Översikt över administrationsverktyg

Området med administrationsverktyg för Analytics är huvudområdet för att hantera din Adobe Analytics-instans. Det är där de flesta administrativa åtgärder kan utföras. Det andra området för Analytics-administration, administratörskonsolen för Adobe, är för att tilldela användare och ange behörigheter.

Nedan följer en beskrivning av dessa två områden:

Administratörsverktyg för analyser

Använd administratörsverktygsområdet för Analytics för alla Adobe Analytics-administrationsåtgärder (förutom användaretablering och behörighetshantering). Exempel på vanliga administrativa uppgifter är: skapa och hantera rapportsviter, importera externa datakällor, exkludera data från specifika IP-adresser osv.

Se innehållshierarkin till vänster på sidan för att gå direkt till alla administrativa uppgifter som är tillgängliga i Adobe Analytics.

WARNING
Öppna inte flera administratörsflikar i samma webbläsare. Detta kan leda till att du oavsiktligt sparar inställningar i fel rapportsvit. Om du t.ex. behöver jämföra regeluppsättningar och kopiera dem till en ny rapportserie föreslår vi att du öppnar en ny webbläsare eller tar en skärmdump för att jämföra regeluppsättningar.

Om du vill komma åt administratörsverktygen går du till Analytics > Admin.

Admin Console för Adobe

Använd det här verktyget för att tilldela användare och ändra åtkomstbehörigheter.

För alla organisationer som migreras till Adobe IMS utförs dessa uppgifter i administrationskonsolen i Adobe. Mer information finns i Adobe Analytics första administrationshandbok. Om din organisation ännu inte har migrerat till Adobe IMS går du till Migrering av Analytics-användare till Adobe Admin Console.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529