Konfigurera rapportering för Document Cloud

Du kan konfigurera PDF-specifika mått och mätvärden som ska vara tillgängliga i Adobe Analytics.

Komponenter som läggs till när du aktiverar PDF-rapportering

När rapportering från PDF är korrekt konfigurerad är följande mått och mått tillgängliga i Adobe Analytics:

Dimensioner:

 • Sökord för PDF

 • PDF zoomnivå

 • PDF Action

 • PDF Page Number

 • PDF filnamn

Mätvärden:

 • Vyer i PDF

 • Sidvyer i PDF

 • Nedladdningar för PDF

 • PDF Search

 • Bokmärken från PDF

 • PDF Copy Text

 • PDF Print

Aktivera rapportering för PDF i Adobe Analytics

 1. Gå till Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Document Cloud Management > Document Cloud Reporting.

 2. På Adobe Document Cloud Management-sidan väljer du Aktivera PDF-rapporter.

 3. Om du vill konfigurera Adobe Document Cloud att överföra data till Adobe Analytics använder du Adobe Document Cloud Javascript SDK.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529