Adobe Analytics första administrationshandbok

Innan användare kan tilldelas roller i Adobe Analytics måste en användare tilldelas som första administratör i Experience Cloud. Den första administratören kan sedan tilldela användare i organisationen andra nyckelroller.

En första administratör är utgångspunkten när det gäller att göra det möjligt för resten av organisationen att använda varje Experience Cloud-lösning, inklusive Adobe Analytics.

Etableringsprocess för en första administratör

När ett kontrakt har signerats:

  1. Provisioneringsteamet på Adobe förbereder det konto som ska skapas.

  2. Den första administratören får ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter innan avtalets startdatum.

IMPORTANT
Vi rekommenderar starkt att du ser till att den första administratörens kontaktinformation skickas till Adobe innan kontraktet signeras.

Nästa steg

När en första administratör har etablerats för din organisation kan den första administratören sedan tilldela användare i organisationen andra nyckelroller.

Mer information om hur du distribuerar användare i din organisation med nyckelroller för Adobe Analytics finns i Administratörsroller i Adobe Analytics.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529