Publicera resurser till AEM och Dynamic Media Publish-Assets-to-AEM-and-Dynamic-Media

Med Experience Manager Assets kan du snabbt publicera resurser på Experience Manager och Dynamic Media med hjälp av resursvyn. Detta garanterar att du hanterar dina resurser och sedan publicerar dem med Resursvyn utan att växla till administrationsvyn.

I Experience Manager Assets-vyn kan du publicera resurser till AEM eller Dynamic Media, eller till båda samtidigt. Du kan publicera resurser när du överför, bläddrar bland och söker efter resurser. Alla dessa alternativ för att publicera resurser förklaras i den här artikeln i detalj.

Innan du börjar before-you-begin

Konfigurera de här inställningarna för att visa publiceringsalternativen för AEM och Dynamic Media:

 • Om du vill visa publiceringsalternativen för Dynamic Media konfigurerar du följande inställningar i administrationsvyn:

 • Om du vill visa publiceringsalternativen för AEM måste du konfigurera AEM publiceringsslutpunkt för miljön.

Publicera resurser under överföring piblish-assets-during-upload

Du kan publicera resurser till AEM och Dynamic Media medan du överför resurser till en mapp. Vilka publiceringsalternativ som visas beror på publiceringsläget för Dynamic Media som är inställt på den mapp som resurserna överförs till. Dynamic Media publiceringsläge kan anges till:

 • Vid aktivering: När resurser överförs till den här mappen måste du uttryckligen publicera resursen innan en URL/Embed-länk anges.

 • Omedelbar: När resurser överförs till den här mappen, importeras resurserna till Experience Manager och URL:en/inbäddningen anges omedelbart.

 • Selektiv publicering: Resurser publiceras till Experience Manager eller till Dynamic Media för att distribueras offentligt.

Dynamic Media publiceringsläge inställt på Vid aktivering dynamic-media-publish-mode-set-to-upon-activation

Så här publicerar du resurser under överföring till en mapp med publiceringsläget för Dynamic Media inställt på Vid aktivering:

 1. Klicka Lägg till resurser > Bläddra > Bläddra bland filer för att navigera till rätt mapp för att överföra resurser. The Publiceringsalternativ visas DM-publiceringsläge as Vid aktivering.
  Överför bild vid aktivering
 2. Välj Publicera till AEM och Dynamic Media och klicka Överför. Materialet publiceras samtidigt till AEM och Dynamic Media. Information om den uppdaterade publiceringsstatusen för dessa resurser finns i Kontrollera publiceringsstatus.

Dynamic Media publiceringsläge inställt på Omedelbar dynamic-media-publish-mode-set-to-immediate

Så här publicerar du resurser under överföring till en mapp med publiceringsläget för Dynamic Media inställt på Omedelbar:

 1. Klicka Lägg till resurser > Bläddra > Bläddra bland filer för att navigera till rätt mapp för att överföra resurser. I avsnittet Publiceringsalternativ visas DM-publiceringsläge as Omedelbar.
  filöverföringsbild - läget Direkt

  Som publiceringsläget i Dynamic Media är Omedelbar publiceras de överförda resurserna automatiskt till Dynamic Media när du klickar på Överför.

 2. Välj Publicera till AEM att publicera de överförda resurserna som ska AEM och klicka på Överför.

  Om du väljer Publicera till AEM, publiceras resurserna till AEM och Dynamic Media, annars publiceras de till Dynamic Media.

  Information om den uppdaterade publiceringsstatusen för dessa resurser finns i Kontrollera publiceringsstatus.

Dynamic Media publiceringsläge inställt på selektiv publicering dynamic-media-publish-mode-set-to-selective-publish

Så här publicerar du resurser under överföring till en mapp med publiceringsläget för Dynamic Media inställt på Selektiv publicering:

 1. Klicka Lägg till resurser > Bläddra > Bläddra bland filer för att navigera till rätt mapp för att överföra resurser. I avsnittet Publiceringsalternativ visas DM-publiceringsläge as Selektiv publicering.
  överför bildselektivt blixtläge

 2. Välj Publicera till AEM, Publicera till Dynamic Media eller både och enligt dina önskemål och klicka Överför.

  Resurserna publiceras till AEM och Dynamic Media baserat på ditt val.

  Information om den uppdaterade publiceringsstatusen för dessa resurser finns i Kontrollera publiceringsstatus.

Publicera resurser med resursbläddringssidan publish-assets-using-asset-browse-page

Så här publicerar du resurser via resursbläddringssidan:

 1. Klicka Resurser i Resurshantering som finns i den vänstra rutan.
 2. Markera de resurser eller mappar som du vill publicera och klicka på Publicera.
 3. Välj AEM och klicka Publicera för att publicera material till AEM och Dynamic Media.
  bläddra bland resurser
  Du kan inte publicera en mapp som har publiceringsläget Dynamic Media inställt på Selektiv publicering. Alla andra markerade mappar eller resurser publiceras till AEM och Dynamic Media när du har valt AEM.
  bläddra bland resurser

Publicera resurser med sökresultatsidan publish-assets-using-search-results-page

Så här publicerar du resurser med resurssökningens resultatsida:

 1. Ange villkoren i sökfältet och klicka på sökikonen för att visa resultatet.

 2. Välj de resurser du behöver publicera och klicka på Publicera.

 3. Välj AEM, Dynamic Media eller båda beroende på dina behov och klicka på Publicera.
  sökbild
  Alternativet att publicera till Dynamic Media på sökresultatsidan beror på vilken mapp som är tillgänglig i databasen i Dynamic Media publiceringsläge som är inställd på.

  note note
  NOTE
  Om du väljer en mapp och klickar på Publicera På sökresultatsidan visar Experience Manager Assets ett alternativ för att publicera resurser till AEM och inte till Dynamic Media, oavsett mappens inställningar för publiceringsläge för Dynamic Media.

Kontrollera publiceringsstatus check-publish-status

Så här kontrollerar du publiceringsstatusen för en resurs eller mapp:

 1. Klicka Assets i Assets Management som finns i den vänstra rutan.

 2. Växla till listvyn med Visa väljare. Du kan visa resursegenskaper som AEM, Dynamic Media Publish, titel, storlek, dimensioner och så vidare.
  Om en resurs eller mapp inte har publicerats är statusen för AEM Publish och Dynamic Media Publish kolumner visas som Ej tillämpligt.
  kontrollera publiceringsstatus1
  Om du inte kan visa kolumnerna AEM Publicera och Dynamic Media Publish i listvyn:

  1. Klicka inställningar och markera AEM Publish och Dynamic Media Publish kolumner från Konfigurerbara kolumner -dialogrutan.

  2. Klicka Bekräfta. Experience Manager Assets lägger till de markerade kolumnerna i listvyn.

   kontrollera publiceringsstatus2

Du kan även kontrollera publiceringsstatus för en resurs genom att markera en resurs och klicka på Information. Mer information finns i Publicera som finns i den högra rutan. The Publicera anger det datum då resurserna publiceras till Dynamic Media och AEM. Om du behöver visa tidpunkten när resurserna publiceras kan du navigera till listvyn och visa dessa detaljer.

kontrollera publiceringsstatus 3

Begränsningar limitations

Följande funktioner är inte tillgängliga för tillfället när du publicerar resurser till AEM och Dynamic Media:

 • Publicera resurser till AEM och Dynamic Media från sidan Resursinformation.
 • Visualisera slutpunkterna där resurserna publiceras med hjälp av snabbpubliceringsguiden.
 • Lägg till eller ta bort fler resurser i Snabbpubliceringsguiden.
 • En sida som visar publicerade resurser.
 • Möjlighet att kopiera eller klistra in Dynamic Media URL på resursnivå (om resurserna publiceras till Dynamic Media).
 • Möjlighet att publicera referenser (resurser, taggar och så vidare) när du publicerar till AEM.
 • Möjlighet att skriva över Dynamic Media synkroniseringsstatus på mappnivå.
 • Möjlighet att skriva över Dynamic Media Publish-läget på mappnivå
 • Hantera publikation stöds inte ännu.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab