Kopiera bearbetningsregler till en annan rapportserie

Så här kopierar du bearbetningsregler från en rapportserie och ersätter eller lägger till dessa regler i en annan rapportserie:

  1. Klicka på Analytics > Admin > Report Suites.

  2. Välj en rapportsvit.

  3. Klicka på Edit Settings > General > Processing Rules.

  4. Processing Rules klickar du på Copy Processing Rules -fliken.

  5. Välj en eller flera målrapportsviter för att ta emot reglerna från den aktuella rapportsviten.

  6. Välj till Replace all processing rules eller till Append specific processing rules och klicka sedan på Copy.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529