Skapa bearbetningsregler

Bearbetningsregler anges för rapportsviter.

 1. Klicka på Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Välj en rapportsvit.

 3. Klicka på Edit Settings > General > Processing Rules.

 4. Processing Rules sida, klicka Add Rule.

 5. Klicka Add Condition och sedan välja när regeln ska tillämpas.

  Om du lägger till mer än ett villkor klickar du på All för att välja vilka villkor som måste matcha för att regeln ska tillämpas. Om du inte lägger till några villkor körs alltid den definierade åtgärden.

 6. Klicka Add Action och välj sedan den åtgärd som du vill ska utföras när villkoren matchar.

 7. Lägg till en anteckning som innehåller information om regeln och klicka sedan på Save.

  Om du har flera regler drar och släpper du dem på sidan för att ändra bearbetningsordningen.

  Se Exempel på bearbetningsregler om du vill ha information om vilka typer av regler du kan skapa.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529