Hämta resurser från Adobe Experience Manager download-assets-from-aem

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Du kan hämta resurser, inklusive statiska och dynamiska återgivningar. Du kan även skicka e-postmeddelanden med länkar till resurser direkt från Adobe Experience Manager Assets. Hämtade resurser paketeras i en ZIP-fil.

Följande resurstyper kan inte laddas ned: Bilduppsättningar, snurpuppsättningar, blandade medieuppsättningar och Carousel-uppsättningar.

Du kan hämta resurser från Experience Manager på följande sätt:

Hämta resurser med Experience Manager gränssnitt download-assets

Experience Manager optimerar nedladdningen baserat på resurskvantitet och storlek. Mindre filer hämtas från användargränssnittet i realtid. Experience Manager hämtar direkt enskilda resursbegäranden för originalfilen i stället för att bifoga enskilda resurser i ett ZIP-arkiv för snabbare nedladdningar. Experience Manager stöder stora nedladdningar med asynkrona begäranden. Hämtningsbegäranden som är större än 100 GB delas upp i flera ZIP-arkiv med en maximal storlek på 100 MB vardera.

Som standard Experience Manager utlöser ett meddelande i Experience Manager Inkorg när ett nedladdningsarkiv skapas.

Inkorgsmeddelande

Aktivera e-postmeddelanden för stora nedladdningar enable-emails-for-large-downloads

Asynkrona nedladdningar aktiveras i följande fall:

 • Om det finns fler än tio resurser
 • Om hämtningsstorleken är större än 100 MB
 • Om nedladdningen tar mer än 30 sekunder att förbereda

Medan den asynkrona nedladdningen körs i bakgrunden kan användaren fortsätta utforska och arbeta vidare i Experience Manager. Utöver meddelanden i inkorgen för Experience Manager kan Experience Manager skicka e-post för att meddela användaren när hämtningen är klar. Om du vill aktivera den här funktionen kan administratören konfigurera e-posttjänsten genom att konfigurera en SMTP-serveranslutning.

När e-posttjänsten har konfigurerats kan administratörer och användare aktivera e-postmeddelanden från Experience Manager-gränssnittet.

Så här aktiverar du e-postmeddelanden:

 1. Logga in på Experience Manager Assets.

 2. Klicka på användarikonen i det övre högra hörnet och klicka sedan på My Preferences för att öppna fönstret Användarinställningar.

 3. Välj Asset Download email notifications kryssruta och klicka Accept.

  enable-email-notifications-for-large-downloads

Så här hämtar du resurser:

 1. I Experience Manager användargränssnitt, klicka Assets > Files.

 2. Navigera till resurserna som du vill hämta. Markera mappen eller välj en eller flera resurser i mappen. I verktygsfältet klickar du på Download.

  Tillgängliga alternativ vid hämtning av resurser från Experience Manager Assets

 3. I hämtningsdialogrutan väljer du de hämtningsalternativ som du vill ha.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
  Hämtningsalternativ Beskrivning
  Create separate folder for each asset Välj det här alternativet om du vill skapa en mapp för varje resurs som innehåller alla hämtade återgivningar för resursen. Om du inte markerar det här alternativet finns varje resurs (och dess återgivningar om de har valts för hämtning) i den överordnade mappen för det genererade arkivet.
  Email

  Välj det här alternativet om du vill skicka ett e-postmeddelande (som innehåller en länk till din hämtning) till en annan användare. Mottagaranvändaren måste vara medlem i dam-users grupp. Standardmallar för e-post finns på följande platser:

  • /libs/settings/dam/workflow/notification/email/downloadasset.
  • /libs/settings/dam/workflow/notification/email/transientworkflowcompleted.

  Mallar som du anpassar under distributionen finns på följande platser:

  • /apps/settings/dam/workflow/notification/email/downloadasset.
  • /apps/settings/dam/workflow/notification/email/transientworkflowcompleted.

  Du kan lagra klientspecifika anpassade mallar på följande platser:

  • /conf/<tenant_specific_config_root>/settings/dam/workflow/notification/email/downloadasset.
  • /conf/<tenant_specific_config_root>/settings/dam/workflow/notification/email/transientworkflowcompleted.
  Asset(s) Välj det här alternativet om du vill hämta resursen i dess ursprungliga form.
  Alternativet Delresurser är tillgängligt om den ursprungliga tillgången har delresurser.
  Rendition(s) En återgivning är den binära representationen av en resurs. Resurser har en primär representation - den som utgörs av den överförda filen. De kan ha ett valfritt antal representationer.
  Med det här alternativet kan du välja de återgivningar du vill hämta. Vilka återgivningar som är tillgängliga beror på vilken resurs du har valt.
  Smart Crops Välj det här alternativet om du vill hämta alla smarta beskärningsåtergivningar för den valda resursen inifrån Experience Manager. En ZIP-fil med renderingarna Smart Crop skapas och hämtas till din lokala dator.
  Dynamic Rendition(s) Välj det här alternativet om du vill generera en serie alternativa återgivningar i realtid. När du väljer det här alternativet väljer du också de återgivningar som du vill skapa dynamiskt genom att välja bland Bildförinställning lista.
  Du kan dessutom välja storlek och måttenhet, format, färgrymd, upplösning och alla valfria bildmodifierare, t.ex. invertering av bilden. Alternativet är bara tillgängligt om du har Dynamic Media aktiverat.
 4. Klicka på Download.

  Om e-postmeddelanden har aktiverats för stora nedladdningar visas ett e-postmeddelande med en nedladdnings-URL för den arkiverade zip-mappen i inkorgen. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet för att ladda ned zip-arkivet.

  e-postmeddelanden-för-stora nedladdningar

  Du kan även visa meddelandet i Experience Manager Inkorgen.

  inbox-notifications-for-large-downloads

Att dela resurser via en länk är ett bekvämt sätt att göra det tillgängligt för intresserade utan att de behöver logga in på Assets. Se Funktionen för delning av länkar.

När användare hämtar resurser från delade länkar, Assets använder en asynkron tjänst som ger snabbare och oavbruten nedladdning. De resurser som ska laddas ned köas i bakgrunden i en inkorg i ZIP-arkiv med hanterbar filstorlek. För större nedladdningar grupperas nedladdningen i filer på 100 GB.

The Download Inbox visar status för varje arkiv. När bearbetningen är klar kan du hämta arkiven från inkorgen.

Hämta inkorg

Aktivera resurshämtningsserver enable-asset-download-servlet

Standardservleten i Experience Manager tillåter autentiserade användare att utfärda godtyckligt stora, samtidiga hämtningsbegäranden för att skapa ZIP-filer med resurser. Förberedelsen kan påverka prestanda eller till och med överbelasta servern och nätverket. För att minska sådana potentiella DoS-liknande risker som den här funktionen medför, AssetDownloadServlet OSGi-komponenten är inaktiverad för publiceringsinstanser. Om du inte behöver nedladdningsfunktionen för författarinstanser inaktiverar du den som skapade den.

Om du vill tillåta hämtning av resurser från DAM, till exempel när du använder Assets Share Commons eller någon annan portalliknande implementering, aktiverar du servleten manuellt via en OSGi-konfiguration. Adobe rekommenderar att du anger en så låg hämtningsstorlek som möjligt utan att det påverkar den dagliga hämtningen. Ett högt värde kan påverka prestandan.

 1. Skapa en mapp med en namnkonvention som anger publiceringskörningsläget, det vill säga config.publish:

  /apps/<your-app-name>/config.publish

 2. Skapa en fil av typen i konfigurationsmappen nt:file namngiven com.day.cq.dam.core.impl.servlet.AssetDownloadServlet.config.

 3. Fylla com.day.cq.dam.core.impl.servlet.AssetDownloadServlet.config med följande. Anger en maximal storlek (i byte) för hämtningen som värdet av asset.download.prezip.maxcontentsize. Nedanstående exempel konfigurerar den maximala storleken för ZIP-nedladdningen till högst 100 kB.

  code language-java
  enabled=B"true"
  asset.download.prezip.maxcontentsize=I"102400"
  

Inaktivera resurshämtningsserver disable-asset-download-servlet

Om du inte behöver nedladdningsfunktionen kan du inaktivera servleten för att förhindra DoS-liknande risker. The Asset Download Servlet kan inaktiveras på en Experience Manager skapa och publicera instanser genom att uppdatera dispatcherns konfiguration för att blockera alla förfrågningar om hämtning av resurser. Servern kan även inaktiveras manuellt via OSGi-konsolen direkt.

 1. Om du vill blockera hämtningsbegäranden via en dispatcherns konfiguration redigerar du dispatcher.any konfigurera och lägga till en ny regel i filtersektion.

  /0100 { /type "deny" /url "*.assetdownload.zip/assets.zip*" }

OnTime- eller OffTime-återgivning on-off-time-rendition

Aktivera OnOffTimeAssetAccessFilter måste du skapa en OSGi-konfiguration. Den här tjänsten tillåter blockering av åtkomst till återgivningar och metadata utöver själva resursen baserat på tidsinställningarna på/av. OSGi-konfigurationen ska vara för com.day.cq.dam.core.impl.servlet.OnOffTimeAssetAccessFilter. Följ stegen nedan:

 1. Skapa en konfigurationsfil på /apps/system/config/com.day.cq.dam.core.impl.servlet.OnOffTimeAssetAccessFilter.cfg.json. Filen ska innehålla {} som innehåll, vilket innebär en tom OSGi-konfiguration för motsvarande OSGi-komponent. Den här åtgärden aktiverar tjänsten.
 2. Distribuera koden, inklusive den nya konfigurationen, via Cloud Manager.
 3. När de distribuerats är återgivningarna och metadata tillgängliga enligt objektens tidsinställningar. Om det aktuella datumet eller den aktuella tiden infaller före eller efter tidpunkten för avaktiveringen visas ett felmeddelande.
  Mer information om hur du lägger till en tom OSGi-konfiguration finns i det här stödlinje.

Tips och begränsningar tips-limitations

 • Om du hämtar en tom mapp Experience Manager förmedlar ett meddelande om att ett ZIP-arkiv har skapats, men arkivet har inte skapats.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab