Visa data om Activity Map i Adobe Analytics

Administrativa steg för att aktivera Activity Map-rapportering i Analytics.

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Activity Map > Activity Map Reporting

Gör det möjligt för Analytics att samla in användaraktivitet som hanterats från Activity Map (tidigare ClickMap). Den här integreringen

 • Aktiverar rapportering i Analytics.

 • Lägger till nya rapporter under View All Reports > Activity Map:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Rapport Beskrivning
  Sida för Activity Map Visar de sidor där användaren klickade på en länk.
  Activity Map Listar alla samlade länkregioner på hela webbplatsen. Observera att om ett område visas på flera sidor, kommer måttet att slås samman på alla sidor.
  Activity Map Links Visar alla samlade länkar på hela webbplatsen.
  Activity Map Links & Region Visar alla samlade länkar med deras region på hela webbplatsen.

Information som ska fyllas i finns i Activity Map dokumentation för fullständiga implementeringsinstruktioner.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529