Video distribueren naar uw websites en mobiele sites deploying-video-to-your-websites-and-mobile-sites

Websites, mobiele sites en bureaubladtoepassingen hebben via URL-tekenreeksen of ingesloten code toegang tot Adobe Dynamic Media Classic-serverinhoud, zoals video. Adobe Dynamic Media Classic activeert deze URL-tekenreeksen tijdens het publicatieproces. Als u de URL-tekenreeks of code voor uw video wilt plaatsen in uw webpagina's, mobiele pagina's en bureaubladtoepassingen, kopieert u deze vanuit Adobe Dynamic Media Classic.

NOTE
De URL of insluitcode is pas actief als u het element publiceert.

Video publiceren publishing-video

Als u een video publiceert, kunnen Adobe Dynamic Media Classic Servers video leveren aan uw website, mobiele site of toepassing.

Er zijn twee verschillende methoden waarmee u video kunt publiceren:

 • Video's automatisch en direct tijdens het uploaden publiceren: Als onderdeel van het uploaden van video's kan Adobe Dynamic Media Classic automatisch video's publiceren wanneer deze worden geüpload en gecodeerd. Door de mogelijkheid om direct te publiceren is het niet nodig om video's afzonderlijk te publiceren.

 • Video na het uploaden handmatig publiceren: Als u video's niet meteen wilt publiceren, kunt u de video's op elk gewenst moment handmatig publiceren.

Nadat u video's hebt gepubliceerd, activeert Adobe Dynamic Media Classic de URL-tekenreeksen voor uw HTML-pagina of toepassingscode.

Video publiceren:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u video's automatisch en direct wilt publiceren tijdens het uploaden, selecteert u op de pagina Uploaden de optie Publish after uploading. U bent klaar; er zijn geen verdere stappen om te voltooien.
  • Als u video's na het uploaden handmatig wilt publiceren, selecteert u in het deelvenster Bladeren de video's en selecteert u vervolgens op de algemene navigatiebalk de optie Publiceren.

Een video-URL koppelen aan een mobiele site of website linking-a-video-url-to-a-mobile-site-or-a-website

Wanneer u een video publiceert, kunt u de bijbehorende URL opvragen voor gebruik in uw website, mobiele site of bureaubladtoepassing. Gebruik de video-URL wanneer u video wilt weergeven in een pop-upvenster of in een modaal venster boven op de webpagina.

Wanneer een klant de koppeling selecteert, worden het apparaat, de bandbreedte en de schermgrootte automatisch gedetecteerd. De juiste video wordt weergegeven om te worden afgespeeld in een vooraf gedefinieerde viewer voor desktop of in de native videospeler van het mobiele apparaat voor smartphones en tablets.

Zie ook De videoviewer insluiten op een webpagina.

Een video-URL koppelen aan een mobiele site of website:

 1. In het paneel van de Bladeren van Activa, in Show vervolgkeuzelijst, selecteert u Video, of Adaptive Video Set.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap met de video of de adaptieve videoset die u wilt koppelen.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View of List View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op de videominiatuur van één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten rechts onder HTTP-streaming de optie Copy URL rechts van de gewenste viewer. U kunt het beste de URL kopiëren die is gekoppeld aan de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL. U kunt het beste de URL kopiëren die is gekoppeld aan de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL. U kunt het beste de URL kopiëren die is gekoppeld aan de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL. U kunt het beste de URL kopiëren die is gekoppeld aan de Universal_HTML5_Video viewer.

 4. Plak de video-URL-koppeling HTML5 op uw website en mobiele site.

De videoviewer insluiten op een webpagina embedding-the-video-viewer-on-a-web-page

Gebruik de functie Code insluiten wanneer u de video wilt afspelen die is ingesloten op de webpagina. U kopieert de insluitcode naar het klembord, zodat u deze in uw webpagina's kunt plakken. U mag de code niet bewerken in het dialoogvenster Code insluiten.

Zie ook Een video-URL koppelen aan een mobiele site of website.

De videoviewer insluiten op een webpagina:

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tonen in het deelvenster Middelenbladeren de optie Video, of Adaptive Video Set.

 2. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap met de video of de adaptieve videoset waarvan u de insluitcode wilt kopiëren.

 3. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View of List View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op de videominiatuur van één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten rechts onder HTTP-streaming de optie Embed Code rechts van de gewenste viewer. Selecteer Embed Code die verband houdt met de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en selecteer vervolgens onder de miniatuurafbeelding van de video de optie Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code. Selecteer Embed Code die verband houdt met de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code. Selecteer Embed Code die verband houdt met de Universal_HTML5_Video viewer.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code. Selecteer Embed Code die verband houdt met de Universal_HTML5_Video viewer.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Code insluiten Copy to Clipboard.

  Het bewerken van de code is niet toegestaan in het dialoogvenster Code insluiten.

 5. selecteren Close.

 6. Plak de insluitcode in uw webpagina's.

Insluitcode implementeren voor het gebruik van HTML5-video met MP4-video-elementen implementing-embed-code-for-using-html-video-with-mp-video-assets

U kunt de Adobe Dynamic Media Classic HTML5 videospeler niet gebruiken. Als u echter de native HTML5 wilt gebruiken <video> U kunt de volgende voorbeeldcode voor Insluiten gebruiken om tags toe te wijzen aan MP4-video-elementen:

<video poster="S7 video thumbnail URL" controls>
    <source src="S7 OGG video asset URL (no player)" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'/>
    <source src="S7 MP4 mobile progressive video asset URL (no player)" type='video/mp4; codecs="avc1.4D401E, mp4a.40.2"'/>
    <p>This is fallback content</p>
</video>

Video implementeren met een externe videospeler deploying-video-using-a-third-party-video-player

Als u videospelers van derden of een aangepaste videospeler gebruikt in plaats van een Dynamic Media Classic-videoviewer, ontvangt u de directe video-URL die geschikt is voor videostreaming met meerdere bitsnelheden van HLS of progressief downloaden.

Video implementeren met een externe videospeler:

 1. Ga in Adobe Dynamic Media Classic op de Global Navigation Bar naar Setup > Application Setup > General Settings.
 2. Voer afhankelijk van het type URL dat u wilt gebruiken een van de volgende taken uit:
 • Een directe URL voor HLS-streaming video (multi-bitsnelheid) genereren

  Op de Application General Settings pagina, in de Servers in de Published Server Name tekstveld, construeert de directe URL. Gebruik de volgende syntaxis: server/is/content/company/folder/filename.m3u8

  Stel dat de naam van de gepubliceerde server https://s7d9.scene7.com/. Met de syntaxis in stap 2 kan de directe URL er als volgt uitzien:
  https://s7d9.scene7.com/is/content/GeoRetail/AdobeRIA-AVS.m3u8

 • Een directe URL voor HLS-streaming video (enkele bitsnelheid) genereren

  Op de Application General Settings pagina, in de Servers in de HLS Streaming Server Name tekstveld, construeert u de directe URL met behulp van de volgende syntaxis:

  server/company/folder/filename.ext.m3u8

  Stel dat de naam van de HLS-streamingserver https://s7mbrstream.scene7.com/hls-vod/. Met de syntaxis in stap 2 kan de directe URL er als volgt uitzien:
  https://s7mbrstream.scene7.com/hls-vod/GeoRetail/MBR/ToyStory3\_Teaser1\_High\_iPad\_768x432\_1296K.mp4.m3u8

 • Een direct progressieve video-URL genereren

  Op de Application General Settings pagina, in de Servers in de Progressive Video Server Name in het tekstveld de directe eVideo-URL samenstellen met behulp van de volgende syntaxis:

  server/company/folder/filename

  Stel dat de naam van de progressieve videoserver https://s7d9.scene7.com/is/content/. Met de syntaxis in stap 2 kan de directe URL er als volgt uitzien:
  https://s7d9.scene7.com/e2/GeoRetail/SourceVideo/outdoors.mp4

Werken met videominiaturen working-with-video-thumbnails

Adobe Dynamic Media Classic genereert miniaturen voor gecodeerde video's en vooraf gecodeerde video's. U kunt videominiaturen gebruiken zoals elk afbeeldingselement. Bovendien kunt u URLs voor de videoduimnagels verkrijgen die Adobe Dynamic Media Classic produceert. Vervolgens kunt u deze URL's buiten Adobe Dynamic Media Classic implementeren. U kunt bijvoorbeeld de miniaturen in zoekresultaten, verwante videobestanden en videoafspeellijsten op een website implementeren.

Miniaturen worden gegenereerd op basis van het eerste heterogene frame (niet een volledig zwart frame, of een helemaal wit frame enzovoort) van de video.

URL's met videominiaturen verkrijgen obtaining-video-thumbnail-urls

Adobe Dynamic Media Classic genereert automatisch videominiaturen tijdens het uploaden. De miniaturen worden weergegeven in de Lijstweergave en de Rasterweergave in het deelvenster Bladeren.

Als u URL's voor videominiaturen wilt genereren, voert u een publicatiebewerking uit.

Zie Video publiceren.

Na publicatie kunt u videominiaturen-URL's opvragen in de gedetailleerde weergave in de URL's en het deelvenster Code insluiten. Selecteren Copy URL rechts van de videominiatuur, zodat u de bijbehorende URL kunt kopiëren.

Posterframes in videoviewers wijzigen modifying-poster-frames-in-video-viewers

De posterframe Dit is het eerste frame dat in videoviewers wordt weergegeven voordat de video wordt afgespeeld. Adobe Dynamic Media Classic gebruikt videominiaturen als posterframes.

U kunt afbeeldingsaanpassingen toepassen op het posterframe. U kunt bijvoorbeeld het posterframe uitsnijden of transparant maken. Als u het posterframe wilt wijzigen, opent u het configuratiescherm voor de videoviewer en voert u modifiers in de sectie Modifiers voor posterafbeelding in.

Zie Een voorinstelling voor een video-viewer toevoegen of bewerken.

Zie Handleiding voor imageservice.

U kunt videominiaturen ook wijzigen door wijzigingstoetsen toe te voegen aan videominiaturen-URL's.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26