Datasekretessetiketter för analysvariabler

Varför sätta etiketter på dina data? why-label

Adobe, som personuppgiftsansvariga, ansvarar för att följa gällande dataintegritetslagstiftning som GDPR och CCPA. Kunderna bör rådfråga sina egna juridiska team för att avgöra hur deras data ska hanteras för att följa lagstiftningen om dataintegritet. Adobe förstår att var och en av sina kunder har unika sekretessrelaterade behov, och det är därför som Adobe gör det möjligt för sina kunder att anpassa sina inställningar för databehandling för dataintegritet. På så sätt kan varje unik kund behandla begäranden om datasekretess på det sätt som bäst passar deras varumärke och deras unika datauppsättning.

Adobe Analytics har verktyg som används för att etikettera data utifrån känslighet och avtalsbegränsningar. Etiketter är ett viktigt steg för att: (1) identifiera registrerade, (2) fastställa vilka data som ska returneras som en del av en begäran om åtkomst och (3) identifiera datafält som måste tas bort som en del av en begäran om borttagning.

Innan du kan ta reda på vilka etiketter som ska användas på vilka variabler/fält måste du förstå vilka ID:n som du hämtar i dina Analytics-data, och du måste bestämma vilka som ska användas för begäranden om datasekretess.

Implementering av datasekretess i Adobe Analytics stöder följande etiketter för identitetsdata, känsliga data och datastyrning.

Identitetsdataetiketter identity-data-labels

Identitetsdata ”I”-etiketter används för att kategorisera data som kan identifiera eller kontakta en viss person.

Etikett
Definition
Andra krav
I1
Direkt identifierbar: Data som specifikt kan identifiera eller aktivera direktkontakt med en individ, till exempel ett namn eller en e-postadress.
 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars
I2
Indirekt identifierbar: Data som kan användas i kombination med andra data för att identifiera eller aktivera direktkontakt med en individ eller enhet. Tillåter inte identifiering av en enskild person, utan kan kombineras med annan information (som du kanske har tillgång till) för att identifiera någon. Exempel är ett kundlojalitetsnummer eller ett ID som används av ett företags CRM-system och som är unikt för varje kund.
 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars

Känsliga dataetiketter sensitive-data-labels

Känsliga ”S”-etiketter används för att kategorisera känsliga data som geografiska data. Ytterligare etiketter för känsliga data kommer att införas i framtiden för att identifiera andra typer av känslig information.

Etikett
Definition
S1
Exakta geolokaliseringsdata för latitud och longitud som kan användas för att fastställa en enhets exakta placering (högst 100 meter).
S2
Geolokaliseringsdata som kan användas för att fastställa ett brett definierat geostaketområde.

Dataförvaltningsrubriker (dataintegritet) data-governance-labels

Med etiketter för datastyrning kan användarna klassificera data som speglar integritetsrelaterade överväganden och avtalsvillkor för att hjälpa Adobe kunder att fortsätta följa regler och företagspolicyer.

Etiketter för dataintegritet

Etikett
Definition
Andra krav
Ingen
Välj det här alternativet om den här variabeln inte innehåller data som måste inkluderas i data som skickas till den registrerade som en del av en begäran om dataintegritet.
ACC-ALL
Värdena i det här fältet ska inkluderas i alla förfrågningar om dataintegritet. Om den här träffen kommer från en enhet som delas av flera personer, kan du i egenskap av personuppgiftsansvarig, genom att tillämpa den här etiketten, indikera att det är acceptabelt att dela data i det här fältet med alla som har åtkomst till den delade enheten.
Fält med den här etiketten returneras för alla begäranden om datasekretess.
ACC-PERSON
Värdena i det här fältet ska endast inkluderas för dataintegritetsåtkomstbegäranden när du är någorlunda säker på att träffen kom från den registrerade, vilket bestäms av ett dataintegritetsbegärande-ID som matchar ett ID-PERSON-fälts värde.
Du måste också ha en ID-PERSON-etikett angiven för en viss variabel i den här rapportsviten, och skicka begäranden med det ID:t, annars kommer den här etiketten aldrig att gälla.

Även om få variabler mottar någon av de andra etiketterna, förväntas åtkomstetiketter tillämpas för många av dina variabler. Det är dock upp till er, i samråd med er juridiska avdelning, att avgöra vilka uppgifter ni har samlat in som ska delas med registrerade.

Ta bort etiketter för datasekretess

Till skillnad från de andra etiketterna utesluter inte dessa borttagningsetiketter varandra. Du kan välja antingen båda eller ingen. En separat None etiketten inte behövs eftersom None markeras bara genom att du inte markerar något av alternativen för att ta bort.

En Ta bort-etikett krävs bara för fält som innehåller ett värde som skulle göra det möjligt att koppla en träff till den registrerade (dvs. som skulle göra det möjligt att identifiera den registrerade). Andra personuppgifter (favoriter, webbsurfnings-/inköpshistorik, hälsovillkor, o.s.v.) behöver inte tas bort eftersom associationen med den registrerade kommer att avskiljas.

Etikett
Definition
Andra krav
DEL-DEVICE
För begäran om borttagning av dataskydd ska värdena i det här fältet endast anonymiseras för begäranden där en angiven ID-DEVICE finns i träffen. Om samma värde inträffar för andra träffar som inte tas bort, ändras inte de övriga instanserna. Detta resulterar i att antalet ändras för rapporter som beräknar unika antal i det här fältet. På delade enheter kan detta ta bort identifierare för andra personer, utöver bara den registrerade. Antalet ändras inte om det här fältet även har en ID-DEVICE-etikett och värdet i det här fältet användes som ID för begäran om datasekretess.
 • Kräver även etiketten I1, I2 eller S1
 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars
 • Kan inte anges för klassificeringar
 • Du måste skicka begäranden med en ID-DEVICE eller ange expandID till sant, annars kommer den här etiketten aldrig att gälla.
DEL-PERSON
För begäran om borttagning av datasekretess ska värdena i det här fältet endast anonymiseras för begäranden där en angiven ID-PERSON finns i träffen. Om samma värde används för andra träffar som inte tas bort ändras inte de andra värdena. Detta resulterar i att antalet ändras för rapporter som beräknar unika antal i det här fältet. Antalet ändras inte om det här fältet även har en ID-PERSON-etikett och värdet i det här fältet användes som ID för begäran om datasekretess.
 • Kräver även etiketten I1, I2 eller S1
 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars
 • Kan inte anges för klassificeringar
 • Du måste skicka begäranden med en ID-PERSON-etikett som har angetts för en viss variabel i den här rapportsviten och skicka begäranden med det ID:t, annars kommer den här etiketten aldrig att gälla.

Identitetsetiketter för datasekretess

Etikett
Definition
Andra krav
Ingen
Den här variabeln innehåller inte något ID som ska användas för begäranden om datasekretess.
Du behöver bara ange en av de andra etiketterna om det här fältet innehåller ett ID som du använder när du skickar begäran om åtkomst eller borttagning via Privacy Services-API eller användargränssnittet.
ID-DEVICE
Det här fältet innehåller ett ID som kan användas för att identifiera en enhet för en datasekretessbegäran, men det går inte att skilja mellan olika användare av en delad enhet. Du behöver inte ange den här etiketten för alla variabler som innehåller ID:n (det vill säga I1/I2-etiketterna). Använd den här etiketten om du skickar begäranden om datasekretess med ID:n som lagras i den här variabeln och vill söka efter det angivna ID:t i variabeln.

Kräver även etiketten I1 eller I2.

 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars
 • Kan inte anges för klassificeringar
ID-PERSON
Det här fältet innehåller ett ID som kan användas för att identifiera en autentiserad användare (en viss person) för en begäran om dataintegritet. Du behöver inte ange den här etiketten för alla variabler som innehåller ID:n (det vill säga I1/I2-etiketterna). Använd den här etiketten om du ska skicka begäranden om datasekretess med ID:n som lagras i den här variabeln och vill söka efter det angivna ID:t i variabeln.
 • Kräver även etiketten I1 eller I2.
 • Kan inte anges för händelser
 • Kan inte anges för marknadsförande eVars
 • Kan inte anges för klassificeringar

Ange ett namnutrymme när en variabel taggas som ID-DEVICE eller ID-PERSON provide-namespace

När du etiketterar en variabel som ID-DEVICE eller ID-PERSON uppmanas du att ange ett namnutrymme. Du kan antingen använda ett tidigare definierat namnutrymme eller definiera ett nytt.

Använda ett tidigare definierat namnutrymme

Du kan välja ett av de befintliga namnutrymmena om du tidigare har tilldelat en ID-etikett till andra variabler i någon av rapportsviterna i ditt inloggningsföretag. Återanvänd namnutrymmet om den här variabeln innehåller samma typ av ID:n som andra variabler som redan är etiketterade med det här namnutrymmet och du vill söka igenom dem alla när du skickar en begäran.

 1. Klicka på Select Namespace och välj ett av de befintliga namnutrymmena.
 2. Klicka på Apply.

Definiera ett nytt namnutrymme

Du kan också definiera ett nytt namnutrymme. Strängar för namnutrymme bör även begränsas till alfanumeriska tecken, samt understreck, bindestreck och blanksteg. De konverteras till små bokstäver.

 1. Klicka på Select Namespace och ange titeln för namnutrymmet.

 2. Tryck på Enter för att lägga till det här namnutrymmet. Först nu aktiveras knappen Använd.

 3. Klicka på Apply.

Strängen som du anger som namnutrymme är samma sträng som du använder när du skickar begäranden via API:t för datasekretess som värdet för parametern ”namnutrymme”. Begäran gör sedan att Adobe Analytics söker igenom alla variabler i alla rapportsviter som delar det här namnutrymmet för det ID som du angav med begäran.

Du behöver inte ange ID-DEVICE- eller ID-PERSON-etiketter för alla variabler som innehåller ID:n (det är i I1/I2-etiketterna som används). Använd den här etiketten om du ska skicka begäranden om datasekretess med ID:n som lagras i den här variabeln och vill söka efter det angivna ID:t i variabeln. Om eVar1 till exempel kan innehålla en e-postadress och eVar2 kan innehålla ett användarnamn för inloggning, men du bara skickar begäranden med användarnamnet, kan du ge eVar1-etiketten I1, ACC-PERSON, DEL-PERSON, men eVar2 etiketten I2, ACC-PERSON, DEL-PERSON, ID-PERSON med namnutrymmet ”användarnamn”. Du kan sedan skicka en begäran med ett JSON-block för användaravsnitt som:

{
   "namespace": "user name",
   "type": "analytics",
   "value": "rocketman123"
}

Det är möjligt att använda samma namnutrymme för olika variabler i samma rapportsvit. I vissa anpassade implementeringar lagras till exempel ett CRM-ID i både en prop och en eVar. Om CRM-ID alltid finns i någon av dem (till exempel eVar), och endast ibland inträffar i den andra (prop), och aldrig i propen när det inte finns i eVarna, behöver bara eVarna en ID-etikett och ett namnutrymme eftersom Adobe bara kan söka efter ID i den eVarna. Men om CRM-ID ibland förekommer i en variabel och ibland i en annan, ska båda ha samma namnutrymme och Adobe söker i båda variablerna efter förekomster av det ID som anges som en del av en begäran om datasekretess med det här namnutrymmet. Du ska fortfarande ha DEL-etiketter på alla dessa variabler, så att värdet anonymiseras oavsett var det finns.

Ett annat exempel är att du kan ha ett CRM-ID som ibland skickas in via eVar1 och ibland skickas in via prop7. Sedan har du en behandlingsregel som kopierar värdet från eVar1, om det finns, till eVar3. Annars kopieras värdet från prop7 till eVar3. I det här scenariot innehåller eVar3 alltid CRM-ID om det är känt, så endast eVar3 kräver en ID-PERSON-etikett.

CAUTION
Namnutrymmena"visitorId" och"customVisitorId" är reserverade för att identifiera den äldre Analytics-spårningscookien och Analytics-kundens besökar-ID. Använd inte dessa namnutrymmen för anpassade trafikvariabler och konverteringsvariabler.

Variabeltyper och de dataintegritetsetiketter de stöder variable-types

Märkning av datasekretess påverkar fyra breda klasser av analysvariabler. Alla variabler har inte stöd för alla etiketter. Tabellen visar vilka variabler som stöder eller inte stöder vilka etiketter.

Variabeltyp
Etiketter som stöds
Etiketter som inte stöds
 • Anpassade slutförda händelser
 • Marknadsförande eVars
 • Multivärdesvariabler (mvVars)
 • Hierarkivariabler
 • S1/S2
 • ACC-ALL, ACC-PERSON
 • I1/I2
 • ID-DEVICE, ID-PERSON
 • DEL-DEVICE, DEL-PERSON
Klassificeringar
 • I1/I2, S1/S2
 • ACC-ALL, ACC-PERSON
 • ID-DEVICE, ID-PERSON
 • DEL-DEVICE, DEL-PERSON
 • Trafikvariabler (props)
 • Handelsvariabler (icke-marknadsförande eVars)
Alla etiketter
-
Övriga variabler (Se tabellen nedan för undantag)
ACC-ALL, ACC-PERSON
 • I1/I2, S1/S2
 • ID-DEVICE, ID-PERSON
 • DEL-DEVICE, DEL-PERSON)

Variabler till vilka andra etiketter än ACC-ALL/ACC-PERSON kan tilldelas/ändras variables

Grupp
Variabler
Ändringsbara etiketter
Kommentar
 • Konverteringsdimensioner
 • Anpassade trafikdimensioner
Alla, utom klassificeringar
Alla
Trafikvariabler
Visa utkast
Ingen/S1/S2
Listproppar kan innehålla flera värden och är inte tillåtna som sekretessidentifierare.
Klassificeringar

Ingen/I1/I2

Ingen/S1/S2

Konverteringshändelser
Alla
Ingen/S1/S2
Lösningsdimensioner och händelser

Länk till Activity Map,

Sida för Activity Map

Ingen/I1/I2

Ingen/DEL-DEVICE / DEL-PERSON

Variabler kan innehålla URL-parametrar, som kan innehålla direkt eller indirekt identifierbara data. Om implementeringen inte samlar in direkt eller indirekt identifierbara data i dessa variabler behöver de ingen identitets- eller raderingsetikett.

Observera att radering tar bort URL-parametrarna, men bevarar bas-URL:en.

Dimensioner för databehandling
Anpassat besökar-ID

ID-DEVICE/ID-PERSON

DEL-DEVICE/DEL-PERSON

Du kan inte ta bort ID- eller DEL-etiketterna (inställda på Ingen), men du kan ändra dem så att de antingen är DEVICE- eller PERSON-varianter, beroende på implementeringen av ditt anpassade ID.

Om du inte använder det anpassade besökar-ID:t spelar inställningen ingen roll.

 • Standarddimensioner
 • Dimensioner för databehandling

IP-adress

IP-adress 2

DEL-DEVICE/DEL-PERSON
Du kan inte ta bort DEL-etiketten, men du kan ändra den till antingen DEL-DEVICE eller DEL-PERSON, eller både och.

ClickMap-åtgärd (äldre),

ClickMap Context (äldre),

Sida,

Sidans URL,

URL för ursprunglig startsida,

Referent,

Besök URL till startsidan

Ingen/I1/I2

Ingen/DEL-DEVICE / DEL-PERSON

Variabler kan innehålla URL-parametrar, som kan innehålla direkt eller indirekt identifierbara data. Om implementeringen inte samlar in direkt eller indirekt identifierbara data i dessa variabler behöver de ingen identitets- eller raderingsetikett.

Observera att radering tar bort URL-parametrarna, men bevarar bas-URL:en.

Borttagningshantering deletion

Adobe Analytics-stöd för begäranden om borttagning av datasekretess är utformat för att minimera påverkan på rapporter. I de flesta fall ska den metrik som visas i rapporter inte ändras. En historikrapport som kördes före borttagning av datasekretess kommer att matcha samma rapportkörning efter att borttagning har utförts. Detta uppnås genom att de borttagna uppgifterna fullständigt kopplas bort från den registrerade, samtidigt som icke-identifierbara data lämnas kvar så att de rapporterade värdena förblir konsekventa.

Följande tabell beskriver hur olika variabler tas bort. Det här är inte en fullständig lista.

Variabler
Borttagningsmetod
 • Trafikvariabler (props)
 • Commerce Variables (eVars)

Befintligt värde ersätts med ett nytt värde i formatet"Data Privacy-356396D55C4F9C7AB3FBB2F2FA223482", där det 32-siffriga hexadecimala värdet efter prefixet"Data Privacy-" är ett kryptografiskt starkt 128-bitars pseudvärde Orandomnummer.

Eftersom det i princip ersätts av en slumpmässig sträng finns det inget sätt att avgöra det ursprungliga värdet utifrån det nya värdet och inget sätt att härleda det nya värdet i vetskap om det ursprungliga värdet. Om det identiska värdet som ersätts för en viss variabel förekommer i andra träffar som också tas bort som en del av samma begäran om datasekretess, kommer alla instanser av det värdet att ersättas med samma nya värde.

Om vissa förekomster av ett värde ersätts med en borttagningsbegäran och en senare begäran tar bort andra (nya) förekomster av det ursprungliga värdet, kommer det nya ersättningsvärdet att vara ett annat värde än det ursprungliga ersättningsvärdet.

Inköps-ID

Befintligt värde ersätts med ett nytt värde i formatet ”G-7588FCD8642718EC50”, där de 18 hexadecimala siffrorna efter ”G-”-prefixet är de första 18 siffrorna i ett kryptografiskt starkt 128-bitars pseudoslumpmässigt nummer. Alla kommentarer som gäller borttagning av trafikvariabler och handelsvariabler gäller också här.

Inköps-ID är ett transaktions-ID vars främsta syfte är att se till att ett inköp inte krediteras två gånger, till exempel när någon uppdaterar sin sida för inköpsbekräftelse. Själva ID:t kan knyta köpet till en rad i din egen databas där köpet registreras. I de flesta fall är det inte nödvändigt att ta bort detta ID, så det tas inte bort som standard.

Om du fortfarande kan knyta köpet till en användare efter att ha tagit bort din egen begäran om datasekretess, kan du behöva ta bort det här fältet, så att analysdata för den här besökaren inte kan knytas tillbaka till köparen.

Besökar-ID
Värdet är ett 128-bitars heltal och ersätts med ett kryptografiskt starkt 128-bitars pseudoslumpmässigt värde.
 • MCID
 • Anpassat besökar-ID
 • IP-adress
 • IP-adress 2
Värdet rensas (anges till antingen den tomma strängen eller 0 beroende på variabeltypen).
 • ClickMap Action (äldre)
 • ClickMap Context (Legacy)
 • Sida
 • Sidans URL
 • URL för ursprunglig startsida
 • Referent
 • Besök URL till startsidan
URL-parametrar rensas/tas bort. Om värdet inte ser ut som en URL rensas värdet (anges till den tomma strängen).
 • Latitude
 • Longitud
Precisionen minskas till högst 1 km.

Variabler som kanske inte stöder de förväntade Delete-etiketterna no-delete-support

Det här avsnittet syftar till att förtydliga information om Analytics-variabler som kanske inte stöder borttagning. Ibland tas dessa variabler bort av icke-analytiska användare (t.ex. det juridiska teamet) som inte förstår vilken typ av data som finns i variabeln och gör antaganden baserat på variabelns namn.

Det är viktigt att du förstår vilken typ av data som finns i varje variabel innan du fattar ett beslut om etikettering eller borttagning, och inte behöver förlita dig enbart på variabelnamn. Här är en lista över några av dessa variabler och varför de inte behöver tas bort, eller varför de inte behöver en viss borttagningsetikett:

Variabel
Kommentarer
New Visitor ID
Nytt besökar-ID är ett booleskt värde som är true första gången vi ser ett visst besökar-ID. Du behöver inte ta bort det när besökar-ID:t har anonymiserats. Efter anonymisering motsvarar det första gången vi ser detta anonyma ID.

Zip Code

Geo Zip Code

Postnummer anges endast för träffar med ursprung i USA. De är inte inställda för träffar från EU. Även om de är inställda erbjuder de bara ett brett geografiskt område som gör det svårt att återidentifiera den registrerade.

Geo Latitude

Geo Longitude

Dessa tillhandahåller en grov uppskattning av platsen som härleds från IP-adressen. Detta är ungefär lika noggrant som ett postnummer, inom ett par dussin kilometer från den faktiska platsen.
User Agent
Användaragenten identifierar vilken version av webbläsaren som användes.
User ID
Anger Analytics-rapportsviten (som ett tal) som innehåller data.
Report Suite ID
Anger namnet på Analytics-rapportsviten som innehåller data.

Visitor ID

MCID / ECID

Dessa ID:n har en DEL-DEVICE-etikett, men det går inte att lägga till etiketten DEL-PERSON. Om du anger ID Expansion för varje begäran kommer dessa ID:n automatiskt att tas bort för alla borttagningsbegäranden, även de som använder ett ID-PERSON.

Om du inte använder ID-expansion, men vill att dessa cookie-ID:n anonymiseras i träffar som innehåller ett matchande ID i en prop eller eVar, kan du kringgå den här etikettbegränsningen genom att etikettera prop eller eVar med en ID-DEVICE-etikett, även om den verkligen identifierar en person (alla DEL-PERSON-etiketter måste också ändras till DEL-DEVICE-etiketter). I det här fallet ändras den historiska rapporteringen eftersom endast vissa instanser av besökar-ID eller ECID anonymiseras.

AMO ID
Adobe Advertising Cloud ID är en lösningsvariabel som inte kan ändras DEL-DEVICE etikett. Den fylls i från en cookie på samma sätt som besökar-ID och MCID. Den ska tas bort från träffar när dessa andra ID:n tas bort. Mer information finns i beskrivningen av dessa variabler.

Datumfält för åtkomstbegäranden access-requests

Det finns fem standardvariabler som innehåller tidsstämplar:

Tidsstämpel
Definition
Tid för träff i UTC
Den tidpunkt då Adobe Analytics mottog träffen.
Anpassad tid för träff i UTC
Tid då träffen inträffade, vilket för vissa mobilappar och andra implementeringar kan vara tidigare än den tidpunkt då den togs emot. Om till exempel en nätverksanslutning inte var tillgänglig när den inträffade, kan programmet hålla träffen och skicka den när en anslutning blir tillgänglig.
Datum och tid
Samma värde som anpassad tid för träff i UTC, men i tidszonen för rapportsviten i stället för GMT.
Tid för första träff i GMT
Värdet för anpassad tid för träff i UTC för den första träffen som tagits emot för besökar-ID-värdet för den här träffen.
Starttid för besök i UTC
Värdet för anpassad tid för träff i UTC för den första träffen som tagits emot för det aktuella besöket för detta besökar-ID.

Koden för att generera de filer som returneras för åtkomstbegäranden om datasekretess kräver att minst en av de tre första tidsstämpelvariablerna inkluderas i åtkomstbegäran (har en ACC-etikett som gäller för typen av begäran). Om ingen av dessa inkluderas behandlas anpassad tid för träff i UTC som om den har en ACC-ALL-etikett.

Den CSV-fil på träffnivå som returneras för åtkomstbegäranden för datasekretess konverterar värdena i dessa fält från unika tidsstämplar till datum-/tidsfält i formatet YYYY-MM-DD HH:MM:SS (till exempel 2018-05-01 13:49:22). I den sammanfattande HTML-filen kommer dessa tidsstämpelvärden att trunkeras så att endast datumet anges. YYYY-MM-DD, för att minska antalet unika värden som förekommer för dessa fält.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529