Produktprofilbehörigheter för Report Suite-verktyg

På den här sidan kan du förstå alla behörighetsobjekt under Report Suite-verktyg i Adobe Admin Console.

Behörighetsobjekt för Report Suite-verktyg
Beskrivning
Account Summary
Ger åtkomst till Allmänt > Allmänna kontoinställningar i Report Suite Manager.
Advertising Analytics Configuration
Användaren kan konfigurera rapportsviter som ska etableras för Advertising Analytics.
Anomaly Detection
Ger åtkomst till avvikelseidentifiering i Analysis Workspace.
Channels
Ger åtkomst till marknadsföringskanaler, inklusive Marketing Channel Manager, regler för bearbetning av marknadsföringskanaler och förfallodatum för marknadsföringskanaler i Report Suite Manager.
Classifications
Ger åtkomst till alla klassificeringsinställningar i Report Suite Manager. Detta behörighetsobjekt innehåller:
Trafik > Traffic Classifications
Konvertering > Konverteringsklassificeringar
Konvertering > Klassificeringshierarkier
Marknadsföringskanaler > Marketing Channel Classifications
Apphantering > Appklassificeringar
Mediehantering > Medieklassificeringar
AEM > AEM Assets Classics
Adobe Campaign > Adobe Classics
Costs
Ger åtkomst till marknadsföringskanaler > Marknadskanalkostnader i Report Suite Manager.
Contribution Analysis
Ger åtkomst till högerklicksmenyn Kör bidragsanalys i Analysis Workspace.
Conversion Variables
Ger åtkomst till Conversion > Conversion Variables i Report Suite Manager.
Custom Calendar
Ger åtkomst till Allmänt > Anpassa kalender i Report Suite Manager.
Custom Data Warehouse Report
Ger åtkomst till Verktyg > Data Warehouse i den övre navigeringen i Analytics.
Daily Return Visits
Ger åtkomst till Behåll besökare > Dagliga besök i rapporter och analyser.
Data Feeds Manager
Ger åtkomst till Admin > Datafeeds i den övre navigeringen i Analytics.
Data Sources Manager
Ger åtkomst till Admin > Alla administratörer > Datakällor i den övre navigeringen i Analytics. Kräver behörighetsobjektet 'Report Suite Mgmt'.
Data Repair API
Ger åtkomst till API:t för datareparation
Default Metrics
Ger åtkomst till Inställningar > Standardvärden i Report Suite Manager för enskilda rapportsviter.
Exclude By IP Address
Ger åtkomst till Admin > Exkludera med IP i den övre navigeringen i Analytics.
Finding Methods
Ger åtkomst till Conversion > Finding Methods i Report Suite Manager.
List Variables
Ger åtkomst till Conversion > List Variables i Report Suite Manager.
Menu Customization
Ger åtkomst till Allmänt > Anpassa menyer i Report Suite Manager.
Paid Search
Ger åtkomst till Allmänt > Identifiering av betald sökning i Report Suite Manager.
Processing Rules
Ger åtkomst till Allmänt > Bearbetningsregler och Allmänt > Punktregler i Report Suite Manager.
Real Time Report Configuration
Ger åtkomst till realtid i Report Suite Manager. Använd behörighetsobjektet 'RealTime Report' för att ge åtkomst till själva rapporten.
Reporting Activity Manager Admins
Används inte
Reporting Activity Manager Access
Används inte
Report Suite Mgmt
Ger åtkomst till Report Suite Manager, men tillåter inga ändringar.
R&A Dashboard Image Reportlet
Används inte
R&A Dashboard Metric Gauge Reportlet
Används inte
R&A Dashboard Report Suite Summary Reportlet
Används inte
R&A DashboardText Reportlet
Används inte
R&A Dashboard Report Suite Summary Reportlet
Används inte
R&A Dashboard External Reportlet
Används inte
Success Events
Ger åtkomst till Conversion > Success Events i Report Suite Manager.
Traffic Management
Används inte.
Traffic Variables
Ger åtkomst till Traffic > Traffic Variables i Report Suite Manager.
Unique Visitor
Ger åtkomst till Conversion > Unique Visitor Variable. Används vanligtvis inte i moderna implementeringar.
URL Filters
Ger åtkomst till Allmänt > Interna URL-filter i Report Suite Manager.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529