Migrera Analytics-användarkonton för Enterprise ID och Federated ID

Så här migrerar du Analytics-användarkonton som Enterprise ID eller Federated ID till Adobe Admin Console.

Förutsättningar prereqs

Krav för att hantera användare i Adobe Admin Console.

För nya domäner och kataloger följer du stegen för att:

 • Konfigurera en katalog
 • Konfigurera domäner
 • Länka domäner till kataloger

Se Konfigurera ett identitetssystem om du behöver hjälp.

Om en katalog redan har skapats i en annan organisation av en annan affärsenhet eller grupp följer du stegen i katalogförvaltning för att skapa katalogen i organisationen som du använder för Analytics.

Migrera användarkonton för Enterprise ID och Federated ID task-0cfb3e4400fd4ab58e4d9704528b05fa

I den här proceduren kommer du att:

 • Hämta en inloggningslista från Analytics > Analytics Users & Assets.

 • Hämta en aktuell användarlista från Admin Console > Users.

 • Jämför listorna (söker efter dubbletter så att du inte skriver över kontodata i Adobe Admin Console).

 • Överför en slutförd .csv (från Admin Console > Users) med Enterprise ID- eller Federated ID-användare till Adobe Admin Console.

Om du behöver migrera befintliga Adobe ID-användarkonton till ett Enterprise ID eller Federated ID kontaktar du Adobe kundtjänst och begär en bulkanvändaridentitetsväxling.

Migrera användarkonton

 1. Hämta Analytics-användarinloggningsfilen ( User Logins List.tab) från Analytics User Management, med någon av följande metoder (beroende på om du redan har migrerat användare).

  1. Före migreringen, navigera till Admin > User Management (Legacy) > Edit Users och sedan klicka Download Report.

   Länken Hämta rapport visas endast för kunder som inte har migrerat användare.

  2. Om du redan har migrerat användare navigera till Analytics > Analytics users and Assets.

   Steginformation

  3. På Users sida, markera användare och klicka sedan på Export to CSV.

   Steginformation

  4. Öppna den hämtade filen User List.csv i Excel.

   Var beredd att kopiera Email, First Name och Last Name värden till sample.csv -fil (beskrivs i nästa steg).

   note important
   IMPORTANT
   Värdena i CSV-filen måste vara kommaavgränsade.
   note tip
   TIP
   Under det här steget rekommenderar Adobe att du effektiviserar användarlistan så att endast de användare som har ett giltigt e-post-ID inkluderas i Enterprise- eller Federated ID-migreringen.
 2. I Admin Console, ladda ned en lista över Adobe Admin Console-användare:

  1. Navigera till Admin Console > Users och sedan klicka Exportera användarlistan till CSV.

  2. Jämför de två filerna: de befintliga Adobe Admin Console-användarna i den exporterade .csv fil ( sample.csv, i det här exemplet) med användarna i Analytics User Logins List.csv -fil.

   note important
   IMPORTANT
   Ta bort dubbletter från Analytics User Logins List.csv -fil. Det här steget förhindrar att befintliga användarbehörigheter för Experience Cloud skrivs över i Adobe Admin Console och ger dig en lista över konton som ska migreras.
 3. Hämta CSV-mallen från Adobe Admin Console:

  1. Klicka på fliken Användare Add users by CSV sedan Download CSV Template.

   Steginformation

  2. Välj Standard Template.

   Det här steget hämtar en sample.csv mallfil.

 4. Kopiera Email, First Name och Last Name kolumnvärden från User Logins List.tab till motsvarande kolumner i sample.csv mall.

  Exempel på mallfil

 5. I mallen ( sample.csv) fyller du i följande obligatoriska fält:

Fält
Beskrivning
E-post
Kopierad från Användarens inloggningslista.tab.
Förnamn
Kopierad från Användarens inloggningslista.tab.
Efternamn
Kopierad från Användarens inloggningslista.tab.
Identitetstyp
Federated ID eller Enterprise ID.
Domän
Se till att domäner i Domän och E-post -kolumnen matchar de domäner som har upprättats i förutsättningarna.
Landskod

Mer information om fälten i .csv -fil, se CSV-filformat.

NOTE
Andra kolumner, till exempel Product Configurations och Admin Roles kan vara tom.
 1. Överför mallfilen på fliken Användare i Adobe Admin Console genom att klicka på Add users by CSV (enligt steg 3.).

 2. Kör migreringsverktyget i Analytics (enligt beskrivningen i Migrera användarkonton för Analytics.

 3. Klicka Migrate > Migrate as Enterprise IDs.

  Steginformation

  När du klickar Migrate, är användare länkade till Enterprise ID/Federated ID i Adobe Admin Console. Behörigheterna för det äldre användarkontot i Analytics matchar behörigheterna som ges till Enterprise/Federated ID-inloggningen Admin Console > Analytics > Product Profiles. Användar-ID:t visas i migreringsknappen Slutförd. Du kan inaktivera deras äldre my.omniture.com åtkomst.

  Efter migrering av användare ändras statusen under kolumnen Migreringsstatus från Not Initiated till Migrated.

  Adobe ID-användare som visas i migreringsverktyget kan också migreras i den här processen. De måste fortfarande logga in med sin Adobe ID tills en identitetsväxling görs. Kontakta Adobe kundtjänst om du behöver hjälp med att byta identitet.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529