Interna URL-filter

Med hjälp av interna URL-filter kan du identifiera de referenser som du anser vara interna för webbplatsen. De hjälper trafikkällor att fylla i data och hjälper till att filtrera intern trafik.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > General > Internal URL Filters

En hänvisare, eller hänvisande sida, är vanligtvis den sida från vilken en besökare har angett webbplatsen. För att undvika att skevas kan du filtrera bort interna referenser. Dimensioner som förlitar sig på interna URL-filter innehåller Referent, Refererande domän, Marknadsföringskanaleroch andra mått för trafikkällan.

Bearbetningsregler för marknadsföringskanaler tillhandahåll "Matches internal URL filters" som möjligt regelvillkor.

IMPORTANT
Vissa rapportsviter har ett internt URL-filter av en punkt (.) som konfigurerats som standard. När det här filtret finns klassificeras all trafik som intern. Referensrapporter fungerar inte förrän det här filtret har tagits bort och ersatts med en eller flera önskade interna domäner.
  • Visa alla befintliga filter under Current Filters -avsnitt.
  • Lägga till ett filter med textrutan under Add Filter -avsnittet och klicka sedan på Add.

Filter fungerar med innehåller logik mot den fullständiga URL:en. Adobe rekommenderar att du utelämnar protokollet (https://) och underdomäner när du skapar filter, såvida inte trafik från separata underdomäner önskas som extern trafik.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529