Återställa bearbetningsregler

Bearbetningsregler kan återställas från historiken.

  1. Klicka på Analytics > Admin > Report Suites.
  2. Välj en rapportsvit.
  3. Klicka på Edit Settings > General > Processing Rules.
  4. Processing Rules klickar du på View History -fliken.
  5. Markera den senast kända arbetsregeluppsättningen och klicka på Copy to Current Ruleset.
  6. Klicka på Save.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529