color Space Type: Dit getal is de 'invoer'-kleurruimte van het profiel, zoals gedefinieerd door de ICC. Het type kleurruimte definieert het aantal componenten van de kleurruimte en de interpretatie van deze componenten. RGB is bijvoorbeeld een kleurruimte met drie componenten: rood, groen en blauw. Het type kleurruimte definieert de specifieke kleurkenmerken van de ruimte niet (bijvoorbeeld de kleurafbeeldingen van de primaire kleuren).

  • PCS Type: Dit PCS-type is de 'uitvoer'-kleurruimte van het profiel, de profielverbindingsruimte. Een kleurprofiel kan bijvoorbeeld RGB omzetten in de profielverbindingsruimte, waarna het wordt omgezet in CMYK.

Voor invoer-, weergave- of uitvoerprofielen die nuttig zijn voor het labelen van kleuren of afbeeldingen, is het PCS-type XYZ of Lab. Interpreteer dit profiel als de overeenkomstige specifieke kleurruimte die is gedefinieerd in de ICC-specificatie.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26