Taakbestanden controleren checking-job-files

Adobe Dynamic Media Classic biedt de pagina Taken aan om het uploaden van bestanden naar Adobe Dynamic Media Classic en het publiceren naar Adobe Dynamic Media Classic-servers te controleren. U kunt taken op de pagina Taken controleren, uploaden en publiceren, de status van taken controleren en publicatietaken op deze pagina annuleren. U kunt ook uploads en publicatietaken plannen.

Wanneer u elementen uploadt, wordt een draaiend pictogram weergegeven naast het menu Taken. Dit geeft aan dat een taak wordt uitgevoerd en dat het aantal bestanden in uitvoering is. U kunt het pictogram selecteren om meer informatie over de actieve taak weer te geven.

NOTE
Een lijst met onlangs gepubliceerde taken is ook beschikbaar op de pagina Recente activiteiten. Selecteren Recent op de algemene navigatiebalk.

Informatie over de pagina Taken about-the-jobs-page

Selecteren Jobs op de globale bar van de Navigatie zodat opent de pagina van Banen. Standaard worden taken weergegeven die beginnen met de meest recente.

Taken worden in de volgende categorieën op het tabblad Historie van de pagina Taken vermeld:

 • Job Type: Een pictogram geeft het taaktype aan: Uploaden en publiceren zijn de meestgebruikte taaktypen.

 • Job Name: De naam van de taak. De naam bevat het door de gebruiker ingevoerde gedeelte van de naam en de datum en tijd.

 • Started: Wanneer de taak is gestart.

 • Total: Het aantal overgedragen bestanden.

 • W (warnings): Het aantal waarschuwingen in de taak (indien aanwezig). Waarschuwingen geven problemen aan met de taak die geen invloed hadden op de algehele voltooiing van de taak. Deze waarschuwingen kunnen meestal worden genegeerd omdat ze worden gerapporteerd over verborgen bestanden. Bijvoorbeeld: .DS_store bestanden (Mac) en bestanden Thumbs.db (Windows®) bevatten informatie over het weergeven van afbeeldingsbestanden voor gebruikers. Waarschuwingsgegevens met betrekking tot deze bestanden kunnen echter worden genegeerd omdat ze geen betrekking hebben op de manier waarop deze bestanden in Adobe Dynamic Media Classic worden gebruikt. U kunt dubbelklikken op een taaknaam voor gedetailleerde informatie over waarschuwingen.

 • E (errors): geeft het aantal fouten in de taak weer (indien aanwezig). U kunt dubbelklikken op een taaknaam voor gedetailleerde informatie over fouten.

 • Duration: Hoe lang duurde het om de baan te voltooien.

 • Status: geeft de status van de taak weer.

 • Destination: Voor uploadtaken is de bestemming de bedrijfsnaam en map waarnaar de bestanden zijn geüpload. Deze categorie is niet van toepassing op publicatietaken.

 • Submitted By: Lijsten die de elementen hebben geüpload.

NOTE
U kunt publicatie- en uploadtaken tijdens de uitvoering annuleren door de optie Cancel naast de voortgangsbalk.

Weergaven wijzigen op de pagina Taken changing-views-on-the-jobs-page

Gebruik deze technieken om taken te sorteren of uw weergave van het tabblad Historie van de pagina Taken te wijzigen:

 • Sorting: Selecteer een kolomnaam om de lijst op een bepaalde kolom te sorteren. U kunt de schakelaar naast de kolomnaam selecteren om in dalende of stijgende orde te sorteren.

 • Date Range: Selecteer de Date Range en kiest u een optie om de lijst met taken te beperken tot de huidige datum, vorige week of vorige maand. Selecteren Custom Date Range Voer vervolgens een specifiek datumbereik in.

 • Job Type: Selecteer de Job Type en kiest u Publish of Upload om de lijst te beperken voor het publiceren van taken of het uploaden van taken. Selecteren All om beide soorten banen te zien.

 • Show: Ga naar Show > My Jobs of Show > All Jobs om de lijst te beperken tot banen u bestelde of banen die mensen in uw bedrijf bestelde.

Een rapport met taakdetails weergeven of kopiëren of afdrukken viewing-copying-or-printing-a-job-details-report

Dubbelklik op de naam van een rapport op de pagina Taken zodat de pagina Taakdetails wordt geopend. Deze pagina bevat een samenvattingsrapport over de bestanden in de taak. Selecteren View Detail zodat kunt u Adobe Dynamic Media Classic-id, doelpad en statusinformatie van een item zien. Als u een PDF- of PostScript-bestand hebt geüpload waarvoor fonts nodig zijn die niet beschikbaar zijn in Adobe Dynamic Media Classic, worden in het rapport de ontbrekende fonts weergegeven.

U kunt deze gegevens naar het klembord kopiëren.

 1. Dubbelklik op de naam van een rapport op de pagina Taken.
 2. Selecteer op de pagina Taakdetails de optie View Detail om een gedetailleerd rapport over een vermelding te krijgen.
 3. Selecteren Copy to Clipboard.

Herhalende upload- en publicatietaken verwerken handling-recurring-upload-and-publish-jobs

Het terugkomen upload en publiceer banen, die u op Upload en publiceer pagina's creeert, zijn vermeld op het Geplande lusje van de pagina van Banen. U kunt terugkerende taken op het geplande tabblad bewerken en verwijderen.

Selecteer de knoop van Banen op de Globale bar van de Navigatie en, op de pagina van Banen, selecteer Scheduled kunt u terugkerende taken bewerken en verwijderen.

NOTE
U kunt de taaklijst filteren op de knop Scheduled met de Job Type en Show menu's. Selecteer een taaktype zodat u de lijst kunt beperken tot het publiceren van taken van een specifiek type. Selecteer een Show zodat u de banen kunt tonen u creeerde of banen die door iedereen in uw bedrijf worden gecreeerd.

Herhaalde taken bewerken, verwijderen, pauzeren en hervatten editing-deleting-pausing-and-resuming-recurring-jobs

Selecteer een terugkomende baan op de pagina van Banen en volg deze instructies als u het wilt uitgeven of schrappen:

 • Een terugkerende taak bewerken: Selecteer de Edit en voert u planningsgegevens in het dialoogvenster Geplande taak bewerken in. Als u wilt dat de taak opnieuw wordt uitgevoerd met een interval van uw keuze, gaat u naar Repeat > Custom.

Zie Een aangepast tijdinterval voor uploaden of publiceren maken.

 • Een terugkerende taak verwijderen: Selecteer de Delete knop.

 • Herhalende taken onderbreken (en hervatten): Schakel in de kolom Actief een selectievakje uit om een taak te pauzeren. Schakel een selectievakje in om een gepauzeerde taak te hervatten.

Een aangepast tijdinterval voor uploaden of publiceren maken creating-a-custom-upload-or-publish-job-time-interval

Als u een aangepast tijdinterval wilt maken voor een upload (via FTP) of een publicatietaak, gaat u op de pagina Uploaden of Publiceren naar Repeat > Custom. Dan ga aantallen en vervangingen in het vakje van de Regel in beschrijvend een tijdinterval voor uploaden of publiceer banen om opnieuw te komen.

De syntaxis voor het beschrijven van aangepaste upload en publicatietijdintervallen in het vak Regel is:

[seconds] [minutes] [hour of day] [day of month] [month] [day of week]

Bijvoorbeeld: 0 15 10 * * ? elke dag om 10.15.00 uur.

De volgende lijsten en de lijst verklaren hoe te om een tijdinterval in de doos van de Regel te beschrijven.

In deze tabel worden de tijdtoename, de toegestane waarden en de jokertekens weergegeven die worden ondersteund:

Tijdtoenamen
Toegestane waarden
Opmerkingen
Ondersteunde jokertekens
Seconden
0-59
,: * /
Minuten
0-59
,: * /
Uren
0-23
Let op het gebruik van een 24-uurs klok.
,: * /
Dag van de maand
1-31
U kunt geen numerieke waarde opgeven voor zowel "dag van de maand" als "dag van de week". In een van deze velden moet een ? jokerteken.
,: * / ? L C
Maand
1-12 of jan, feb, mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sep, sept, okt, nov, dec
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
,: * /
Dag van de week
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Zat, Sun
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. U kunt geen numerieke waarde opgeven voor zowel "dag van de maand" als "dag van de week". In een van deze velden moet een ? jokerteken.
,: * / ? L C #
Jaar (optioneel)
Leeg of 1970-2099
,: * /

In deze tabel worden de jokertekens beschreven die zijn toegestaan in het vak Regel en hoe u deze kunt gebruiken:

Jokerteken
Naam
Beschrijving
*
Sterretje
Alle waarden (bijvoorbeeld "elke minuut").
?
Vraagteken
Geen specifieke waarde (bijvoorbeeld "een minuut binnen het opgegeven uur").
,
Komma
Overige waarden (bijvoorbeeld "maandag en woensdag").
-
Afbreekstreepje
Waardenbereik (bijvoorbeeld "Maandag tot vrijdag").
/
slash
Toename (bijvoorbeeld "om de 15 minuten").
L
Kapitaal L
Laatste "dag van de maand" of "dag van de week" (alleen beschikbaar voor deze velden). Als de maand bijvoorbeeld januari is, plant een L-waarde voor het veld "dag van de maand" de taak voor 31 januari. Voor het veld "Dag van de week" kunt u dit teken alleen invoeren om de taak op zaterdag te plannen. U kunt deze met een getal gebruiken (bijvoorbeeld 6L) om de laatste vrijdag van de maand te specificeren. Niet opgeven L met de jokertekens voor komma's of koppeltekens.
#
Nummerteken
"Nde" weekdag van de maand (alleen beschikbaar voor het veld "Dag van de week"). Bijvoorbeeld: 6#3 in het veld "dag van de week" de derde vrijdag van de maand. De 6 geeft "vrijdag" aan (de zesde dag van de week) en 3 geeft het derde exemplaar in de maand aan.
C
# Kapitaal C
Eerste kalender "dag van de maand" of "dag van de week" (alleen beschikbaar voor deze velden). Als u bijvoorbeeld de waarde 1C voor "dag van de maand" de eerste dag in de kalender die op of na de vijfde dag plaatsvindt. Voor het veld "dag van de week" geeft u 1C plant de eerste dag in de kalender die op of na zondag voorkomt.

In deze lijst staan voorbeelden van tijdintervallen in het vak Regel:

 • 0 0 12 * * ? : elke dag geen
 • 0 15 10 ? * * : elke dag om 10:15
 • 0 0/5 14 * * ?: Elke 5 minuten tussen 2:00 en 2:55 elke dag
 • 0 0/5 14,18 * * ? : Elke 5 minuten tussen 2:00 en 2:55 elke dag en elke 5 minuten tussen 6:00 en 6:55 elke dag
 • 0 10,44 14 ? 3 : Woensdag om 14:10 en elke woensdag om 2:44 uur
 • 0 15 10 ? * : Midden-vrijdag om 10:15 uur elke weekdag
 • 0 15 10 20 * ? : Om 10:15 uur op de twintigste dag van elke maand
 • 0 15 10 L * ? : Om 10:15 uur op de laatste dag van elke maand
 • 0 15 10 ? * 6L : Elke maand om 10:15 uur op de laatste vrijdag
 • 0 15 10 * * 6#3 : Elke maand om 10:15 uur op de derde vrijdag

Een upload- of publicatietaak gebruiken als trigger using-an-upload-or-publish-job-as-a-trigger

Wanneer u elementen uploadt via FTP of een publicatietaak uitvoert, kunt u een volgende taak plannen die moet beginnen wanneer het uploaden is voltooid. (Als andere taken volgens de planning moeten beginnen, wordt de taak die u hier instelt, in de wachtrij geplaatst.) De nieuwe baan verzendt een bericht naar het adres dat u specificeert zodat de code bij die plaats kan worden teweeggebracht. Deze opvolguploadtaak krijgt dezelfde naam als de huidige uploadtaak, maar met het voorvoegsel _Pub.

Als u een upload- of publicatietaak wilt uitvoeren op een andere taak, selecteert u Advanced op de pagina Uploaden of Publiceren. Voer vervolgens de URL in het tekstveld HTTP-kennisgeving in.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26