Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - februari 2022

Banderoll

Som Experience Maker börjar vägen till framgång med Experience League. Hitta ett omfattande bibliotek med självstudiekurser, självstudiekurser, självstudiekurser och kurser för alla nivåer och roller, en community med kollegor online och expertsupport när du behöver det.

NOTE
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på produktuppdateringen Adobe Priority. Kolla in det som händer i Experience League.

Februari 2022

Senaste uppdatering: 11 februari 2022

Behöver du hjälp? Besök Experience League för produktdokumentation och teknisk dokumentation, kurser på Adobe, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Experience League - händelser events

Experience League Events är en utmärkt plats att få svar från produktexperter på Adobe. Tre typer av händelser är:

Händelsetyp
Beskrivning
Experience League LIVE
Ett direktuppspelningsprogram som producerats av Experience League team och ligger hos YouTube. Det är en chans att få kontakt med produktexperter från Adobe. Lär dig praktiska tips, tricks och strategier som du kan använda med Adobe Experience Cloud-programmen.
Bläddra nedåt om du vill veta mer om kommande evenemang och se tidigare händelser på Experience League Live.
Community Q&A-kaffebrytningar
Ägna en timme åt en speciell gäst och skicka in dina frågor i Experience League Communities! Få svar på frågor från produktexperter på Adobe Ta ett kaffe och chatta med produktchefer i Experience League Communities.
Bläddra nedåt för att läsa om vad vi ska ta upp. Glöm inte att registrera dig innan det är för sent!
Adobe Developers Live
On-demandvideosändningar på Experience League.

EXPERIENCE LEAGUE LIVE exl-live

Händelsedatum
Tid
Händelsenamn
Format
Beskrivning
3 februari 2022
On demand
Vi presenterar alla nya referensdemonstrationer i AEM
Live Video-händelse
Lär dig det snabbaste sättet att tillhandahålla, demonstrera och utforska AEM as a Cloud Service funktioner.

Community Q&A Coffee Breakes coffee

Händelsenamn
Datum
Program
Format
Beskrivning
Adobe Target Community Q&A Coffee Break
23 februari 2022 kl. 8.00 PST
Adobe Target, Experience Platform, RTCDP
Frågor och svar
Registrera dig nu! Besök oss i Adobe Target Community från 08.00 till 9.00 PT för expertsvar från Vishal Chordia, Senior Product Manager. Han kommer att besvara alla dina frågor om Adobe Experience Platform (AEP), Audience-baserad Personalization, Real-time Customer Data Platform (RTCDP) integrering med Target samt frågor som rör Adobe Target

Adobe Developer Live dev-live

Händelse
Datum och tid
Typ
Beskrivning
Adobe Developers Live
On Demand
Video
Developers Live visar upp de senaste tekniska framstegen och utvecklarverktygen för design, arbetsflöden för innehållsskapande, dokumenttjänster och hantering av kundupplevelser i olika branscher. Visa huvudkommenteringsadressen, läs om API:er för Analytics, klientdatalager, öppen källkodsprojekt i Adobe I/O med mera.

Ikon Adobe System Status status

Adobe System Status innehåller detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om driftstopp, avbrott och underhållshändelser för Adobe-produkter och -tjänster. Kolla in det på status.adobe.com.

Releasedatum: 16 november 2021

Nyheter

 • Adobe Status rapporterar nu incidenter på produktnivå. Status Cloud- och produktsidor har ett nytt utseende och förbättrade filter som baseras på rapportering av incidenter på produktnivå. Detta gör det enklare för dig att förstå hur din produkt påverkas på status.adobe.com och i dina e-postmeddelanden. Om du inte prenumererar använder du den här länken för att ange dina anpassade prenumerationsinställningar https://status.adobe.com/proactive-notifications/manage

 • Statushemsidan är nu anpassad med händelser som filtrerats baserat på dina rättigheter och produktprenumerationer. Titta på den på fliken status.adobe.com > My Events.

Nya funktioner och förbättringar som är tillgängliga nu

Funktion
Beskrivning
Rapportering av incidenter på produktnivå
 • Varje produkt har en banderoll på Status som innehåller de senaste uppdateringarna, historiken och effektattributen för produkten
 • E-postmeddelanden har nu samma format för effektrapportering på produktnivå istället för rapporter på incidentnivå
Anpassad vy av startsidan för Status
 • En ny vy, My Events, visas på sidan Overview. Den här vyn filtrerar händelser baserat på dina rättigheter och prenumerationer
 • Tillstånd kan vara till för organisationer eller enskilda. Prenumerationer kan gälla produkter eller evenemang
Förbättrad användarupplevelse
 • Molnsidor innehåller en sammanfattning av tillgängligheten för alla produkter och möjlighet att filtrera efter produkt, region, datum och händelsetyper
 • Produktsidorna innehåller en sammanfattning av alla funktioner och en detaljerad översikt över händelser och händelser
 • Förbättrade filter finns tillgängliga efter funktion, datacenter/miljöer (där det är tillämpligt), region, datum, händelsetyp och incident-/underhållsstatus
Förbättrade prenumerationer med uppdatering av produkterbjudanden
 • Adobe Analytics-erbjudanden uppdateras till en kundvänlig vy (befintliga Analytics-prenumerationer migreras till nya erbjudanden)
 • Detaljerbjudanden för Customer Journey Analytics

Ikon Experience Cloud Central UI Components och administration ecloud

Funktion
Beskrivning
Recents (genvägar) har lagts till i Experience Cloud-landningen
Du kan komma åt genvägar till din senaste Journey Optimizer- och Experience Platform-aktivitet under den nya rubriken Recents. Uppdateringen innehåller även allmänna layouts- och svarstidsförbättringar på landningssidan.
Sandboxes har flyttats till rubrikfältet
Sandlådeindikatorn är nu integrerad i sidhuvudet för alla Experience Platform-gränssnittsprogram. Mer information finns i Sandlådor i Experience Platform.

Fler hjälpresurser för Experience Cloud Central UI Components och administration

Ikon Adobe Experience Platform platform

Senaste versionsinformation och ny dokumentation för Experience Platform och Mobile SDK:

Releasedatum: 26 januari 2022

Självstudiekurser och kurser i nya Experience Platform tutorials-platform

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Platform.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2022
Implementera Adobe Experience Cloud med Web SDK
Multipage, genomgång
Lär dig hur du implementerar Experience Cloud-program med Adobe Experience Platform Web SDK. I den här självstudiekursen visas hur du implementerar Platform Web SDK med hjälp av en exempelwebbplats som heter Luma. Luma-webbplatsen har ett omfattande datalager och funktioner som gör att du kan skapa en realistisk implementering. Kom igång nu!
Februari 2022
Nästa träffad personalisering med CDP och Adobe Target i realtid
Video
Lär dig hur du kan personalisera nästa träff med Real-time Customer Data Platform och Adobe Target. Med Adobe Target-destinationen i CDP i realtid kan ni använda Experience Platform-segment i Adobe Target för personalisering på samma sida och nästa sida med stöd för styrning och integritet.

Adobe Mobile SDK

Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDK:er.

Ikon Adobe Analytics analytics

Releasedatum: 16 februari 2022

Customer Journey Analytics cja

Releasedatum: 16 februari 2022

AppMeasurement appm

Versionsversion: 2.22.4

Nya självstudiekurser och kurser i Analytics tutorials-analytics

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Analytics.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2022
Ändra inkommande data med bearbetningsregler
Video
Få en översikt över bearbetningsregler i Adobe Analytics och se vad de används för. Lär dig några tips, exempel och till och med en varning.
Februari 2022
Konfigurerar listvariabler
Video
När du måste placera mer än ett värde i en eVar (en konverteringsvariabel) samtidigt, vad ska du göra? Lista variabler för att rädda! Lär dig hur och varför du konfigurerar och använder listvariabler i Adobe Analytics.
Februari 2022
Konfigurera trafikklassificeringar
Video
Lär dig hur du konfigurerar klassificeringar för trafikvariabler, som ofta kallas props, och även för pagename och så vidare.
Februari 2022
Konfigurera konverteringsklassificeringar
Video
Läs om hur du konfigurerar klassificeringar för konverteringsvariabler, som också kallas eVars. Den här konfigurationen gäller även för produkter och listvariabler.

Ikon Audience Manager aam

Korrigeringar och förbättringar i Audience Manager.

 • Ett problem som gjorde att alla API-anrop returnerade ett Undocumented-fel när de utfördes via växlingsgränssnittet har åtgärdats. (AAM-59190)
 • Ett problem som medförde att felaktiga användarroller tilldelades partner i vissa situationer har åtgärdats. (AAM-59451)
 • Löste ett problem som fick API att kräva skiftlägeskänsliga autentiseringshuvuden. (AAM-58528)

Självhjälp finns i Audience Manager dokumentation och självstudiekurser på Experience League

Ikon Adobe Experience Manager aem

Adobe rekommenderar att du går till sidan Experience Manager versionsinformation och färdplaner för att få aktuell information om releaser.

Experience Manager produktreleaser

 • Experience Manager as a Cloud Service

  Titta på videon Januari 2022 Release Overviewom du vill se en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2022.1.0 (januari 2022).

  • Decemberversionen 2021 - översiktav nya funktioner.

  • Oktober 2021-versionsöversiktsvideo med nya funktioner.

  • Sidan med versionsöversikt från september 2021 om nya funktioner.

  • Experience Manager Assets as a Cloud Service

   Nya funktioner i Experience Manager Assets

   • Dynamic Media - Du kan nu använda Experience Manager - Dynamic Media-gränssnittet för att konfigurera Allmänna inställningar och Publish-inställningar i stället för att behöva gå igenom Dynamic Media Classic skrivbordsprogram.
   • Dynamic Media har nu stöd för inhämtning, förhandsgranskning, uppspelning och publicering av MXF-videor. Anteckningar och videor som kan köpas för MXF-videor stöds ännu inte.
   • När du har konfigurerat en anslutning mellan distributioner av fjärr-DAM och platser, blir resurserna på fjärr-DAM tillgängliga i Sites-distributionen. Du kan nu utföra uppdaterings-, borttagnings-, namnbyt- och flyttåtgärderna på fjärr-DAM-resurser eller -mappar. Uppdateringarna, med viss fördröjning, är automatiskt tillgängliga i Sites-distributionen.

   Nya funktioner i Experience Manager Assets prerelease Channel

   • Dynamic Media erbjuder nu flexibilitet så att du kan konfigurera ett företagalias i användargränssnittet, så att körklara Dynamic Media-URL:er och inbäddningskod för visningsprogram uppdateras. Den här åtgärden påverkar SEO positivt för att återspegla uppdateringar som gjorts i ert företagskontext, t.ex. omprofilering.

   • Nu kan du använda Experience Manager Assets användargränssnitt för att:

    • Konfigurera identifiering av dubblettresurser i en databas.
    • Konfigurera tillägg av digitala vattenstämplar till bilder.
   • Administratörer kan nu konfigurera e-posttjänsten för stora hämtningar. Det gör att användarna kan aktivera e-postmeddelanden för stora hämtningar från Experience Manager Assets-gränssnittet. Användaren får ett e-postmeddelande med nedladdningslänken för den arkiverade zip-mappen när nedladdningen är klar.

   • Funktionen Hantera publikation har förbättrats med ett förbättrat användargränssnitt. Användare kan publicera eller avpublicera innehåll till och från det valda målet och Lägg till innehåll i publiceringslistan från hela DAM-databasen. De kan även Inkludera mappinställningar om du vill publicera innehåll i de markerade mapparna och använda filter, och schemalägga publicering till ett senare datum eller en senare tidpunkt.

   Felkorrigering

   • Obearbetade resurser utan ursprunglig återgivning skickas till Asset compute för bearbetning när resurser migreras från Experience Manager lokalt till Cloud Service.
  • Experience Manager Forms as a Cloud Service

   Nytt i Forms

   • Experience Manager Forms as a Cloud Service - CommunicationsKommunikations-API:er hjälper dig att kombinera en mall och XML-data för att generera utskriftsdokument i olika format. Med tjänsten kan du generera dokument i synkront läge och gruppläge. API:erna hjälper dig att skapa program som gör att du kan göra följande:

    • Generera dokument genom att fylla i mallfiler med XML-data.
    • Generera formulär i olika format, inklusive icke-interaktiva PDF-utskriftsströmmar.
    • Generera PDF från XFA-PDF.
    • Generera PDF-, PostScript-, PCL- och ZPL-dokument i grupp genom att sammanfoga flera datauppsättningar med källmallar.
   • Anpassade teckensnitt för dokument i dokumentformat och PDF som skapats med kommunikations-API:er - Du kan nu använda teckensnitt som godkänts av varumärket i PDF-dokument som skapats med kommunikations-API:er för att anpassa dig till organisationens krav.

   Nytt i Forms prerelease Channel

   • Assembler API - Sammanställ API:er för att kombinera, ordna om, förstärka och få information om PDF-dokument.
  • Cloud Manager

   Releasedatum

   Lanseringsdatumet för Cloud Manager i Experience Manager as a Cloud Service 2022.01.0 är den 20 januari 2022.
   Nästa version planeras till den 10 februari 2022.

   Nya funktioner

   • Cloud Manager undviker att återskapa kodbasen när det upptäcker att samma Git-implementering används i flera fullständiga pipeline-körningar.
   • För åtkomst till Experience Manager-miljöloggen krävs nu produktprofilen Deployment Manager. Användare utan den här profilen ser en inaktiverad knapp i användargränssnittet.
   • Användargränssnittet tillåter inte konfiguration av pipeline för front-end för ett program där Sites inte är aktiverat som en lösning.
   • När du genererar ett Git-lösenord visas förfallodatumet.

Community

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Program
Februari 2022
Skapa tjänstautentiseringsuppgifter
Video
Lär dig hur du skapar inloggningsuppgifter för tjänsten för att säkerställa säker autentisering för dina integreringar med AEM as a Cloud Service.
AEM FORMS CS
Februari 2022
Skapa en JSON-webbtoken (JWT)
Artikel
Läs om JSON Web Tokens, en öppen branschstandard RFC 7519-metod för att representera anspråk på ett säkert sätt mellan två parter. JWT.io bibliotek används i det här exemplet för att generera JWT.
AEM FORMS CS
Februari 2022
Exchange JWT för åtkomsttoken
Artikel
Den JWT som skapades i steget Skapa en JSON Web Token (JWT) har bytts ut mot Adobe IMS API:er för en Access Token som sedan kan användas för åtkomst till AEM as a Cloud Service. Lär dig hur du begär en åtkomsttoken för att skicka en POST som innehåller JWT, client_id, client_secrets till IMS-autentiseringstjänsten.
AEM FORMS CS
Februari 2022
Bädda in teckensnitt i genererad PDF
Artikel
Lär dig hur du installerar IntelliJ-communityutgåvan.
AEM FORMS CS
Februari 2022
Ring POSTEN
Video
Lär dig hur du gör ett HTTP-POST-anrop till slutpunkten med de nödvändiga parametrarna. Mallen och datafilerna tillhandahålls som resursfiler.
FORMS CS
Februari 2022
Migrerar från gammal AEM-arkityp
Video
Desc.
FORMS CS
Februari 2022
Gör lagring av arbetsflödesdata externt i AEM Forms CS
Video
Lär dig hur du lagrar arbetsflödesdata i Azure-lagring. AEM Forms CS har nya funktioner för att lagra arbetsflödesdata, t.ex. variabler, bilagor o.s.v., i ett externt lagringskonto.
AEM FORMS CS
Februari 2022
Integrera Adobe Analytics med Experience Cloud Setup Automation
Video
Se hur Experience Cloud Setup Automation är ett enkelt och automatiserat sätt att integrera och instrumentera Experience Manager Sites med Experience Platform Launch och Adobe Analytics.
AEM Sites
Februari 2022
Recommendations
Video
Lär dig hur du dynamiskt infogar dessa produktrekommendationer i en Adobe Experience Manager-butik (AEM). Adobe Commerce har en rekommendationsmotor från Adobe Sensei.
AEM och Adobe Commerce

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Experience Manager Guides xml-doc

Experience Manager Guides är ett program som distribueras till AEM. Det är en kraftfull, komponentbaserad innehållshanteringslösning (CCMS) som möjliggör inbyggt DITA-stöd i Adobe Experience Manager och ger möjlighet att AEM hantera DITA-baserad framtagning och leverans av innehåll.

Läs mer om XML Documentation för AEM.

Nya självstudiekurser för Experience Manager Guides tutorials-xml-doc

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Experience Manager Guides.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Januari 2022
XML Documentation-versioner
Video
Läs mer om Experience Manager Guides, en kraftfull innehållshanteringslösning för komponenter i företagsklass (CCMS). Det möjliggör inbyggt DITA-stöd i Adobe Experience Manager, vilket gör det möjligt för AEM att hantera DITA-baserad framtagning och leverans av innehåll.
Januari 2022
Utdatagenerering med XML Documentation för AEM
Videor och artiklar
Läs mer om Map Dashboard, rapporter, publicering med baslinjer och villkor med mera.

Ytterligare resurser

Ikon Adobe Commerce magento

Se följande länkar för versionsinformation om Adobe Commerce:

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce tutorials-commerce

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2022
Uppgradera Adobe Commerce/Magento Open Source
Användarhandbok
Få all hjälp du behöver för att fortsätta med uppgraderingsprocessen.
Februari 2022
Adobe Commerce 2.4 Upgrade Workshop
Video
Lär dig de steg och metodtips du bör följa när du förbereder dig för nästa uppgradering till 2.4.4 eller senare.
Februari 2022
Använda uppgraderingskompatibilitetsverktyget på PhpStorm
Video
Lär dig använda plugin-programmet PhpStorm

Ikon Adobe Target target

Senast uppdaterad: 1 februari 2022

Ikon Adobe Campaign ac

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Senaste kampanjproduktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna:

Nya Campaign självstudiekurser och kurser tutorials-campaign

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Version
Februari 2022
Grundläggande om datahantering med Adobe Campaign-arbetsflöden
Video
Lär dig vad måldimensioner och arbetstabeller är och hur Adobe Campaign hanterar data över olika datakällor.
Campaign v8
Februari 2022
Ändra datakällan
Video
Lär dig hur du ändrar datakällan för en arbetstabell för arbetsflöden med aktiviteten Ändra datakälla för att på ett flexibelt sätt hantera data över olika datakällor som FDA, FFDA och den lokala databasen.
Campaign v8

Hjälpresurser för Campaign

Ikon Adobe Journey Optimizer journey-opt

Med Journey Optimizer kan ni hantera schemalagda flerkanalskampanjer och en-till-en-stund för miljontals kunder från ett och samma program - och hela kundresan optimeras med smarta beslut och insikter.

Senaste produktreleaser för Journey Optimizer

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Optimizer Release Notes.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Adobe Journey Orchestration journey-orch

Använd Experience Platform för att samordna en kunds resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid.

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformationen.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Adobe Marketo Engage marketo

Marketo Engage är en fullständig applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Information om det senaste releasematerialet och versionsinformationen finns i Marketo Engage Releasedatum.

Ikon Adobe Workfront workfront

Adobe Workfront är ett enhetligt program för arbetshantering där du kan dela idéer, skapa innehåll, hantera komplexa processer och göra sitt bästa.

På sidan Workfront releaser finns en sammanfattning av den senaste informationen för alla produkter.

Ikon Adobe Advertising Cloud adcloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud adcloud-all

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Funktion
Beskrivning
Analyser för Advertising Cloud
Om din organisation vill växla från att använda det gamla Adobe Analytics visitorAPI.js-biblioteket till Adobe Experience Platform-biblioteket (alloy.js) för datainsamling måste du göra ändringar för att aktivera ID-sammanfogning. Se Använda Last Event Service JavaScript-biblioteket med Adobe Experience Platform Web SDK.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP adcloud-dsp

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Funktion
Beskrivning
Anpassade rapporter
Du kan nu skapa och hantera Amazon S3 och olika typer av FTP-leveransplatser, som kallas report destinations, för anpassade rapporter. När du har konfigurerat rapportdestinationer kan du konfigurera alla dina nya anpassade rapporter så att de levereras till en eller flera platser av samma typ eller till e-postmottagare. Uppdateringar av dina Amazon S3- och FTP-autentiseringsuppgifter avbryter inte rapportleveransen.

Dina befintliga rapporter skickas fortfarande till de angivna e-postmottagarna. Om du vill konfigurera leverans till ett annat rapportmål skapar du en rapport med det nya målet.
Packages-, Placements- och Ads-vyer
När du visar data för en enstaka dag inkluderar trenddiagrammen nu timdata. Håll markören över en punkt om du vill visa data för den timmen.
Placements
Placeringen Inspector innehåller nu en Inventory-flik som visar alla erbjudanden och deras associerade mått för placeringen. Använd informationen för att göra snabba justeringar eller felsöka problem utan att generera en anpassad rapport.
Ads
(Användare som har behörighet att inkludera Clearcastclock-nummer i sina annonser) DSP visar inte längre ett fel om du använder ett klocknummer som är kopplat till en annan annons. Obs! Det bästa sättet är att använda ett unikt klocknummer för varje videoannons. Annars godkänner utgivaren inte alla annonser.
Deal IDs

Inställningarna Deal ID och andra platser i användargränssnittet återspeglar den nya profileringen för Magnite SSP:

 • SSP Tremor (Telaria) är nu Magnite CTV.
 • Under de närmaste veckorna ändras Rubicon till Magnite DV+, där DV+ står för visning, video och andra format som ljud.
Freewheel erbjudanden med programgaranti
Du kan nu hitta status för annonser för Freewheel som garanterats programmatiskt från vyn Ads. Tidigare kunde du bara kontrollera statusen från vyn Deals.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Funktion
Beskrivning
Reports, Notification Center

(9 oktober-versionen) Alla e-postmeddelanden för rapporter som Advertising Cloud Search skickar när en anpassad eller schemalagd rapport har slutförts eller misslyckats hanteras nu av Notification Center. E-postmeddelanden och webbmeddelanden är aktiverade som standard för rapporter, men du kan ändra meddelandeinställningarna om du vill. Med den här ändringen:

 • E-postmottagare är begränsade till användare som är registrerade, autentiserade användare av Advertising Cloud Search och har tillgång till annonserarkontot. Den här funktionen ser till att inga konfidentiella data skickas till obehöriga.
 • Formatet och innehållet i e-postmeddelandet använder mallen Notification Center, som innehåller mer information om rapporten och innehåller direkthämtningslänkar för alla rapportformat.
 • Rapportmeddelanden är en ny meddelandetyp med egna meddelandeinställningar i Notification Center.

Om du använder automatisering för att hämta rapporter från e-postmeddelanden kan du behöva uppdatera filtreringslogiken för att säkerställa kontinuiteten i processerna.

Advertising Insights
Ytterligare insikter finns i betaversion.

Nya självstudiekurser för Advertising Cloud tutorials-ad-cloud

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Januari 2022
Advertising Cloud Tutorials
Videor
Det finns fem nya videokurser om Advertising Cloud DSP.

Ikon Adobe Document Cloud doc-cloud

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Document Cloud.

Kurser och självstudiekurser för nya Document Cloud tutorials-doc-cloud

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Document Cloud.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2022
Arbeta med formulärfält
Video
Lär dig hur du lägger till olika typer av formulärfält, anger egenskaper för formulärfält och lägger till säkerhet för att skapa professionella formulär med hög kvalitet.
Februari 2022
Optimize PDF för SEO (sökmotoroptimering)
Video
Lär dig hur du optimerar en PDF för bättre upptäckt och rankning av sökmotorer på webben.

Mer information om Document Cloud finns i:

Ikon Adobe Creative Cloud for enterprise creative-cloud

De senaste självstudiekurserna finns i Creative Cloud för företag.

Digital Experience-utkast - självstudiekurser blueprints

Digitala upplevelseutkast är repeterbara implementeringar som gör att du kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2022
Kundresor
Video
Customer Journeys behandlar möjligheten för varumärken att aktivt interagera med och kommunicera med sina kunder via kanaler som e-post, SMS och mobilaviseringar.
Februari 2022
Kampanj v7, utkast
Video
Adobe Campaign v7 är ett kampanjverktyg som är byggt för traditionella marknadsföringskanaler som e-post och direktreklam. Den erbjuder robusta ETL- och datahanteringsfunktioner för att hjälpa till att utforma och strukturera den perfekta kampanjen.
recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9