Sökmetoder

På sidan Sökmetoder visas hur olika sökmetoder rapporterar om konverteringsframgångar på din webbplats. Om en sökmotor till exempel refererar till en besökare till webbplatsen som gör ett köp, anger sökmetoderna hur sökmotorn får krediter för hänskjutningen.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > Conversion > Finding Methods

Hitta metodbeskrivningar section_8B6278DB75224EAB9F49D89A86274E8A

Element
Beskrivning
Namn
Sökmetoden som du vill ändra
Allokering

Anger hur du ska kreditera en referens. Allokeringsalternativ som stöds är:

Senaste (senaste): Ger all kredit till den sista referenten (standard).

Originalvärde: Ger all kredit till den första referenten.

Linjär: Dividerar kredit mellan alla referenter lika.

Förfaller efter
  • Besök: Efter en angiven inaktivitetsperiod, vanligen cirka 30 minuter.
  • Sidvy: Så snart en sida på webbplatsen öppnas.
  • Minut: Efter en minuts inaktivitet.
  • Köp: Vid inköpstillfället.
  • Produktvy: När en besökare tittar på en produktwebbsida.
  • Öppen kundvagn: När en besökare öppnar en ny kundvagn online.
  • Kassa: När en besökare checkar ut med en kundvagn online.
  • Kundvagn: När en besökare lägger till en produkt i en kundvagn online.
  • Ta bort kundvagn: När en besökare tar bort en produkt från en kundvagn online.
  • Öppen kundvagn: När en besökare visar innehållet i en kundvagn online.
NOTE
Alla sökmetoder upphör att gälla när besöket avslutas. Om du väljer att förfalla efter en annan händelse (t.ex. kundvagnsutcheckning) förfaller sökmetoden när kundvagnsutcheckning inträffar under besöket. Om en kundvagnsutcheckning inte inträffar under besöket förfaller ändå sökmetoden när besöket avslutas.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529