Betalsökningsidentifiering

Paid Search Detection skiljer betald från naturlig sökning i Search Engines och Search Keywords rapporter. Du kan ange sökmotorer där du använder betalda annonser och ange en teckensträng som finns i URL:en för ett besök från en betald annons.

Konfigurationsalternativ configuration

I följande tabell beskrivs fälten och alternativen som du använder för konfigurera identifiering av betalsökningar.

Alternativ
Beskrivning
Search Engine
Välj en sökmotor i listrutan. Du anger motorn om du använder olika frågesträngsparametrar för olika sökmotorer. Vanligtvis är värdet Any är tillräckligt.
Query string
Anger en sträng för en skiftlägeskänslig matchning med en del av frågesträngsparametern, som är en del av url:en efter "?".
Anteckning: Paid Search Detection är skiftlägeskänsligt. En regel som till exempel anger "PID" som frågesträngsparameter kommer inte att matcha "pid". Om din organisation använder blandade fall placerar du de exakta värdena som separata regler, så att alla önskade frågesträngsparametrar kan fångas upp.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529