Inaktivera äldre inloggningar

Lär dig hur du inaktiverar äldre inloggningar för Analytics-användare.

När användarna har migrerat från det äldre användarhanteringssystemet Analytics till Adobe Admin Console kan du inaktivera deras gamla inloggningar. Om du inaktiverar äldre inloggningar dirigeras användare om till inloggningen på Experience Cloud om de försöker använda den gamla inloggningen.

  1. Öppna migreringsverktyget i Analytics > Admin > User ID Migration.

  2. I User Information , leta reda på domänen som innehåller de användare du vill arbeta med och klicka sedan på Select Users.

  3. Markera de användare med äldre inloggningar som du vill inaktivera.

    Vilka användare som är berättigade får statusen Migrated under kolumnen Migreringsstatus. Du kan inte inaktivera en användares tidigare inloggning förrän användaren har migrerats.

  4. Klicka Disable Legacy Login och sedan klicka Done.

    Inaktivera äldre inloggning anger vilka av dina användare som kan fortsätta använda sina äldre my.omniture.com användarnamn och lösenord.

    Du kan inte inaktivera äldre inloggningar för en användare som ännu inte har migrerats. När det är inaktiverat måste användaren använda sitt Experience Cloud-ID för att logga in och få åtkomst till Analytics.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529