Analyser i Adobe Admin Console-översikt

Använd Adobe Admin Console för att hantera Analytics-produkter och -användare. Adobe Admin Console finns på adminconsole.adobe.com.

I det här kapitlet beskrivs koncept som du behöver förstå om Analytics-specifika produktprofiler och behörigheter i Adobe Admin Console.

Lägga till en administratör i Adobe Analytics

I följande videodemonstration får du lära dig hur du lägger till en administratör i Adobe Analytics:

Lägga till en administratör i Adobe Analytics

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529