Migrera användarkonton för Analytics för Adobe-ID:n

Migrera användare från det äldre användarhanteringssystemet Analytics till Admin Console.

NOTE
Om en administratör som inte är inloggad via Experience Cloud försöker få åtkomst till migreringsverktyget för användar-ID dirigeras de om till inloggningssidan för Experience Cloud.
 1. Navigera till Analytics > Admin > User ID Migration.

  Migreringssidan för användar-ID har två avsnitt: Migreringsförlopp och Användarinformation.

Migreringsförlopp

Fas
Beskrivning
Migreringar har slutförts
Användarna accepterade inbjudan.
Äldre inloggning inaktiverad

Äldre inloggning med ett företags-ID är inaktiverad. Användare kommer nu åt Experience Cloud via sina Adobe ID eller Enterprise ID. När alla användare har nått den här fasen har migreringen slutförts.

I migreringen är den gamla inloggningen inaktiverad. Användare omdirigeras till experience.adobe.com och måste logga in med Adobe ID eller Enterprise ID.

Användarinformation

Användarinformation visar användarna i organisationen, avgränsade med domännamn.

Element
Beskrivning
Domän
Domäner är specifika för e-post-ID:n för den aktuella Analytics-användarbasen. En domän kan bara tas i anspråk av en enda organisation, och bara systemadministratörer kan göra anspråk på en domän. Mer information finns i Begär åtkomst till en domän som tagits i anspråk.
Domänen har tagits i anspråk

Om du vill migrera användare som Enterprise ID eller Federated ID måste du vara systemadministratör och göra anspråk på en tillgänglig domän via Adobe Admin Console innan du migrerar användare. Läs mer här.

Om du inte vill göra anspråk på domäner för Enterprise ID eller Federated ID hoppar du över det här steget och migrerar användare som Adobe ID. Läs mer om ID-typerna här.

 1. Leta reda på domänen som innehåller de användar-ID som du vill migrera och klicka sedan på Select Users under Requiring Migration.

 2. På sidan Users väljer du de användare som du vill migrera och klickar sedan på Migrate.

  När du klickar på Migrate får användarna en inbjudan (migreringen initierad) och måste acceptera den. Den här åtgärden flyttar användar-ID:t till migreringen slutförd. Du kan sedan inaktivera deras tidigare åtkomst till my.omniture.com.

 3. Ange vilken typ av ID du vill migrera användarna (Adobe ID eller Enterprise ID)

  När du har migrerat användare ändras statusen under kolumnmigreringsstatusen från Not Initiated till Migrated.

  Om Failed visas håller du pekaren över ikonen för att få en beskrivning av varför migreringen misslyckades.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529