Migrera från gammal aem-arketyp

Om du vill uppdatera ditt befintliga AEM Forms-projekt med den senaste makrotypen måste du kopiera din kod/konfigurationer osv. manuellt, från det gamla projektet till det nya projektet.

Följande steg har utförts för att migrera projektet som skapats med arkivtyp 30 till arkivtyp 33-projekt

Skapa maven-projekt med den senaste arkitypen

 • Öppna kommandotolken och navigera till c:\cloudmanager
 • Skapa maven-projekt med den senaste arkitypen.
 • Kopiera och klistra in innehållet i textfil i kommandotolken. Du kan behöva ändra DarchetypeVersion=33 beroende på senaste versionen. Arketypen 33 innehåller nya AEM Forms-teman.
  Eftersom vi skapar det nya maven-projektet i molnhanterarmappen som redan har ett aem-Banking-applikationsprojekt, bör du ändra DartifactId från aem-Banking till något annat. Jag har använt aem-Banking-application1 för den här artikeln.
NOTE
Om du distribuerar det nya projektet som det är i molntjänstinstansen kommer HandleFormSubmission och SubmitToAEMServlet inte att finnas. Det beror på att varje gång du distribuerar ett projekt med Cloud Manager finns det något under /apps mappen tas bort och skrivs över.

Kopiera din java-kod

När projektet har skapats kan du börja kopiera kod/konfigurationer o.s.v. från det gamla projektet till det nya projektet

 • Kopiera HandleFormSubmission-serverleten från C:\CloudManager\aem-banking-application\core\src\main\java\com\aem\bankingapplication\core\servlets
  till
  C:\CloudManager\aem-banking-application1\core\src\main\java\com\aem\bankingapplication\core\servlets

 • Kopiera CustomSubmit från
  C:\CloudManager\aem-banking-application\ui.apps\src\main\content\jcr_root\apps\bankingapplication\SubmitToAEMServlet från aem-Banking-application till aem-Banking-application1 project

 • importera det nya projektet till IntelliJ

 • Uppdatera filter.xml i ui.apps-modulen i aem-Banking-application1-projektet så att den innehåller följande rad
  <filter root="/apps/bankingapplication/SubmitToAEMServlet"/>

När du har kopierat all kod till ditt nya projekt kan du överföra projektet till molnhanteraren.

NOTE
Om du vill synkronisera innehållet (Adaptive Forms, Form Data Model osv.) till ditt nya projekt måste du skapa rätt mappstruktur i IntelliJ-projektet och sedan synkronisera IntelliJ-projektet med din AEM med kommandot Get i repo-verktyget.
recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69