Adobe Analytics API:er

Följande Adobe Analytics-API:er finns på Adobe Developer webbplats:

IMPORTANT
Om du skapar en ny integrering rekommenderar Adobe starkt att du använder API:t för 2.0 när det är möjligt.
  • Adobe Analytics 2.0 API: Med API:t för Adobe Analytics 2.0 kan du anropa Adobe direkt för att utföra de vanligaste åtgärderna som du kan utföra i användargränssnittet.

  • Adobe Analytics 1.4 API: Adobe Analytics 1.4 API är föregångaren till API:t för Analytics 2.0. Den innehåller några slutpunkter som ännu inte är tillgängliga i API:t för version 2.0.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529