Trafikklassificeringar

Trafikklassificeringar gör att du kan klassificera trafikvariabler (props). Trafikklassificeringar kan bara använda textklassificeringar.

Trafikklassificeringar concept_028079B29A9C412AA68910A87E11176F

Trafikklassificeringar gör att du kan klassificera trafikvariabler (props). Trafikklassificeringar kan bara använda textklassificeringar.

På sidan Trafikklassificeringar kan du skapa klassificeringar för de valda rapportsviterna. När de har klassificerats kan alla rapporter som du kan generera med nyckeldata också genereras med de associerade attributen.

När du har aktiverat klassificeringar kan du använda Klassificeringsimporteraren att tilldela specifika värden till lämplig klassificering.

Lägg till en trafikklassificering task_4DB49CCB1D764483907BC33A5CEB7315

Så här lägger du till eller redigerar klassificeringar för de valda rapportsviterna:

 1. Klicka Admin > Report Suites i Suite-rubriken.

 2. Välj en rapportsvit.

 3. I Select Classification Type väljer du variabeln där du vill lägga till en klassificering.

 4. Klicka på Edit Settings > Traffic > Traffic Classifications.

  Steginformation

 5. För musen över Edit Classification ikon och sedan välja Add Classification eller Edit Classification.

 6. I Text Classification konfigurerar du klassificeringen efter behov:

  Name: Ange klassificeringsnamnet.

  Description: Ge en mer detaljerad beskrivning.

 7. Klicka på Save.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529