Konfigurera Document Cloud med Adobe Analytics

Ni kan aktivera Document Cloud Analytics för att göra PDF-specifika dimensioner och mätvärden tillgängliga i er rapportserie.

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Document Cloud Management

Följande alternativ för hantering av Document Cloud är tillgängliga när du redigerar en rapportsvit:

  • Document Cloud Reporting

    Rapporter som är specifika för tillägget Streaming Media Collection finns på sidan Media Reporting. Mer information om Media Reporting finns i Konfigurera rapportering för Document Cloud.

  • Document Cloud-klassificeringar

    Specifika klassificeringar för Document Cloud finns på sidan Klassifikationer för Document Cloud. Mer information om klassificeringar finns i Konverteringsklassificeringar.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529