Konfiguration av rapporter i realtid

Administrativa steg för att skapa realtidsrapporter.

Du skapar realtidsrapporter i Adobe Analytics genom att välja rapportsviten och konfigurera upp till tre rapporter för den. Som standard har alla användare åtkomst till realtidsrapporter.

 1. Välj den rapportsvit som du vill aktivera realtidsrapporter för.

  Navigera till Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Klicka Edit Settings > Real-Time.

 3. Ställ in datainsamling i realtid för upp till tre rapporter, med ett mått och tre dimensioner eller klassificeringar per rapport.

  Information om vilka realtidsvärden och -dimensioner som stöds finns i Mätvärden och Dimensioner som stöds.

  Om du har skapat klassificeringar visas de med indrag under den dimension som de definierats för:

  note note
  NOTE
  För en enda realtidsrapport stöder vi för närvarande inte aktivering av dubblettdimensioner, även om en annan klassificering väljs för varje dimension.

  Mer information om klassificeringar finns i Om klassificeringar.

  note note
  NOTE
  Vissa dimensioner, som "Sök nyckelord" eller "Produkt", finns inte kvar i realtid på samma sätt som i andra delar av Adobe Analytics. När du väljer ett icke-beständigt mått visas följande varning:

 4. Klicka på Save.

  Efter den här initiala rapportkonfigurationen kan det ta upp till 20 minuter innan data börjar strömmas. Från och med då blir data omedelbart tillgängliga.

 5. Om du vill visa realtidsrapporten går du till:

  Workspace > Reports > Engagement > Real-Time.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529