Standardmått

Redigera inställningar > Inställningar för enskilda rapportsviter > Standardmått

Analyser visar en standarduppsättning med mätvärden i alla rapporter och projekt, såvida inte en användare väljer en anpassad uppsättning mätvärden. De valda mätvärdena visas för alla användare i den associerade rapportsviten. Du kan bara uppdatera en rapportsvits standardvärden åt gången. De här inställningarna garanterar inte i vilken ordning standardmåtten visas.

Mer information finns i:

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529