Importera klassificeringar – översikt

Använd importverktyget för att överföra klassificeringar till Adobe Analytics. Du kan också exportera data för uppdatering före en import.

Admin > Classification Importer

Data som du importerar med importverktyget måste ha ett visst format. Adobe ger dig möjlighet att ladda ned en datamall med all korrekt rubrikinformation i en tabbavgränsad datafil. Du kan lägga till nya data i den här mallen och sedan importera datafilen i webbläsaren med hjälp av FTP.

NOTE
Adobe rekommenderar att du begränsar antalet import- och exportkolumner till 30.

Se Felsökning av klassificeringsimporterare. I det här avsnittet beskrivs problem som uppstår på grund av felaktiga filformat och filinnehåll.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e