Anpassade rapportbeskrivningar

Du kan ange anpassade rapportbeskrivningar för eVars, props, klassificeringar och händelser. Beskrivningarna är synliga för alla slutanvändare.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > ***variabel ***

NOTE
Det går att lägga till beskrivningar för de flesta traditionella klassificeringar, men för närvarande inte för mobilklassificeringar.

  1. Ange en beskrivning för rapporten. Det högsta antalet tecken är 255.
  2. Klicka på Save.

Beskrivningen visas på två ställen:

  • I namnlisten för den rapporten:

  • Som ett verktygstips när du hovrar över rapporten i den vänstra navigeringen:

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529