Uw werk organiseren met projecten organizing-your-work-with-projects

Projecten bieden een optionele, secundaire manier voor u om elementen onafhankelijk van de mappen te ordenen waarin ze zijn opgeslagen. Een middel kan in slechts één omslag worden geplaatst, maar het kan in meer dan één omslag van het Project voor organisatorische doeleinden worden gekopieerd.

Nadat u een projectmap hebt gemaakt, kunt u er elementen in plaatsen. Elementen in een project zijn in feite aanwijzers naar de map Asset Library waarin de elementen zijn opgeslagen. U kunt een middel in meer dan één Project plaatsen. Een afbeelding van een bloe kan bijvoorbeeld zowel in de projectmappen "Blouses" als "Fall Collection" worden geplaatst.

U kunt een project maken wanneer u bestanden uploadt of projecten maakt in het deelvenster Elementenbibliotheek.

NOTE
Adobe Dynamic Media Classic raadt u aan elementen te ordenen met metagegevens in plaats van met Projecten. Zie Metagegevens weergeven, toevoegen en exporteren.
NOTE
Voor u om activa in Projecten te organiseren, moet uw beheerder u opstelling hebben om hen te gebruiken. Als u geen sectie van de omslag van Projecten bij de bodem van de Bibliotheek van Middelen ziet, is deze methode om activa te organiseren niet beschikbaar aan u. Zie Algemene instellingen van toepassing.

Een projectmap maken creating-a-project-folder

U kunt een projectmap maken die begint in de elementenbibliotheek of wanneer u bestanden uploadt naar Adobe Dynamic Media Classic:

  • In de Middelenbibliotheek: Blader naar de onderkant van de elementenbibliotheek, naar de sectie Projecten en selecteer Add Project. Voer een naam in voor het project.

  • Bestanden uploaden: Ga in het scherm Uploaden naar Add to Project > Create Project. Voer een naam in voor het project.

NOTE
Het gebied Projecten in de Middelenbibliotheek is een maplijst op één niveau; submappen zijn niet toegestaan.

Werken met projectmappen working-with-project-folders

Voer een van de volgende handelingen uit om een projectmap weer te geven, te verwijderen en de naam ervan te wijzigen:

  • Bladeren door inhoud: Selecteer de naam van de map in de elementenbibliotheek. De bijbehorende elementen worden weergegeven in het deelvenster Bladeren.

  • Projectmappen verwijderen: Selecteer de map Project en selecteer vervolgens Remove Project. Als u elementen uit een projectmap verwijdert, worden deze niet uit Adobe Dynamic Media Classic verwijderd. De elementen blijven in de oorspronkelijke mappen staan waarin ze zijn opgeslagen.

  • Naam van projectmappen wijzigen: Dubbelklik op de naam van de map in het deelvenster Elementen en voer een nieuwe naam in.

Elementen toevoegen aan een projectmap adding-assets-to-a-project-folder

U kunt afbeeldingen toevoegen aan een projectmap die begint in het deelvenster Bladeren of wanneer u bestanden uploadt naar Adobe Dynamic Media Classic:

  • Vanuit het deelvenster Bladeren selecteert u de elementen en sleept u deze naar een projectmap. U kunt ook naar File > Add To Project. Selecteer een naam voor de projectmap in het dialoogvenster Project selecteren en selecteer vervolgens Submit.

  • Bestanden uploaden: Selecteer op de pagina Uploaden de optie Job Options. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor uploaden de optie Projects en selecteer vervolgens een projectnaam.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26