Apprapportering

Med gränssnittet App Reporting kan du aktivera livscykeldimensioner och mätvärden som är dedikerade för användning i spårning av mobilapplikationer.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > App Management > App Reporting

IMPORTANT
När någon av dessa funktioner har aktiverats kan de inte inaktiveras. Om du aktiverar en viss funktion blir dess respektive mått och mått permanent tillgängliga i Analysis Workspace.

App Reports

App Reports Dimensioner och mätvärden används för följande syften:

 • Förvärv: Spåra refererande URL:er för nedladdningskampanjer för appar.
 • Livscykel: Grundnivå för rapportering som tillhandahålls genom mätning som skickas vid varje programstart.
 • Programåtgärder: Rapporter och sökvägar baserade på åtgärder i appen.
 • Livstidsvärde: Förstå hur användarna får upp värde över tid med hjälp av nyckeltal för appar (t.ex. inköp, annonsvyer, videokompletteringar, sociala resurser, fotoöverföringar).
 • Timed Events: Mät hur lång tid det tar (i appen och total tid) mellan viktiga programåtgärder (till exempel tid före första köpet).

När du aktiverar App Reportsär följande dimensioner tillgängliga:

 • Action Name (med Post och Avsluta mått)
 • App Id
 • Acquisition Content
 • Acquisition Medium
 • Acquisition Name
 • Acquisition Source
 • Acquisition Term
 • Day of Week (SDK)
 • Days Since First Use
 • Days Since Last Use
 • Device Name (SDK)
 • Hour of Day (SDK)
 • First Launch Date
 • Launch Number
 • Lifetime Value (evar)
 • Operating System Version (SDK)
 • Resolution (SDK)

Följande mått är tillgängliga:

 • Action Time In App
 • Action Time Total
 • Crashes
 • First Launches
 • Launches
 • Lifetime Value (event)
 • Total Session Length
 • Upgrades

Location Tracking

Location Tracking Dimensionerna används för följande syften:

 • Spåra latitud- och longituddata
 • Identifiera, skapa och visualisera specifika intressepunkter. Intressepunkter måste definieras i den mobila SDK-konfigurationsfilen.
 • Spåra bluetooth-fyrar (UUID, major, minor och närhet).

När du aktiverar Location Trackingär följande dimensioner tillgängliga:

 • Beacon Major (med Post och Avsluta mått)
 • Beacon Minor (med Post och Avsluta mått)
 • Beacon Proximity (med Post och Avsluta mått)
 • Beacon UUID (med Post och Avsluta mått)
 • Location (down to 10 km)
 • Location (down to 100 m)
 • Location (down to 1 m)
 • Point of Interest Name
 • Distance to Point of Interest Center
 • Point of Interest ID

Voice and Chatbots

Voice and Chatbots mått och mätvärden gör att du kan mäta röstassistenter som Alexa och Google Home. Det gör det också möjligt att mäta chattbottar som vuxits hemma. Mätningsegenskaperna är:

 • Livscykel: Grundnivå för rapportering för alla program, t.ex. antal starter och plattformstyp.
 • Konversationer: Mäter metod, svar och andra mått och mått som hör till konversationen.

När du aktiverar Voice and Chatbotsär följande dimensioner tillgängliga:

 • Voice Device Capabilities (med Post och Avsluta mått)
 • Voice Authentication
 • Voice Error Type
 • Voice Intent
 • Voice App Response
 • Voice Language

Följande mått är tillgängliga:

 • Voice End Session
 • Voice Error
 • Voice Utterances

Äldre rapportering och attribuering för bakgrundstödraster

Äldre rapportering innebär att träffar som genereras när en app finns i bakgrunden behandlas som vanliga förgrundsträffar. De visas i rapporter och påverkar attribueringen. Denna äldre konfiguration är vanligtvis önskvärd för att vara konsekvent med tidigare implementeringar.

Adobe rekommenderar att äldre rapportering inaktiveras så att bakgrundstötarna inte syns. Om du vill ta med bakgrundsträffar i analysen kan du aktivera Virtuell rapportsvit inställning Include background hits.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529